Γιώργος Στασινόπουλος: Νέος Αναπτυξιακός Νόμος | Νέες ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος – Νέες ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» το οποίο φιλοδοξεί να φέρει μια νέα εποχή στην επιχειρηματικότητα στην χώρα μας.

Βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι να παράξει άμεσα και μετρήσιμα οφέλη, με βάση όχι μόνο τον αριθμό των υποβαλλόμενων αιτήσεων και εγκρίσεων, αλλά και το ποσοστό των ολοκληρωμένων επενδύσεων, προκειμένου η υλοποίηση τους να επηρεάσει θετικά και τις περιοχές εγκατάστασής, ενισχύοντας τις τοπικές κοινωνίες.

Βασίζεται σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, προκειμένου να επιτευχθεί ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης.

Ενισχύονται οι τουριστικές επενδύσεις, οι μεταποιητικές και ο τομέας της αγροδιατροφής. Λαμβάνονται ειδικές μέριμνες για τις επενδύσεις που θα υλοποιηθούν στις περιοχές της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης με ενισχυμένα ποσοστά.

Παρέχει πολύ συγκεκριμένα κίνητρα που στόχο έχουν την ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό, τη στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και της ενίσχυσης της γνώσης.

Το νέο νομοσχέδιο θέτει σημαντικές αλλαγές στην όλη διαδικασία καθώς εισάγει δύο σημαντικές τομές που το διαφοροποιούν από τους μέχρι τώρα αναπτυξιακούς νόμους όπως:

  1. Θεσπίζει 13 καθεστώτα, θεματικού χαρακτήρα σε σχέση με τα οριζόντια καθεστώτα ενισχύσεων που ίσχυαν έως σήμερα.

  2. Εισάγει σημαντικές καινοτομίες σε  όλη τη διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης, ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων και της έκδοσης των συναφών διοικητικών πράξεων, καθώς πέρα του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών εμπλέκεται και ο ΕΦΕΠΑΕ, φορέας με τεράστια εμπειρία στην διαχείριση επενδυτικών προγραμμάτων (ΕΠΑνΕΚ), αλλά και ιδιωτών (ορκωτοί λογιστές και τράπεζες). Για πρώτη φορά έχουμε ρητές προθεσμίες στον έλεγχο των φακέλων όπου προβλέπεται αξιολόγηση εντός 45 ημερών από τη λήξη του καθεστώτος και εντός 30 ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης. Σε περίπτωση παρέλευσης των 45 ημερών δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ο φάκελος να περάσει σε ιδιώτη (ορκωτό λογιστή, τράπεζες) ο οποίος πρέπει εντός 10 ημερών να έχει ολοκληρώσει την αξιολόγηση.

Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς του υπουργείου Ανάπτυξης, τουλάχιστον τέσσερα θεματικά καθεστώτα ενισχύσεων, από τα 13 συνολικά, αναμένεται να ενεργοποιηθούν εντός του 2022. Τα δύο πρώτα καθεστώτα αναμένεται να προκηρυχθούν στα τέλη Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ώστε στα τέλη Δεκεμβρίου να ακολουθήσουν τα επόμενα δύο και πριν την εκπνοή του χρόνου να πέσουν και οι υπογραφές για τις αποφάσεις υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων.

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Ανταγωνιστικότητας είναι καθημερινά στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου επιχειρηματία ώστε να τον ενημερώσει σχετικά με το νέο αναπτυξιακό νόμο αλλά και για όλα τα προγράμματα και τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους.

Από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Ανταγωνιστικότητας

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.