ενεργό link

ενεργό link

ενεργό link

ενεργό link

ενεργό link

ενεργό link

Ιόνια Νησιά: Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την ιδρυτική Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ένας χρόνος ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων

Ταχεία η πρόοδος των θετικών εξελίξεων στην Κεφαλονιά

Στο κενό πέφτουν μια-μια οι καταγγελίες και οι απόπειρες να πλήξουν

τον ΦοΔΣΑ Ιονίων Νησων και να παρεμποδίσουν το έργο του

πρός όφελος των πολιτών

Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την ιδρυτική Γενική Συνέλευση του ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων στις 15 Ιουνίου 2020 με στόχο την συνεργασία για να εντοπιστούν οι χρόνιες αδυναμίες, να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί συλλογικά η νέα πολιτική στην διαχείριση των απορριμμάτων.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ενημερώνουμε ότι ο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων σε διάστημα ολίγων μηνών έφερε εις πέρας, μετά από χρόνιες καθυστερήσεις και παλινωδίες, τις διαγωνιστικές διαδικασίες αναφορικά με Μονάδες Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων στην Κεφαλονιά και την Κέρκυρα. Ειδικότερα, για τη μεν πρώτη η διαδικασία ευρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης και αναμένεται σύντομα η ολοκλήρωση της, για την δεύτερη οσονούπω στο στάδιο της αποσφράγισης των προσφορών. Επιταχύνεται δε, η οργανωτική στελέχωση του Φορέα κι έχει ήδη ξεκινήσει η επεξεργασία του νέου ΠΕ.Σ.Δ.Α., δηλαδή του πλαισίου, που θα οδηγήσει την Περιφέρειά μας ως σύνολο και ως τοπικές κοινωνίες, με συνευθύνη, στη νέα εποχή. Οι νομοθετικές απαιτήσεις είναι υψηλές και πρέπει να ανταποκριθούν.

Η Κεφαλονιά ως έδρα του νέου περιφερειακού ΦοΔΣΑ θα πρέπει να γίνει επίκεντρο της ενημέρωσης των πολιτών και εφαρμογής δράσεων.

Αναβάθμιση χώρων διαχείρισης απορριμμάτων στην Κεφαλονιά:

Μετα την ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας των εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων στην Παλοστή:

Επίσης,

Με απόλυτη εγκυρότητα προχωρεί ο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων.

Αναφορικά, με την παραπληροφόρηση, την διαστρέβλωση γεγονότων, τις καρικατούρες και κακόβουλες και επικίνδυνες παρεμβάσεις με μόνο σκοπό να πληγεί το κύρος και το έργο του Φορέα επαναλαμβάνεται με ευθύνη και σεβασμό στην κοινή γνώμη και το συμφέρον των πολιτών:

Ο ΦοΔΣΑ Ιονίων Νήσων, πέρα από την ενημέρωση, που ο ίδιος σταδιακά θα προωθεί στην κοινή γνώμη, είναι στη διάθεση όλων των αρμόδιων φορέων αλλά και της κοινωνίας των πολιτών για παρουσίαση ουσιαστικών θεμάτων που χρήζουν πληροφόρησης και διαλόγού αναφορικά με τον ιδρυτικό σκοπό της εταιρείας, ήτοι την διαχείριση στερεών αποβλήτων, το μέχρι σήμερα έργο του Φορέα, τις εκκρεμείς υποθέσεις και τις άμεσα επείγουσες προς διεκπεραίωση ενέργειες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα για την αποκατάσταση των χώρων διαχείρισης και την προετοιμασία έναρξης κατασκευής των νέων Μονάδων Επεξεργασίας, όπως και το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης που πρέπει να σχεδιαστεί και αναπτυχθεί μαζί με τους Δήμους.

Exit mobile version