Πωλούνται τέσσεροι εσωτερικοί σκληροί δίσκοι χωρητικότητας από 500Gb έως 2 TB:

Τιμή για 500Gb: 20 Ευρώ
Τιμή για 1Tb: 30 Ευρώ
Τιμή για 2TB Western Digital: 40 Ευρώ (Πουλήθηκε)
Τιμή για 2TB Seagate: 40 Ευρώ

Τιμή και για τους τέσσερις: 100 Ευρώ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6987571821