ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ZANTETIMES.GR

ΤΙΤΛΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: zantetimes.gr

ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΗΛΙΚΑ 3 – ΖΑΚΥΝΘΟΣ, Τ.Κ: 29100

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΦΜ: 107470986

Δ.Ο.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 Αριθμός ΓΕΜΗ: 164025324000

ΣΤΟΙΧΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Διεύθυνση:  ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΗΛΙΚΑ 3 – ΖΑΚΥΝΘΟΣ, Τ.Κ: 29100

Τηλέφωνο: 26950-83452

email: info@zantetimes.gr

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ: ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN NAME: ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ