Δήμος Ζακύνθου: 44-45-46/2023 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 16.11.23

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 44η/2023 δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου (Πλ. Σολωμού ) και με τηλεδιάσκεψη την 16η του μηνός Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 έως 17:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό της ημερησίας διάταξης.

«Έγκριση :

1. Ισολογισμού 31/12/2020(αριθ. 163 παρ. 4 και 164 του Ν. 3463/06) και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 2019 του Δήμου Ζακύνθου.

2. Της συμπεριλαμβανόμενης στον Ισολογισμό έκθεσης Ελέγχου μεταβολής της Απογραφής Έναρξης 01/01/2011, λόγω νέων προσδιοριστικών στοιχείων που εμφανίστηκαν εντός του έτους 2020 (αριθ.3 υπ.αποφ. 74445/2010) στην Οικονομική υπηρεσία το Δήμου.

3. Έκθεση έλεγχου επί των οικονομικών καταστάσεων 2020 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.

4. Έκθεση έλεγχου επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 και συνέταξε η κα Μαρία Κολυβά Ορκωτός ελεγκτής Λογιστής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 24141 ).

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 45η/2023 δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου (Πλ. Σολωμού ) και με τηλεδιάσκεψη την 16η του μηνός Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30 έως 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό της ημερησίας διάταξης.

«Έγκριση :

1. Ισολογισμού 31/12/2021(αριθ. 163 παρ. 4 και 164 του Ν. 3463/06) και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 2019 του Δήμου Ζακύνθου.

2. Της συμπεριλαμβανόμενης στον Ισολογισμό έκθεσης Ελέγχου μεταβολής της Απογραφής Έναρξης 01/01/2011, λόγω νέων προσδιοριστικών στοιχείων που εμφανίστηκαν εντός του έτους 2021 (αριθ.3 υπ.αποφ. 74445/2010) στην Οικονομική υπηρεσία το Δήμου.

3. Έκθεση έλεγχου επί των οικονομικών καταστάσεων 2021 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.

4. Έκθεση έλεγχου επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 και συνέταξε η κα Μαρία Κολυβά Ορκωτός ελεγκτής Λογιστής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 24141 ).

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 46η/2023 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 5043/2023 σε μεικτή συνεδρίαση: με φυσική παρουσία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου (Πλ. Σολωμού) και με τηλεδιάσκεψη, την 16η του μηνός Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 18.00 έως 20.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Σταύρος Κακολύρης

Θέματα

1. 5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2023
Οικονομική Υπηρεσία

2. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 577/2023 απόφασης Δημάρχου που εκδόθηκε λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και την έγκριση της πληρωμής της διαμορφωθείσας δαπάνης ύψους 723,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας

3. Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025
Αντιδήμαρχος Παιδείας
Δρ. Νικήτας Σπίνος

4. Ορισμός αμοιβής δικηγόρου
κ. Πρόεδρος

5. Αίτημα για την αποδοχή καταρτιζόμενων της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef)του Δ.ΙΕΚ Ζακύνθου στους χώρους της κουζίνας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Ζακύνθου , στο πλαίσιο της υλοποίησης εργαστηριακών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας (chef)
κ. Πρόεδρος

6. Αίτηση ανανέωσης μισθώματος ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΡΑΧΟΥ στην πλατεία Σολωμού και προκήρυξη διαγωνισμού
κ. Δήμαρχος

7. Αίτηση ανανέωσης μισθώματος ΦΩΣΚΟΛΟΣ στην πλατεία Σολωμού και προκήρυξη διαγωνισμού
κ. Δήμαρχος