Ε.Σ.Α.μεΑ.: Μεγάλα προβλήματα στα σχολεία της Ζακύνθου ζητούν λύση

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ε.Σ.Α.μεΑ.: Μεγάλα προβλήματα στα σχολεία της Ζακύνθου ζητούν λύση

Με επιστολή της (επισυνάπτεται) στη δήμαρχο Ζακύνθου η ΕΣΑμεΑ μεταφέρει τη διαμαρτυρία της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών/τριών Ζακύνθου, σχετικά με τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουν επισημανθεί στις κτιριακές υποδομές των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Όπως τονίζουν και τα μέλη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών/τριών Ζακύνθου σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις τους αναφορικά με τα προβλήματα στις κτιριακές υποδομές των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Ζακύνθου, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία ενέργεια για την επίλυσή τους. Τα αιτήματά τους τα οποία στοχεύουν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων και για τα οποία αναμένονται ενέργειες από τη Δημοτική Αρχή αφορούν:

• στον άμεσο και πλήρη έλεγχο όλων των καυστήρων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

• στον πλήρη έλεγχο όλων των υπαρχόντων αλεξικέραυνων αλλά και την τοποθέτηση νέων σε όσα κτίρια δεν υπάρχουν

• στον άμεσο έλεγχο όλων των σκεπών των σχολικών κτιρίων για τυχόν διαρροές βρόχινου νερού που μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

• στην άμεση ανάθεση σε μηχανικούς για τον στατικό έλεγχο καθώς και στη νομιμοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε όσα σχολεία υπάρχουν εκκρεμότητες, γιατί χωρίς την πλήρη νομιμοποίηση δεν γίνεται να εκδοθεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τα κτίρια και δεν μπορούν να ενταχθούν σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης.

• στη μεταστέγαση του 5ου Δημοτικού Σχολείου και του Δημοτικού Σχολείου Δερματούσας σε νέα κτίρια καθώς τα υπάρχοντα είναι ακατάλληλα όσον αφορά στις υποδομές αλλά και γιατί δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός σύγχρονου σχολείου.

• σε παρεμβάσεις σε σχολεία που είναι αναγκαίες λόγω επικινδυνότητας (σκάλα 3ου Γυμνασίου, αίθουσα εκδηλώσεων 2ου Δημοτικού, Γυμναστήριο 1ου Γυμνασίου κ.α.)

• στα νηπιαγωγεία του Δήμου Ζακύνθου που στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια, πολλές φορές ακατάλληλα και δαπανάται ένα τεράστιο ποσό σε μισθώματα προς ιδιώτες (περίπου 100.000 ετησίως) που θα μπορούσε να διατεθεί για την κατασκευή νέων κτιρίων

• στη μόνιμη καθαριότητα των σχολικών κτιρίων

Η μη επίλυση αυτών των προβλημάτων έχει ως αποτέλεσμα τη μη παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης των μαθητών, η οποία πρέπει να τους διασφαλίζεται από την πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία έχει και θεσμοθετημένα την ευθύνη διασφάλισης της κτιριολογικής καταλληλόλητας και λειτουργικότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων της χωρικής τους αρμοδιότητας.

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα: 29.09.2023

Αρ. Πρωτ.:1515

κ. Ν. Αρετάκη, Δήμαρχο Ζακύνθου 

ΚΟΙΝ: «Πίνακας Αποδεκτών»

ΘΕΜΑ: «Κρίνεται επιβεβλημένη η άμεση επίλυση των προβλημάτων υποδομής και προσβασιμότητας των σχολικών μονάδων Π.Ε. Ζακύνθου»

ΠΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) αποτελεί την τριτοβάθμια Οργάνωση των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα και αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας. 

Κύρια αποστολή της είναι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους. Όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αυτά κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο επικύρωσε με τον Ν. 4074/2012.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με το παρόν σας μεταφέρει τη διαμαρτυρία της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών/τριών Ζακύνθου, σχετικά με τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουν επισημανθεί στις κτιριακές υποδομές των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Ζακύνθου.

Όπως τονίζουν και τα μέλη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών/τριών Ζακύνθου σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν χθες το πρωί, παρά τις έντονες διαμαρτυρίες και παρεμβάσεις τους αναφορικά με τα προβλήματα στις κτιριακές υποδομές των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Ζακύνθου, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα καμία ενέργεια για την επίλυσή τους. Τα αιτήματά τους τα οποία στοχεύουν στην ομαλή λειτουργία των σχολείων και για τα οποία αναμένονται ενέργειες από τη Δημοτική Αρχή αφορούν:

•Τον άμεσο και πλήρη έλεγχο όλων των καυστήρων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

•Τον πλήρη έλεγχο όλων των υπαρχόντων αλεξικέραυνων αλλά και την τοποθέτηση νέων σε όσα κτίρια δεν υπάρχουν

•Τον άμεσο έλεγχο όλων των σκεπών των σχολικών κτιρίων για τυχόν διαρροές βρόχινου νερού που μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

•Την άμεση ανάθεση σε Μηχανικούς για τον στατικό έλεγχο καθώς και τη νομιμοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων σε όσα σχολεία υπάρχουν εκκρεμότητες, γιατί χωρίς την πλήρη νομιμοποίηση δεν γίνεται να εκδοθεί πιστοποιητικό πυρασφάλειας για τα κτίρια καθώς και δεν μπορούν να ενταχθούν σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης.

•Η μεταστέγαση του 5ου Δημοτικού Σχολείου και του Δημοτικού Σχολείου Δερματούσας σε νέα κτίρια καθώς τα υπάρχοντα είναι ακατάλληλα όσον αφορά τις υποδομές αλλά και γιατί δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός σύγχρονου σχολείου.

•Παρεμβάσεις σε σχολεία που είναι αναγκαίες λόγω επικινδυνότητας (σκάλα 3ου Γυμνασίου, αίθουσα εκδηλώσεων 2ου Δημοτικού, Γυμναστήριο 1ου Γυμνασίου κ.α.)

•Τα νηπιαγωγεία του Δήμου Ζακύνθου στεγάζονται σε ιδιόκτητα κτίρια, πολλές φορές ακατάλληλα και δαπανάται ένα τεράστιο ποσό σε μισθώματα προς ιδιώτες (περίπου 100.000 ετησίως) που θα μπορούσε να διατεθεί για την κατασκευή νέων κτιρίων

•Τη μόνιμη καθαριότητα των σχολικών κτιρίων

Η μη επίλυση αυτών των προβλημάτων έχει ως αποτέλεσμα τη μη παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης των μαθητών, η οποία πρέπει να τους διασφαλίζεται από την πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία έχει και θεσμοθετημένα την ευθύνη διασφάλισης της κτιριολογικής καταλληλόλητας και λειτουργικότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες των σχολείων της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Κύριε Δήμαρχε,

Ως εκ τούτου απευθυνόμαστε σε εσάς και ζητάμε να εξετάσετε το εν λόγω ζήτημα και την άμεση εξεύρεση λύσης, προκειμένου να επιτευχθεί η απρόσκοπτη συμμετοχή στην εκπαίδευση με συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας των μαθητών που φοιτούν στις σχολικές μονάδες Ζακύνθου, χωρίς εμπόδια και αποκλεισμούς, σε συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας, όπως πρέπει να διασφαλίζει ένα σύγχρονο δημόσιο σχολείο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας στο εν’ λόγω αίτημα και την ενημέρωσή μας επί της εξέλιξης αυτού.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.