21&22/2022 Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στις 23&24/7/22

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167 – 169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/09-07-2022, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας – (πρώην Νομαρχία – Σαμάρα 13).
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο – 21ης Μαΐου
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο – Αντ. Τζεβελέκη,
προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Τεμπλόνι, η παταγώδης αποτυχία διαχείρισης από την κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου και τον ΦΟΔΣΑ και η τεράστια περιβαλλοντική υποβάθμιση.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης « ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Μια χούφτα οικονομικά συμφέροντα συνεπικουρούμενα από “πρόθυμους” παραγοντίσκους μπορούν να κόψουν την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στην μέση; Η περίπτωση του προβλήτα Βασιλικής
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης « ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Πότε θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του στεγάστρου στο ΕΑΚ Κέρκυρας;
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Είμαστε ήδη στην μέση της «αντιπυρικής περιόδου», οι πυρκαγιές έχουν ξεκινήσει και οι πεσμένοι από το πέρασμα του «ΙΑΝΟΥ» κορμοί δέντρων δεν έχουν ακόμα απομακρυνθεί, αποτελώντας επικίνδυνο εύφλεκτο υλικό με τραγικές συνέπειες . Τί άμεσα μέτρα θα πάρετε για την προστασία της ζωής του λαού και του φυσικού πλούτου των νησιών μας;
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών της 11ης, 12ης και 13ης συνεδριάσεων έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

ΘΕΜΑ 2ο: 7η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 3ο: 10η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια : H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 4ο: Ολοκληρωμένη νησιωτική πολιτική σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο.
Εισηγήτρια: H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 5ο: Υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Α΄ Τρίμηνο Οικονομικού ΄Ετους 2022.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Κωνσταντίνος Σκορδίλης

ΘΕΜΑ 6ο: Υποβολή εκθέσεων αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το Β΄ Τρίμηνο Οικονομικού ΄Ετους 2022.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Κωνσταντίνος Σκορδίλης

ΘΕΜΑ 7ο: Εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφεριάρχης Επιχειρηματικότητας & Ανταγωνιστικότητας κ. Γεώργιος Στασινόπουλος

ΘΕΜΑ 8ο : Δράσεις Προβολής Αγροτικών Προϊόντων Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υπαίθρου, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Νικόλαος Μουζακίτης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τα άρθρα 167 – 169 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/09-07-2022, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Ιουλίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:

ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας – (πρώην Νομαρχία – Σαμάρα 13).
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου,
ΖΑΚΥΝΘΟΣ: Διοικητήριο – 21ης Μαΐου
ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο – Αντ. Τζεβελέκη,
προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Δρόμος διαφυγής Ναυαγίου, γιατί προχωρείτε “πάσει θυσία” χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις;
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης « ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη οι δρόμοι είναι επικίνδυνοι από τα χόρτα και τα δέντρα, ούτε αυτό δεν μπορεί να προγραμματίσει και να υλοποιήσει η περιφερειακή αρχή;
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης « ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Τί μέτρα θα πάρετε για τις προκλητικές αυξήσεις από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες στις γραμμές Κέρκυρας, Ζακύνθου ,Κεφαλονιάς & Ιθάκης ;
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 8η: Γιατί δεν έχει ενταχθεί σε κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο η επισκευή και ολοκλήρωση του «
Ρ «ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΩΝ ΕΡΙΣΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ» παρά τις μέχρι
σήμερα υποσχέσεις της Περιφερειακής Αρχής;
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜA 1o: Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» σε γήπεδο εμβαδού 13.587,68 τ.μ., με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ», εκτός ορίων οικισμού ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ, Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ του Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλληνίας, για γνωμοδότηση.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

ΘΕΜΑ 2ο : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης

ΘΕΜΑ 3ο : Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 4ο : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης

ΘΕΜΑ 5ο : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης

ΘΕΜΑ 6ο : Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 7ο : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης

ΘΕΜΑ 8ο : Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Ο Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Νικόλαος Μουζακίτης  

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.