Νικήτας Αρετάκης: Η ΔΕΥΑΖ, τα τέλη και οι αντιδράσεις

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

Η ΔΕΥΑΖ, ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Είναι αυταπόδεικτο ότι όταν έχεις ένα πρόβλημα θα πρέπει να το μελετήσεις, να το κατανοήσεις, να εντοπίσεις τις αιτίες που το δημιουργούν και να προσπαθήσεις να βρεις τη λύση του.

Είναι αδύνατον να έχεις μελετήσει σωστά το πρόβλημα της ΔΕΥΑΖ εάν δεν έχει έρθει στο μυαλό σου η ευαγγελική ρήση «διεμοίρασαν τα ιμάτιά μου εαυτοίς…».

Δεν είναι κατάλληλη περίοδος τώρα για περεταίρω αναφορές και σχετικές ανακοινώσεις.

Οι αυξήσεις των τελών της ΔΕΥΑΖ είναι αστείο να σκεφτεί κανείς ότι επελέγησαν και είναι ικανές για να λύσουν τα προβλήματά της.

Ο κύριος στόχος της επιλογής τους είναι να δείξουν στους προμηθευτές της και στην Πολιτεία ότι η ΔΕΥΑΖ δεν είναι πλέον μία εγκαταλελειμμένη επιχείρηση που από ετών έχει να ενδιαφερθεί για την τιμολογιακή πολιτική της αλλά μία επιχείρηση με μέλλον η οποία θα είχε διαφορετική εικόνα εάν το τελευταίο ένα και ήμισυ έτος δεν επιβαρύνετο με επιπλέον κόστος ενέργειας τρία εκατομμύρια ευρώ πέραν και της κυβερνητικής συμμετοχής.

Πράγματι το κλίμα έχει αλλάξει. Οι αρχικές ενέργειες με κατασχέσεις λογαριασμών από προμηθευτές έχουν σταματήσει.

Απλά διακριτοί επιχειρηματίες, προμηθευτές της ΔΕΥΑΖ μου θυμίζουν τηλεφωνικά τις υποχρεώσεις μας: «Δήμαρχε είσαι καλά; Εάν μπορείς θυμήσου μας».
Είναι η εγγύηση ότι δεν θα χαθούν οι πιστώσεις τους, που χωρίς αυτή είναι βέβαιο ότι υπό το βάρος των κατασχέσεων στους λογαριασμούς της η ΔΕΥΑΖ θα είχε άλλη παρουσία.

Στην πραγματικότητα έγιναν επεμβάσεις:

1. Στα τέλη της εγκατάστασης νέων παροχών.
2. Στα τέλη της χρήση νερού.
3. Στα τέλη της επεξεργασίας λυμάτων στο βιολογικό.
4. Διατηρήθηκε σταθερή η τιμή μεταφοράς ύδατος με υδροφόρες η οποία έχει ήδη εγκριθεί και εφαρμοστεί από το θέρος του 2022.

1.Όσον αφορά τα τέλη της εγκατάστασης παροχών νερού.

Από το μέσον Οκτωβρίου έως αρχάς Φεβρουαρίου η ΔΕΥΑΖ είχε κατασκευάσει σαράντα νέες παροχές και εκκρεμούσαν άλλες εξήντα που, ενδεχομένως, μέχρι σήμερα θα έχουν αυξηθεί.

Οι εκκρεμότητες κατασκευής των παροχών αυτών χρονολογούνται από πολλών μηνών. Δια την κατασκευή των παροχών αυτών προεβλέπετο τέλος κατασκευής 50 € για υλικά, δαπάνη μεταφοράς του προσωπικού και εργατική δαπάνη ή 160 € συνολικά εφόσον απαιτείτο χρήση εσκαπτικού μηχανήματος. Είναι φανερό ότι τα 50 ή 160 € δεν καλύπτουν ούτε το κόστος των υλικών, της μεταφοράς προσωπικού και της εργασίας του εσκαπτικού μηχανήματος, τα οποία η ΔΕΥΑΖ οφείλει να καταβάλει σε τρίτους εάν δεχτούμε ότι είχε την δυνατότητα να διαθέσει δωρεάν την εργατική δαπάνη.

Οι δημότες δεν έχουν εκφράσει καμία αντίδραση απεναντίας αναγνωρίζοντας τις αιτίες του προβλήματος μας γνώρισαν ότι προτίθενται να καταβάλουν οι ίδιοι τα όποια έξοδα απαιτούνται ώστε να μην καθυστερούν επί τόσους μήνες οι κατασκευές των παροχών.

2.’Οσον αφορά τα τέλη χρήσης νερού.

Έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για αναρίθμητες Οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Στις άπορες Οικογένειες με απόφαση Δ.Σ. προβλέπονται σημαντικές μειώσεις των ποσών των λογαριασμών.

Για τα λοιπά νοικοκυριά έχει παραμείνει σταθερό το τέλος παροχής σε επτά ευρώ και έχει αυξηθεί από ένα σε ενάμιση ευρώ η χρήση υδρομέτρου για κάθε δίμηνο, δηλαδή μισό ευρώ για κάθε δίμηνο. Τούτο έγινε διότι υπάρχουν στη ΔΕΥΑΖ εκατοντάδες μετρητές οι οποίοι έχουν αποψιλωθεί, και πολλοί εξ αυτών είναι κατεστραμμένοι με ευθύνη και των ιδιοκτητών.

Οι αυξήσεις αυτές έχουν συνέπειες ώστε ένα νοικοκυριό με εξήντα κυβικά μέτρα κατανάλωση ανα δίμηνο να έχει μαζί με το ΦΠΑ συνολική επιβάρυνση στο λογαριασμό του από 58,76 € σε 70,62 €, δηλαδή 11, 86 ευρώ το δίμηνο ή 5,93 ευρώ ανά μήνα.

3.’Οσον αφορά τα τιμολόγια επεξεργασίας λυμάτων στο βιολογικό.

Στις οικίες και τους επαγγελματικούς χώρους που υδροδοτούνται από τη ΔΕΥΑΖ διετηρήθει ο ίδιος, υφιστάμενος, τρόπος υπολογισμού του τέλους. Αντιδράσεις υπήρξαν από τους λυματομεταφορείς οι οποίοι είχαν συνηθίσει μερικοί στο παρελθόν να ανοίγουν από το κινητό τους την εξώθυρα του Βιολογικού την ώρα που επέλεγαν, να αδειάζουν το περιεχόμενο του λυματοφόρου και να αποχωρούν.

Το αποτέλεσμα ήτο η ΔΕΥΑΖ σύμφωνα με την Οικονομική Υπηρεσία να παρουσιάζει έσοδα από διαχείριση των βοθρολυμάτων ως κάτωθι:

Το έτος 2011 18,45 €
Τα έτη 2012 και 2013 μηδέν €
Το έτος 2014 2.475,93 €
Το έτος 2015 4.581,46 €
Το έτος 2016 2.974,40 € και από το έτος 2017-2022 επειδή οι πληρωμές έχουν γίνει μεταχρονολογημένα, μία μέση τιμή κατ’ έτος μαζί με το ΦΠΑ είναι 24.244,72 €.

Μία τιμή 13 € ήτοι 1,30 € ανά κυβικό μέτρο οδηγεί στο συμπέρασμα πως προσέρχονται στο Βιολογικό ανά έτος ως μέση ποσότητα 1.865 κυβικά βοθρολυμάτων.

Η ποσότης αυτή των βοθρολυμάτων είναι ενδεικτική και λαμβάνοντας υπόψη τις εκατοντάδες επιχειρήσεις επιπλωμένων διαμερισμάτων, οικιών, ξενοδοχείων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που δεν υφίσταται αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑΖ , όπως και τις μεγάλες ποσότητες λυμάτων των ημερόπλοιων ότι τρία τινά συμβαίνουν:

α. Μεγάλες ποσότητες λυμάτων εναποτίθενται παρανόμως σε στεριά και θάλασσα
β. Μεγάλες ποσότητες εισέρχονται στο Βιολογικό χωρίς καταγραφή.
γ. Μεγάλες ποσότητες εισέρχονται παρανόμως μέσω των φρεατίων στο δίκτυο της ΔΕΥΑζ και επεξεργάζονται χωρίς να καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος.

Δυστυχώς το τελευταίο τούτο έχει επιβεβαιωθεί ότι συμβαίνει στον Πλάνο όταν πολύ μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες είτε από μόνες τους με ίδια μέσα είτε με τη χρησιμοποίηση τεράστιων αποθηκευτικών χώρων γνωστού μεγαλοξενοδόχου μεταφέρουν παρανόμως τα λύματά τους μέσω του αποχετευτικού δικτύου της ΔΕΥΑΖ.

Λόγω αυτής της κατάστασης για να έχουμε ακριβή στοιχεία και σωστά συμπεράσματα απεφασίσθει η τοποθέτηση μετρητή λυμάτων στο βιολογικό όπου θα εξυπηρετήσει και τους λυματοφορείς, καθόσον επιζητούν την επιμήκυνση του ωραρίου λειτουργίας του βιολογικού. Η τιμή των 1,60 € ανά κυβικό μέτρο υπολείπεται σημαντικά του κόστους λειτουργίας σήμερα και θα ξαναεξεταστεί όταν θα γίνει καταγραφή των πραγματικά εισερχομένων προς επεξεργασία λυμάτων σε συνάρτηση με την αύξηση της τιμής της ενέργειας.

4.Σχετικά με τη μεταφορά ύδατος με υδροφόρες.

Είναι ατυχέστατη, μεταχρονολογημένη και απαράδεκτη η ένσταση που υπεβλήθει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για το κόστος των 40€ για μεταφορά ύδατος με υδροφόρες στις ορεινές περιοχές. Είναι παράλογο να υποστηρίζεται ότι η προσφορά από τη ΔΕΥΑΖ για τη μεταφορά αυτή με τιμή 32,25 € (χωρίς το ΦΠΑ) καλύπτει το κόστος των καυσίμων, την αμοιβή του οδηγού και το κόστος της ΔΕΥΑΖ για τη λειτουργία του δικτύου της μέχρι το σημείο τροφοδοσίας (γεώτρηση Κατασταρίου).

Προφανής σκοπός αυτής της καταγγελίας είναι η καθυστέρηση έγκρισης του προϋπολογισμού και η αδυναμία λειτουργίας του οικονομικού τμήματος της ΔΕΥΑΖ.

Με την ευθύνη των επιτυχιών και αποτυχιών της τριετούς παρουσίας μας στη Δημοτική Αρχή, λαμβάνοντας αφορμή από τα τεκταινόμενα σχετικά με τις Δημοτικές Εκλογές (χωρίς περεταίρω σχόλια) θα ήθελα να επισημάνω ότι όλοι μας ενθουσιαζόμαστε και χειροκροτούμε στο άκουσμα των μελοποιημένων από το Δημήτρη Λάγιο στίχων του Ζακυνθινού, Εθνικού μας Ποιητή Διονυσίου Σολωμού «Δυστυχισμένε μου λαέ, καλὲ κι ἠγαπημένε, πάντοτ᾿ εὐκολοπίστευτε καὶ πάντα προδομένε».

Σκέπτομαι, σήμερα, μήπως είναι καλύτερα αντί να ψάχνουμε για «προδότες» πριν ψηφίσουμε να ρίξουμε μια ματιά σ’ έναν καθρέφτη.

ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.