Δικηγορικός Σύλλογος Ζακύνθου: Απαντά στο Δήμαρχο Ζακύνθου Νικήτα Αρετάκη | Τον καλούμε να πράξει την εκτέλεση της απόφασης του συλλογικού οργάνου του Δήμου

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

Σχετικά με την από 18-04-2023 ανάρτηση – ανακοίνωση του κ. Δημάρχου Ζακύνθου στην προσωπική του σελίδα, στον ιστότοπο «facebook», το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού συλλόγου Ζακύνθου, κατόπιν ομόφωνης απόφασής του, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ζακύνθου για λόγους που άπτονται αποκλειστικά της εύρυθμης και σύννομης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Ζακύνθου, πάντοτε επεδίωκε τη σύσταση οργανωμένης νομικής υπηρεσίας, με την πλήρωση των προβλεπομένων οργανικών θέσεων όχι μόνο για την επαρκή και ενιαία αντιμετώπιση των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου αλλά και για την γνωμοδοτική υποστήριξη των υπηρεσιών του.

Ασφαλώς ακόμα και στην περίπτωση της πλήρωσης των οργανικών θέσεων, ο νόμος προβλέπει την κατ’ εξαίρεση δυνατότητα ανάθεσης υποθέσεων, όπου από τη φύση τους απαιτείται τεκμηριωμένα εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία. Της δυνατότητας αυτής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνεται κατάχρηση.

Μόλις το έτος 2018 προσελήφθη η μία και μοναδική έμμισθη δικηγόρος του Δήμου. Όμως ο φόρτος των υποθέσεων ήταν τέτοιος, που καθιστούσε την εξαίρεση κανόνα με όσα προβλήματα αυτό συνεπάγονταν για το χειρισμό των υποθέσεων.

Στις 16-7-2020 εκδόθηκε πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία ενεκρίθη η πλήρωση δεύτερης (προβλεπόμενης από τον οργανισμό) θέσεως νομικού συμβούλου με σχέση πάγιας αντιμισθίας, αφού προηγουμένως είχε αποφασιστεί η κάλυψη της δεύτερης θέσης με την υπ’ αρ.. 183/4-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.

Το ζήτημα της εκτέλεσης της παραπάνω απόφασης έχει τεθεί επανειλημμένα στον κ. Δήμαρχο και μάλιστα ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου στις 2-6-2021 δεσμεύτηκε ότι θα υλοποιήσει την απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Την ίδια δέσμευση ανέλαβε και με την από 5-5-2021 επιστολή που κοινοποιήθηκε στο Δικηγορικό Σύλλογο Ζακύνθου. Μέχρι σήμερα κι ενώ έχουν περάσει τρία και πλέον χρόνια η απόφαση δεν έχει υλοποιηθεί. Αντιθέτως πολύ όψιμα ο κ. Δήμαρχος επέλεξε να αποστείλει επιστολή στους Δικηγορικούς Συλλόγους Ζακύνθου και Πατρών, ώστε να απευθυνθεί πρόσκληση ενδιαφέροντος στους Δικηγόρους Πατρών και Ζακύνθου, για ανάθεση αορίστου αριθμού υποθέσεων με κριτήρια που ό ίδιος έθετε, χωρίς καν να αναφέρεται η διαδικασία επιλογής. Ασφαλώς η διαδικασία αυτή είναι μη σύννομη, αφού ο νόμος ορίζει με απολύτως αξιοκρατική διαδικασία τον τρόπο επιλογής δικηγόρου, με τα προσόντα που επιθυμεί ο Δήμος μέσα από αδιάβλητο διαγωνισμό.

Η Γενική Συνέλευση του Δικηγορικού Συλλόγου αποφάσισε κατόπιν των ανωτέρω με ομόφωνη απόφαση της, την υποβολή αναφοράς ενώπιον του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών για τη διερεύνηση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών του κ. Δημάρχου Ζακύνθου, λόγω της μη εκτέλεσης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.

Η επιδίωξη του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου είναι η εκτέλεση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και η πλήρωση της δεύτερης οργανικής θέσης νομικού συμβούλου με πάγια αντιμισθία, με την αδιάβλητη και αξιοκρατική διαδικασία του πανελληνίου διαγωνισμού που προβλέπεται από το νόμο. Αυτό καλούμε τον κ. Δήμαρχο να πράξει ακόμα και σήμερα τηρώντας το υπηρεσιακό του καθήκον, που είναι η εκτέλεση της απόφασης του συλλογικού οργάνου του Δήμου.

Η μη αναφορά των παραπάνω πραγματικών γεγονότων στην ανακοίνωση του κ. Δημάρχου Ζακύνθου και τα αυθαίρετα συμπεράσματα, που αποσκοπούν στην δημιουργία πολιτικών εντυπώσεων, προφανώς έγιναν υπό το φόβο της ενδεχόμενης δημοσιοποίησης της υποθέσεως, την οποία ο ΔΣΖ δεν επέλεξε τιμώντας τη θεσμική του λειτουργία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.