ενεργό link

ενεργό link

ενεργό link

ενεργό link

ενεργό link

ενεργό link

Έκτακτη επιχορήγηση της Δ.Ι.Β.Ζ από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Tο εφορευτικό συμβούλιο, καθώς και οι εργαζόμενοι της Δ.Ι.Β. Ζακύνθου ευχαριστούν θερμά και από καρδιάς τον Βουλευτή Ζακύνθου, κύριο Ακτύπη Διονύσιο ο οποίος στο πλαίσιο του άοκνου ενδιαφέροντός του για τον φορέα μας συνέβαλε και στην έκτακτη επιχορήγηση της Δ.Ι.Β.Ζ από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.

Η επιχορήγηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Βιβλιοθήκη μας, αφού θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε στην υλοποίηση μιας εκ των σημαντικότερων πρωτοβουλιών μας, που δεν είναι άλλη από την έκδοση  του αρχείου Ντίνου Κονόμου.

Πέραν όμως της ως άνω αναφερόμενης επιχορήγησης νιώθουμε όλοι μας την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τον Βουλευτή κύριο Ακτύπη για τη συνολική συμβολή του στην στελέχωση, τον εκσυγχρονισμό, την απρόσκοπτη λειτουργία και την ανάδειξη του αξιοσημείωτου ρόλου της Δ.Ι.Β. Ζακύνθου.

Ο Πρόεδρος του Ε.Σ: Φίλιππος Συνετός
Η Προϊσταμένη της Δ.Ι.Β. Ζακύνθου: Μαρία Άγριου

Exit mobile version