Αρχοντικό Ρώμα: Υπόμνημα της Οικογένειας ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου για την αποκατάσταση της αλήθειας (Βίντεο)

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

Δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα στην Οικογένεια Ρώμα, κατά την παράστασή της στην συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου την 30η Απριλίου 2023, να ακουστεί και να εκθέσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με την εξαγορά του Αρχοντικού Ρώμα από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και προς ενημέρωση των μελών του περιφερειακού συμβουλίου.

Η Περιφερειακή αρχή δεσμεύτηκε, ότι στο χρονικό διάστημα των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την 21-4-2023 που διόρισε δικηγόρο και έλαβε απόφαση για διορισμό Πραγματογνώμονα, θα πραγματοποιήσει τους απαραίτητους νομικούς και οικονομικούς ελέγχους.

Η διαδικασία αυτή φυσικά θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί από το 2020.

Η Περιφέρεια προβάλλει προφάσεις ,για να δικαιολογήσει την απραξία της,αναφέροντας ότι η Οικογένεια Ρώμα δεν προσκόμισε στοιχεία, που τηρούνται σε δημόσια βιβλία και δύναται ο καθείς να έχει πρόσβαση για να ελέγξει.

Παρά το γεγονός ότι δεν λάβαμε απαντήσεις στα ερωτήματα μας, αναμένουμε να τηρηθεί η δέσμευση της κ. Περιφερειάρχη.

Η αλήθεια όταν ακούγεται, δημιουργεί ένταση.Ανεξήγητη, σε όσους δε γνωρίζουν τα πραγματικά περιστατικά ακριβώς επειδή τους την απέκρυπταν τόσο καιρό, όσοι την γνώριζαν.

Σας ευχαριστούμε

Ιωάννα Π.Λαχανα
Πληρεξούσια Δικηγόρος της Οικογένειας Ρώμα στη Ζάκυνθο  

Ενώπιον του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ

Υπόμνημα

  1. Δομινίκης Ρώμα-Πλανητέρου του Κωνσταντίνου

  2. Διονυσίου Κανδιάνου Ρώμα-Πλανητέρου του Κωνσταντίνου

Ιστορικό

Την 22 Αυγούστου του έτους 2019 η νεοεκλεχθείσα Περιφερειάρχης κα. Ρόδη Κράτσα προσέγγισε την οικογένεια Ρώμα αιτούμενη την εξαγορά του ακινήτου και της κινητής συλλογής της Οικογένειας από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, και τη μετατροπή του ξανά σε επισκέψιμο μουσείο και χώρο πολιτιστικών δρώμενων,ανοικτό στο κοινό.

Σε καμία περίπτωση η οικογένεια δεν αιτήθηκε να «διασωθεί» το ακίνητο και η συλλογή του από κανέναν κρατικό φορέα, όπως έχει επικαλεστεί η κα. Κράτσα σε προηγούμενα περιφερειακά συμβούλια και ραδιοφωνικές συνεντεύξεις. Το ανωτέρω σας αναφέρω και για την πλήρη αποκατάσταση των αναληθών διαδόσεων δια στόματος της κας Περιφερειάρχη .

Η Οικογένεια ,μετά από ώριμη σκέψη, απάντησε ,πως είναι θετική σε αυτή τη προοπτική ,ήτοι την εξαγορά του Ακινήτου και της κινητής συλλογής εντός αυτού, υπό τον όρο ,πως το συνολικό τίμημα εξαγοράς θα είναι εντός των ορίων της εμπορικής αξίας του ακίνητου και της κινητής συλλογής Ρώμα – δηλαδή μεταξύ 10 και 12εκατομμυριων ευρώ.

Η κα. Κράτσα συμφώνησε, και το επιβεβαίωσε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κωνσταντίνο Δ. Ρώμα ,τον Οκτώβριο του 2019 – ο οποίος έφυγε από τη ζωή ένα μήνα αργότερα, ήσυχος με την διαβεβαίωση από κα. Περιφερειάρχη ,πως η εξαγορά θα προχωρήσει άμεσα .

Δεδομένης της προφορικής αυτής συμφωνίας συντάχθηκε το 2019 και κατατέθηκε το 2020 Τεχνικό Δελτίο της Περιφέρειας ,προβλέποντας 15.000.000 ευρώ για την εξαγορά του Ρώμα (ακίνητο και Συλλογή) και δαπάνες για την ανάδειξη του.

Όντως, και όπως όριζαν τα συμφωνηθέντα, (με καθυστέρηση βέβαια ενός έτους) τον Αύγουστο του 2020, η ΠΙΝ υπέβαλε αίτηση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων -ΕΣΠΑ) 7-7-2020 Αριθμ. Πρωτ: ΟΙΚ.475 67/19252, ακολουθούμενο από Τεχνικό Δελτίο Έργου .

Σε αυτό το τεχνικό δελτίο αναφέρεται ξεκάθαρα ότι το τίμημα εξαγοράς ακινήτου και συλλογής Ρώμα είναι 10.4 εκατομμύρια ευρώ, επί συνόλου 15 εκατομμυρίων ευρώ του προϋπολογισμού του έργου (εξαγορά και ανάδειξη Αρχοντικού Ρώμα).

Στο σημείο αυτό ερωτάται η κα Περιφερειάρχης:

  1. Είχατε λάβει έγκριση σκοπιμότητας, καθώς και έγκριση του ύψους του ανάλογου κονδυλίου για την εξαγορά από την Οικονομική επιτροπή της ΠΙΝ και το περιφερειακό συμβούλιο αντίστοιχα πριν τον Αύγουστο του 2020;

  2. Το τίμημα των 10.4εκ ευρώ, που αναφέρεται στο Τεχνικό δελτίο ως τίμημα της εξαγοράς και ανάδειξης του ακινήτου και της κινητής συλλογής είχε υπολογιστεί, εγκριθεί και υπογραφεί από τις οικονομικές υπηρεσίες της ΠΙΝ, όπως προβλέπουν οι διαδικασίες στο mitos.gov.gr, και επιβάλει η διαφάνεια και η νομιμότητα;

  3. Για ποιο λόγο η ΠΙΝ ,μετά από δύο (2) έτη απραξίας, ζήτησε την έγκριση σκοπιμότητας της εξαγοράς την 13η Σεπτεμβρίου του 2022;

  4. Δεν την είχε λάβει πριν καταθέσει το τεχνικό δελτίο το 2020;

Αν δεν είχατε λάβει την απόφαση έγκρισης από την Οικονομική επιτροπή το 2020 ,πριν την κατάθεση του Τεχνικού Δελτίου ,παρακάμψατε και τα όργανα Σας και η διαδικασία έπασχε εξαρχής .

Το ΥΠΠΟΑ αρνείται εδώ και 20 μήνες να εκτελέσει την απόφαση της Διοίκησης του ,ήτοι την εξαγορά του Συνόλου της κινητής συλλογής Ρώμα ( ΦΕΚ Χαρακτηρισμού κινητής συλλογής ως μνημείου και Πόρισμα εκτιμητικής Επιτροπής ΥΠΠΟΑ. Σχετ.1,2),επικαλείται αυθαίρετα την προϋπόθεση εξαγοράς του ακίνητου από τη ΠΙΝ, αναφερόμενο σε δήθεν ΣΧΕΔΙΟ της ΠΙΝ για την συντήρηση και ανάδειξή του ακινήτου και της συλλογής Ρώμα.

Όταν η δικηγόρος της οικογένειας Ρώμα κα Ιωάννα Λαχανά απευθύνθηκε στη ΠΙΝ προκειμένου να ενημερωθεί για το υποτιθέμενο αυτό «σχέδιο», έλαβε γραπτή απάντηση μέσω email από τη κα. Κράτσα (σχετ.3) τον Αύγουστο του 2022 στο οποίο εκφράζει το «ζωηρό της ενδιαφέρον» για την εξαγορά! Τρία έτη μετά από την προφορική συμφωνία με την Οικογένειά μας και ένα έτος μετά την απόφαση από το ΥΠΠΟΑ εξέφρασε ένα έντονο και ζωηρό ενδιαφέρον και δεν είχε να προσκομίσει κανένα ΣΧΕΔΙΟ εγκεκριμένο από Περιφερειακό Συμβούλιο.

Σημειωτέον ότι ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε με επιστολές του το Μάρτιο του 2022 ( σχετ.4) στη Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προκειμένου να ενημερωθεί για τη θέση της και το δήθεν «σχέδιο» της ΠΙΝ για εξαγορά του ακινήτου το οποίο επικαλούταν το ΥΠΠΟΑ. Η κα. Κράτσα στο διάστημα των 6 μηνών που διήρκησε η διαμεσολάβηση ουδέποτε απάντησε στο Συνήγορο του Πολίτη.

Στο σημείο αυτό ερωτάται η κυρία Περιφερειάρχης

1.Για ποιο λόγο αποκρύψατε από την Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορο του Πολίτη την μη ύπαρξη ΣΧΕΔΙΟΥ εγκεκριμένου από το Περιφερειακό Συμβούλιο της ΠΙΝ, ,αγνοώντας τον ,μη απαντώντας ποτέ στο ερώτημα του ;

2.Γνωρίζετε πολύ καλά την αιτιολογία της εισήγησης της επιστημονικής Επιτροπής του Υπ. Πολιτισμού και την απόφαση του για την μεταβίβαση της κινητής συλλογής σπάνιας ιστορικής ,καλλιτεχνικής και επιστημονικής αξίας.Η απόφαση αναφέρει ότι αποφασίζει την μεταβίβαση του συνόλου της κινητής Συλλογής ,με αιτιολογία τον κίνδυνο απώλειας και καταστροφής της .

Και ερωτάται η κ. Περιφερειάρχης

3.Αναλαμβάνετε κα Κράτσα την ευθύνη για την καθυστέρηση εκτέλεσης της απόφασης εξαγοράς της κινητής συλλογής από το ΥΠΠΟΑ, καθώς και τυχόν κίνδυνο καταστροφής της κινητής συλλογής , εξαιτίας της μη τήρησης της νόμιμης διαδικασίας από το έτος 2019 μέχρι σήμερα ;

Σε αντίθετη περίπτωση δηλώστε ενώπιον όλων εδώ σήμερα ,ότι αυθαίρετα το ΥΠΠΟΑ επικαλείται ως φορέα απόκτησης του ακινήτου την ΠΙΝ σε απαντήσεις του στον Συνήγορο του Πολίτη αλλά και στα Πρακτικά της Συνεδρίασης του Κεντρικού Συμβουλίου Νεότερης Ιστορίας ,που τελείτε σε γνώση σαν Συλλογικό όργανο από την 11-4-2023.

4.Γιατί εφόσον ερωτηθήκατε και γνωρίζατε ότι δεν διέθετε η Περιφέρεια ΣΧΕΔΙΟ για την εξαγορά του ακινήτου δεν απαντήσατε αναλόγως ;

Το τελικό πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη την 5-10-2022 (σχετ.5) συμπεραίνει:

  1. Από την έρευνα της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι από κανένα σημείο της συγκεκριμένης

απόφασης ή των σχετικών εγγράφων που την συνοδεύουν, δε συνάγεται ως αναγκαίος όρος για την αγορά της κινητής συλλογής η προηγούμενη αγορά του οικήματος από την Περιφέρεια.

  1. Η αγορά της οικίας Ρώμα, εκ μέρους της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, δε συνδέεται, κατά

την άποψη της Αρχής, με την εξαγορά της κινητής συλλογής. Η κήρυξη της συλλογής ως

κινητού μνημείου και η απόφαση εξαγοράς αποτελούν διαφορετικές διοικητικές

πράξεις, οι οποίες παράγουν ανεξάρτητα έννομα αποτελέσματα από την απόφαση

αναγνώρισης της οικίας ως μνημείου.

  1. Η απώλεια μιας τέτοιας μεγάλης αξίας συλλογής που έχει επιστημονική, πολιτιστική,

καλλιτεχνική και ιστορική αξία, θα είναι εξαιρετικά επαχθής για την πολιτιστική

κληρονομιά της χώρας.

Ερωτάται η κυρία Περιφερειάρχης

1ον Κατανοείτε το μέγεθος της ευθύνης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε περίπτωση απώλειας και καταστροφής της συλλογής λόγω της εμπλοκής σας με ένα δήθεν ΣΧΕΔΙΟ της ΠΙΝ ;

2ον Κατανοείτε ότι η Οικογένεια Ρώμα θα μπορούσε ήδη να κινηθεί νομικά εναντίον της ΠΙΝ;

Η οικογένεια Ρώμα διαθέτει προσχέδιο έκθεσης εκτίμησης του ακινήτου, η οποία έχει συνταχθεί από εκτιμητές έμπειρους σε θέματα ιστορικών κτιρίων, πιστοποιημένους από το Υπουργείο Οικονομικών. Και πρόκειται για προσχέδιο καθαρά ,διότι , όπως αντιλαμβάνεστε από το 2019 ,που είχε η οικογένεια την προφορική συμφωνία με την κα Περιφερειάρχη και την κατάθεση του Τεχνικού Δελτίου έπειτα το 2020 ως και σήμερα, η εκτίμηση του ακινήτου μεταβάλλεται, ενσωματώνοντας τις νέες αυξημένες αντικειμενικές και εμπορικές αξίες, καθώς και τον πληθωρισμό. Σήμερα ,Απρίλιο του 2023 η εμπορική αξία του ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 7.5εκατομμυριων ευρώ.

Ακούσαμε εδώ αλλά και από τον κοινωνικό περίγυρο περί ποσού 4.000.000 ευρώ ,που θα διαθέσει η Περιφέρεια για την εξαγορά του ακινήτου της Οικογένειας Ρώμα .

Καταλαβαίνετε για ποιο ακίνητο συζητάμε ; Διανοείστε το μέγεθος της αξίας του ακινήτου;

Επειδή μάλλον δεν έχετε καταλάβει για τι ακίνητο συζητάμε να εξαγοράσετε, πρόκειται για το πιο ιστορικό και μοναδικό ακίνητο της Ζακύνθου, ίσως και των Ιονίων Νήσων, χτισμένο στη πιο προνομιακή και ακριβή περιοχή της Πόλης της Ζακύνθου,το μεγαλύτερο οικόπεδο της Πόλης και σε απόσταση είκοσι δύο μέτρων από την θάλασσα με πρόσοψη στον παραλιακό δρόμο μέτρα 45.

Δεχόμενη η Οικογένεια οποιοδήποτε ποσό εξαγοράς μικρότερου ύψους ,αυτόματα συναινεί στην υποβάθμιση του νησιού Διεθνώς σε εμπορικές αξίες .

Η εξαγορά ενός μοναδικού τέτοιου ακινήτου στη Ζάκυνθο ,ίσως και σε όλα τα Ιόνια Νησιά θα δημιουργήσει τα συγκριτικά μεγέθη, που αναλογούν και θα φέρει πλέον τις περιουσίες όλων σας στη σωστή οικονομικά αποτύπωση στην Αγορά των ακινήτων .

  • Ως αιρετοί αντιπρόσωποι των κατοίκων αυτού του Τόπου έχετε χρέος για την αναβάθμιση των Ιονίων Νήσων και σε αυτό το επίπεδο ,ήτοι την μη υποβάθμιση των περιουσιών των ανθρώπων που σας εμπιστεύτηκαν .

Γιατί στο Πόρτο Χέλι και στα νησιά του Αιγαίου οι αξίες των ακινήτων είναι σε υψηλά επίπεδα; Έχουν δημιουργηθεί συγκριτικά μεγέθη από ικανούς κυβερνήτες της Τοπικής αυτοδιοίκησης και τους κατοίκους τους .

Αφορά όλους εσάς άμεσα .

Τον Δεκέμβριο του 2022, η ΠΙΝ κατέθεσε ξανά αίτηση ένταξης του έργου στο πρόγραμμα δημοσίων εσόδων με ίδιο προϋπολογισμό όπως το 2019, ήτοι στα 15εκ ευρώ.

Καλή τη θελήσει, η Οικογένεια Ρώμα προτίθεται να συναινέσει στην εξαγορά του συνόλου ,ήτοι ακίνητου και Συλλογής Ρώμα στο τίμημα, που έχει υπολογίσει και εγκρίνει η ΠΙΝ στο τεχνικό δελτίο του 2019 (ήτοι 10,4εκ ευρώ), χωρίς να ζητήσει αναπροσαρμογή του τιμήματος στα νέα οικονομικά δεδομένα. Δεδομένης της εξαγοράς της συλλογής Ρώμα από το ΥΠΠΟΑ, το υπολειπόμενο τίμημα, που θα πρέπει να καταβληθεί από την ΠΙΝ για την εξαγορά του ακινήτου της Οικογένειας Ρώμα ανέρχεται στα 6.5εκ ευρώ και αυτή είναι η τελική πρόταση με απαραίτητη την προϋπόθεση ταυτόχρονης εξαγοράς και της κινητής συλλογής από το ΥΠΠΟΑ .

Επειδή μας ζητήσατε τους τίτλους, σας ενημερώνουμε ,ότι τα βιβλία είναι δημόσια προκειμένου να κάνετε ελέγχους τίτλων και δε χρειάζεται να σας προσκομίσουμε κανένα τίτλο εμείς εφόσον υπάρχει το Υποθηκοφυλακείο και το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Όλα αυτά ήταν δικαιολογίες για να μην προχωρήσετε, αλλά να δείχνετε ένα ζωηρό ενδιαφέρον .

Την 12-9-2022 αποστείλαμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας αναφέραμε ότι πληροφορήθηκαμε τυχαία ότι συνεδριάζει η Οικονομική επιτροπή της ΠΙΝ για την εξαγορά της Οικίας μας, χωρίς καν να έχουμε ενημερωθεί.Σας δηλώσαμε επίσης ότι σε κάθε σημείο, που η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής παραβιάζει ατομικό δικαίωμα συνταγματικά κατοχυρωμένο επιφυλλασόμεθα να κινηθούμε εναντίον σας και αιτηθήκαμε την παράστασή μας ενώπιον του Περιφερειακού συμβουλίου .Πάλι μας αγνοήσατε .

Έπειτα η κα Περιφερειάρχης ανέφερε αναληθώς σε περιφερειακό συμβούλιο στην Ιθάκη, αλλά και στον τοπικό τύπο διαρκώς, ότι έχει τη σύμφωνη γνώμη της Οικογένειας ,χωρίς να μας έχει καλέσει ουδέποτε προκειμένου να συζητήσουμε για το ύψος του τιμήματος που ζητούμε για την εξαγορά από την ΠΙΝ του σπιτιού μας , αλλά και χωρίς να έχει έρθει σε δια ζώσης συνάντηση μαζί μας ,ενώ το είχαμε εγγράφως αιτηθεί .Για το λόγο αυτό αποστείλαμε εξώδικο και της απαγορεύσαμε να αναφέρει κάτι τέτοιο ξανά .

Σε όλα τα έγγραφα δηλώσαμε ότι είμαστε στη διάθεση κάθε δημόσιου φορέα προκειμένου να συζητήσουμε για την αξιοποίηση της Οικίας Ρώμα.

Η πρόταση μας για την τιμή εξαγοράς από την ΠΙΝ του ακινήτου μας είναι αδιαπραγμάτευτη και για πρώτη φορά διατυπωμένη εφόσον για πρώτη φορά παριστάμεθα ενώπιον σας ,αλλά και κάτι που διευκολύνει και εσάς σήμερα για την απόφασή σας σχετικά με την εξαγορά του ακινήτου, η οποία πρέπει να ληφθεί σήμερα για να τελειώσει αυτή η καθυστέρηση και να πάψετε να αποτελείτε πλέον εμπόδιο για την εκτέλεση της απόφασης εξαγοράς της κινητής συλλογής από το ΥΠΠΟΑ, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις νομικές συνέπειες ,αν εξακολουθήσετε σε αυτή την Τακτική .

Η οικογένεια έδειξε ιώβεια υπομονή .

Όλη αυτή την υπομονή δεν την έκανε για κανένα άλλο λόγο παρά μόνο για να παραμείνει όλος αυτός ο πλούτος στη Ζάκυνθο .

Και για την περίπτωση που διαθέτει η ΠΙΝ αυτά τα τέσσερα εκατομμύρια Ευρώ για την εξαγορά του ακινήτου άμεσα η οικογένεια προτίθεται να καταβληθεί το ποσό σε δύο δόσεις ,ήτοι ποσό 4.000.000,00 άμεσα και 2.500.000,00€ εντός του έτους 2024 πάντοτε με την προϋπόθεση ταυτόχρονης εξαγοράς από το ΥΠΠΟΑ της κινητής συλλογής .

Τέλος αν η Περιφέρεια έχει άμεσα ταμειακά διαθέσιμο το ποσό των 4.000.000 και διαθέτει μόνο αυτό για την εξαγορά του ακινήτου ,η Οικογένεια Ρώμα μπορεί να πωλήσει σε εσάς μόνο το ακίνητο με ΚΑΕΚ 140210606005 ,που αφορά την κυρίως οικία με την ίδια προϋπόθεση της ταυτόχρονης εξαγοράς της κινητής συλλογής από το ΥΠΠΟΑ.

Ερωτάται η κυρία περιφερειάρχης :

Υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε ποσό ταμειακά διαθέσιμο στην ΠΙΝ για την εξαγορά στο ύψος που αναφέρει το Τεχνικό Δελτίο ;

Από ποιο φορέα χρηματοδότησης το εξασφάλισε;

Αν η απάντηση είναι θετική σημαίνει ότι η ΠΙΝ έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και το ζωηρό ενδιαφέρον και η υπόσχεση ότι θα μείνει το Ρώμα στη Ζάκυνθο όπως εξαγγέλλει η Περιφερειάρχης θα γίνει πραγματικότητα εντός της θητείας της .

Αν όμως δεν υπάρχουν τα χρήματα για την εξαγορά του ακινήτου,όπως και στο παρελθόν κατά την διαδικασία εξαγοράς της κινητής συλλογής δηλώσατε όπως αποδεικνύεται στα πρακτικά του ΚΣΝΙ τον Απρίλιο του 2021 αδυναμία ,και τα ποσά είναι μόνο στα έγγραφα ,το Περιφερειακό Συμβούλιο της 30ης Απριλίου 2023 , σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την συμφωνία, που έθεσε σε καθεστώς ομηρίας την Οικογένεια Ρώμα είναι κενό σημασίας και περιεχομένου ,είναι ένα άλλο γραφειοκρατικό συνέδριο που αποσκοπεί στην δημιουργία εντυπώσεων προς την κοινωνία .

Τέλος σας δηλώνουμε ότι η Οικογένεια Ρώμα δεν έχει ανάγκη από Σωτήρες και δύναται να συντηρεί την περιουσία της .

Σήμερα είναι η τελική για εμάς συζήτηση ,σας προτείναμε τρεις λύσεις για να αποκτήσει η Περιφέρεια το ακίνητο μας .

Η απόφαση πρέπει να παρθεί σήμερα και να λάβουμε γνώση των ταμειακων διαθέσιμων της ΠΙΝ .

Σε περίπτωση που αδυνατείτε σταματήστε να αποτελείτε εμπόδιο προκειμένου το ΥΠΠΟΑ να εξαγοράσει την κινητή συλλογή της Οικογένειας προκειμένου να μην καθυστερήσει περεταίρω η προστασία της από ελληνικό κράτος ,όπως έχει δεσμευτεί με έγγραφη απόφαση .

Ζάκυνθος 30-4-2023

Η Πληρεξούσια Δικηγόρος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.