ΚΟΣΜΟΣ
Δημήτρης Μαρκεσίνης

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου από Βρυξέλλες: Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεταρρύθμιση | Παραδώσαμε στα Ευρωπαϊκά όργανα και στην δημοσιότητα την Έκθεση μας για τις μεταρρυθμίσεις της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την προγραμματική περίοδο 2021-2027

Μετάβαση στο περιεχόμενο