Δικηγορικός Σύλλογος Ζακύνθου: Απαντητική αναφορά σε απάντηση του από 04-08-2022 δελτίου τύπου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΠΟ 04-08-2022 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ζακύνθου με το υπ΄ αριθμ. 12/05-08-2022 πρακτικό συνεδριάσεως αυτού αποφάσισε ομόφωνα την αποστολή της παρακάτω αναφοράς σε απάντηση του από 04-08-2022 δελτίου τύπου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου στους παραπάνω αποδέκτες.

Κατ’ άρθρο 90 περ.ζ΄του Ν.4194/2013, στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες των Δικηγορικών Συλλόγων, που κατ’ άρθρο 89 ιδίου Νόμου είναι Νομικά Πρόσωπα δημοσίου δικαίου σωματειακής μορφής, με πλήρη λειτουργική, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, μεταξύ άλλων, ανήκουν και « ζ) Η άσκηση παρεμβάσεων ενώπιον δικαστηρίων και κάθε αρχής (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ανεξάρτητες αρχές) για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού, οικονομικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου που ενδιαφέρει τα μέλη του συλλόγου ή το δικηγορικό σώμα γενικότερα, καθώς και για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος. Για την υλοποίηση και επίτευξη αυτού του σκοπού οι Δικηγορικοί Σύλλογοι μπορούν να υποβάλλουν αγωγή, κυρία ή πρόσθετη παρέμβαση, αναφορά, μήνυση, δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής, αίτηση ακύρωσης, ουσιαστική προσφυγή και γενικά οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα και μέσο οποιασδήποτε φύσης κατηγορίας ενώπιον κάθε δικαστηρίου ποινικού, πολιτικού, διοικητικού ουσίας ή ακυρωτικού ή Ελεγκτικού οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς και σε οποιονδήποτε διεθνές δικαστήριο. Επίσης για τα πιο πάνω ζητήματα μπορούν να παρεμβαίνουν, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, σε κάθε αρμόδια αρχή στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ενωση, καθώς και σε οποιανδήποτε άλλη υπηρεσία ή αρχή του διεθνούς δικαίου».

Ακόμη, κατ’ άρθρο 1 παρ. 1 ιδίου Νόμου, «Ο δικηγόρος είναι δημόσιος λειτουργός. Το λειτούργημα του αποτελεί θεμέλιο του κράτους δικαίου», ενώ κατ’ άρθρο 34 παρ. 1 ιδίου Νόμου «1. Ο δικηγόρος κατά την άσκηση των καθηκόντων του δικαιούται να απολαμβάνει του σεβασμού και της τιμής που οφείλεται στο λειτούργημα του από τους δικαστικούς λειτουργούς και από κάθε άλλο πρόσωπο που ενεργεί στο πλαίσιο της Δημόσιας Διοίκησης».
Ασκώντας, λοιπόν, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ζακύνθου, το κατά τα ανωτέρω ανατεθειμένο σ’ αυτόν από την Πολιτεία δικαίωμα παρέμβασης και αναφοράς προς τις αρμόδιες Αρχές που αυτός επίσης δικαιωματικά έκρινε, αναφορικά με τα περιστατικά της στυγερής δολοφονίας μιας γυναίκας από το σύζυγό της και με τις συνθήκες σύννομης αντιμετώπισης του όλου περιστατικού από τις αρμόδιες διωκτικές αρχές, ζήτησε τη διερεύνηση των συνθηκών αυτών και έθεσε ορισμένα αμείλικτα ερωτήματα, βασιζόμενος σε λεπτομερή δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, τα οποία ποτέ μέχρι σήμερα δεν έχουν διαψευσθεί. Δηλαδή, είναι ολοφάνερο, ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος, γνωρίζοντας τον θεσμικό του ρόλο, δεν κατήγγειλε συγκεκριμένες παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των αρμοδίων διωκτικών αρχών, αλλά κατά την αποτυπούμενη στον Τύπο εξέλιξη του περιστατικού της δολοφονίας και με αφορμή αυτή την εικόνα, έθεσε, ως είχε το αναφαίρετο ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα και ζήτησε να διεξαχθεί ΕΡΕΥΝΑ, προκειμένου να διαπιστωθούν ή όχι, ως αποτέλεσμα αυτής της αιτούμενης έρευνας, τυχόν τέτοιες παρανομίες ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να αποτρέψουν τη δολοφονία.

Αντί λοιπόν η εν λόγω αιτούμενη έρευνα να είναι επιθυμητή και καλοδεχούμενη, ιδίως εάν οι αρμόδιες διωκτικές αρχές πράγματι έπραξαν το νόμιμο και το υπηρεσιακό τους καθήκον, έσπευσε το Διοικ. Συμβούλιο του επαγγελματικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» και εξέδωσε την από 4-2-2022 ανακοίνωση, επιγραφόμενη ως «ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ», που φρόντισε να αποκτήσει ευρεία δημοσιότητα, δια της διανομής του στο τοπικό τύπο.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ζακύνθου εκτιμά, ότι η εν λόγω ανακοίνωση, με αναφορές από τις πρώτες γραμμές της, για «κατάπτυστο» κείμενο του Δ.Σ. Ζακύνθου που μάλιστα «βρίθει από ψεύδη», εξ αρχής καταδεικνύει το ήθος και την ποιότητα των υπαλλήλων που αποφάσισαν τη σύνταξη και την υπογραφή της.

Η ανακοίνωση αυτή εκπέμπει μια πρωτοφανή επιθετικότητα, προπέτεια και θρασύτητα προς τη θεσμική υπόσταση του Δικ. Συλλόγου και τους Δικηγόρους ως έμμεσα όργανα απονομής δικαιοσύνης, και συνιστά μια έμπρακτη και εξόχως προσβλητική περιφρόνηση των θεσμών του Κράτους δικαίου, τους σκοπούς του οποίου υποτίθεται πως και οι αστυνομικοί υπηρετούν.

Δεν περιορίζεται σε μια απολύτως θεμιτή κριτική των απόψεων του Δ. Συλλόγου, αλλά εκτρέπεται σε αβάσιμες, ανερμάτιστες και σκόπιμα υποβολιμαίες κρίσεις και ερωτήματα, προς τον σκοπό να δημιουργήσει στους αποδέκτες της την ψευδή, δυσφημιστική και συκοφαντική εντύπωση, ότι ο Δ. Σύλλογος κινείται από ευτελή κίνητρα είτε επιδιώξεων «δημοσιότητας» είτε «συγκάλυψης» ανύπαρκτου συνηγόρου υπεράσπισης της δολοφονημένης γυναίκας, ο οποίος «παρέλειψε» την «προστασία» της και ο οποίος μάλιστα, δήθεν, είναι και μέλος του Διοικ. Συμβουλίου μας, γι’ αυτό δήθεν και το ενδιαφέρον μας…
Ταυτόχρονα, η ανακοίνωση εστιάζει σε κάποιες χρονικές (κυρίως) λεπτομέρειες των πραγματικών περιστατικών, αποκαλύπτοντας ευθέως ότι οι συντάκτες αυτής έχουν πρόσβαση στα αυθεντικά στοιχεία της δικογραφίας, γεγονός που αποτελεί ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ ελεγκτέα μετά των άλλων, ενώ ο Δ. Σύλλογος βασίζεται στα αδιάψευστα δημοσιεύματα και μόνον. Πιο συγκεκριμένα, παρατίθενται γεγονότα που αποτελούν μέρος της δικογραφίας, τα οποία συνιστούν προστατευτέα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και των οποίων η επεξεργασία και η περαιτέρω γνωστοποίησή τους από πρόσωπα πλέον των οριζομένων από το Νόμο, αποτελεί ΠΑΡΑΝΟΜΗ πράξη, ποινικώς και πειθαρχικώς ΚΟΛΑΣΙΜΗ.

Κι ενώ οι συντάκτες της φαίνονται να γνωρίζουν «από μέσα» την υπόθεση, καλλιεργούν συγχύσεις (το λιγότερο) και επιμελώς αποφεύγουν να θίξουν την ουσία των πραγμάτων, η οποία έγκειται στο ΕΑΝ ακολούθησαν το Νόμο, την εθνική και διεθνή Νομοθεσία, τον Κώδικα Δεοντολογίας του Αστυνομικού (Π.Δ. 254/2004, Φ.Ε.Κ. 238/Α΄), καθώς και τις σαφείς και αναλυτικές εγκύκλιες υπηρεσιακές οδηγίες του Τμήματος αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας της Διεύθυνσης Γεν. Αστυνόμευσης της ΕΛ.ΑΣ… ΑΥΤΗ την έρευνα ζήτησε το Δ. Σύλλογος και αυτή θα επιδιώξει μέχρι τέλους, πράγμα που φαίνεται από την ανακοίνωση ως μη επιθυμητή και μη «ανεκτή» ενέργεια του Δ.Σ. Ζακύνθου…

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δ.Σ. Ζακύνθου, επιστρέφοντας το χαρακτηρισμό του «κατάπτυστου» και του «ψευδούς» κειμένου προς αυτούς που αποφάσισαν, υπέγραψαν και εξέδωσαν την ανωτέρω ανακοίνωση, την οποία απορρίπτει ως θρασύτατη και συκοφαντική για τα μέλη του Διοικ. Συμβουλίου του, θεωρεί θρασύτατο και κωμικό να αποδίδει αυτή στο Δ. Σύλλογο ανάγκη επιδίωξης δημοσιότητας !!! με την απόφαση που έλαβε.

Θεωρεί θρασύτατο και παραπλανητικό, να διατυπώνονται σ’ αυτήν υπόνοιες, ότι υπάρχει συνήγορος υπεράσπισης του θύματος, ο οποίος μάλιστα μπορεί να είναι και μέλος του Δ.Σ. αυτού και τις «ευθύνες» του οποίου επιχειρεί αυτό να «συγκαλύψει».

Ενώ η αλήθεια είναι ότι η δολοφονημένη γυναίκα δεν είχε διορίσει συνήγορο κατά την υποβολή της εγκλήσεώς της στο αστυνομικό τμήμα ούτε και είχε κανένα «νομικό σύμβουλο». Αλλά ακόμη και άν αυτή είχε συνήγορο, αυτός και μόνον θα ήταν υπεύθυνος έναντι της εντολέως του για την ποιότητα και ορθότητα των νομικών συμβουλών που τυχόν παρείχε, ο δε Δ. Σύλλογος καμία απολύτως δικαιοδοσία δεν θα είχε, εκ του Νόμου, για να τον ελέγξει επ’ αυτού ή να του υποδείξει την παροχή «άλλων» νομικών συμβουλών…

Ο Δ. Σύλλογος Ζακύνθου θεωρεί κατάπτυστο και βλακώδες, ως απευθυνόμενο σε αδαείς, να ψέγεται, γιατί, λέει, δεν έχει πάρει «νομοθετική πρωτοβουλία» για «αλλαγή-βελτίωση» του νομικού πλαισίου της ενδοοικογενειακής βίας, δηλαδή γιατί δεν «ετοιμάζει νομοσχέδια»… και δεν έχει υποκαταστήσει τον αρμόδιο Υπουργό της Κυβέρνησης στις δικές του αποκλειστικές αρμοδιότητες….!!!!

Ο Δ. Σύλλογος Ζακύνθου θεωρεί κατάπτυστο και παραπλανητικό, να αποδίδεται με την ανακοίνωση στο Δ. Σύλλογο κοινωνική «αναλγησία», επειδή δήθεν δεν έχει «μεριμνήσει» για τη δωρεάν παροχή νομικών υπηρεσιών στα οικονομικά αδύναμα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας, όταν οι πάντες – ασφαλώς και οι συντάκτες της δημοσίευσης – γνωρίζουν, ότι η Πολιτεία εδώ και πολλά χρόνια έχει νομοθετήσει το θεσμό της Νομικής Βοήθειας σε οικονομικά αδύναμους πολίτες (Νόμος 3226/2004 – ΦΕΚ 24/Α/4-2-2004) και επομένως η εν λόγω εύλογη κοινωνική ανάγκη έχει καλυφθεί νομοθετικά ήδη από δεκαετίες και αυτό ήταν ασφαλέστατα γνωστό.

Μάλιστα, ο Δ. Σύλλογος, διαχρονικά και με διαφορετική σύνθεση του Διοικ. Συμβουλίου του, είναι σε άμεση συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ισότητας και έχουν μεταξύ μας υπογραφεί Μνημόνια Συνεργασίας με αντικείμενο την νομική στήριξη κακοποιημένων γυναικών μέσω του Ειδικού Κέντρου του Δήμου Ζακύνθου. Εξ άλλου, επειδή στην ανακοίνωση γίνεται επίκληση της δημόσιας τοποθέτησης του αξιοτίμου κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κάνουμε γνωστό, ότι η παρούσα κοινοποιείται και προς αυτόν, προκειμένου να αξιολογήσει το περιεχόμενο, το ύφος και το ήθος της εν λόγω ανακοίνωσης.

Τέλος, μετά τα ανωτέρω, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την απαράδεκτη απαίτηση να ζητήσουμε «δημόσια συγγνώμη»… Η «παραίνεση» αυτή προς λειτουργούς της Δικαιοσύνης απηχεί νοοτροπίες αστυνομικού κράτους άλλων εποχών, θεωρεί όμως ο Δ. Σύλλογος Ζακύνθου, ότι αυτή η μετά δεκαετίες αναβιούσα αντίληψη περί αστυνομικού Κράτους δεν απηχεί, ευτυχώς, το σύνολο των απόψεων των αστυνομικών υπαλλήλων.
Σας υποβάλλουμε συνημμένα το από 04-08-2022 δελτίο τύπου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ζακύνθου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΓΙΑΤΡΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΣΠΙΝΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.