Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Ζακυνθίων: Αίτημα για διενέργεια ελέγχων επί οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print
Φώτο: Wanderlost.Gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 6ης /08.08.2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου.

ΘΕΜΑ: :«Αίτημα για διενέργεια ελέγχων επί οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων»

Στη Ζάκυνθο, σήμερα 08 Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 μ.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου (πλατεία Σολωμού), συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ.14507/2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας κου Κωνσταντίνου Πέττα, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 89 του Ν. 4555/18.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ζαχαρούλα Θεοδόση Δημοτική υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος, Γεώργιος Τσουρουνάκης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με θέμα: :« Αίτημα για διενέργεια ελέγχων επί οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων», αναφέρει ότι είναι απαράδεκτο οι αρμόδιες αρχές να επιτρέπουν να συμβαίνει η υφιστάμενη απαράδεκτη κατάσταση σε πεζοδρόμια, οδοστρώματα και κοινόχρηστους χώρους. Τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα και λοιπά εμπόδια είναι απλωμένα σχεδόν σε όλους τους κεντρικούς κοινόχρηστους χώρους, που πολλές φορές είναι απροσπέλαστοι. Δεν γίνεται κανένας έλεγχος από την Δημοτική Αστυνομία, την Αστυνομία και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες για την νομιμότητα, ούτε ενέργειες για την απομάκρυνση και την επιβολή προστίμων σε όσους καταλαμβάνουν παράνομα τους δημόσιους χώρους. Στις περισσότερες, ενταγμένες στο Open mall, δημοτικές οδούς έχουν τοποθετηθεί τραπεζοκαθίσματα, ενώ δεν έχουν γίνει οι διαδικασίες της μετατροπής τους σε πεζόδρομους και στις οδούς αυτές δεν υπάρχει καν η μέριμνα να είναι φιλικά προς τους ΑΜΕΑ συμπολίτες μας και να υπάρχουν πεζοδρόμια για τους πεζούς. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο δεν θα έπρεπε να αποτελεί δικαιολογία για την έλλειψη ελέγχων και την διατήρηση της αναρχίας που εξυπηρετεί τα συμφέροντα ορισμένων, όμως δυσκολεύει την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών της πόλης μας.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Διονύσιος Κακολύρης (Βλατζός), ο οποίος ανέφερε ότι ο επόμενος Δήμαρχος οφείλει «να βάλει το μαχαίρι στο κόκκαλο» σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο νόμος ισχύει για όλους και πρέπει να εφαρμόζεται, ακόμα κι αν θίγονται συμφέροντα. Η Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή παρουσιάζει την εικόνα μίας άναρχης πόλης και αυτό θα πρέπει να αλλάξει με την νέα Δημοτική Αρχή.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Δημήτριος Βερτζάγιας, ο οποίος ανέφερε ότι οι δρόμοι μέσα στο κέντρο της Πόλης έχουν μετατραπεί σε πεζόδρομους, χωρίς να είναι αποχαρακτηρισμένοι και αυτή τη στιγμή παρατηρούμε να περνούν οχήματα και πεζοί, χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη σήμανση, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα. Τα υπάρχοντα πεζοδρόμια είναι σε άσχημη κατάσταση, δεν μπορεί να τα διαβεί μία μητέρα με καρότσι. Οι οδηγοί τυφλών, όπου υπάρχουν δεν είναι σωστά τοποθετημένοι και κάποιες φορές οδηγούν σε μικρά σκαλοπάτια ή σε κενά σημεία , που μπορούν να είναι επικίνδυνα. Για τους συνάνθρωπους μας ΑΜΕΑ η πόλη μας δεν είναι καθόλου φιλική και αυτό πρέπει να αλλάξει.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Μεϊντάνης, ο οποίος ανέφερε ότι την ευθύνη την έχει ξεκάθαρα ο Δήμος. Τα τελευταία δεκαοκτώ χρόνια δεν υπάρχει δημοτική Αστυνομία και ούτε έγιναν οι διαδικασίες να προσληφθούν επιπλέον δημοτικοί αστυνομικοί για να στελεχώσουν την υπηρεσία του Δήμου. Άνθρωπος που είναι ένστολος είναι υποψήφιος στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, πως μπορεί να κάνει ελέγχους; Είναι απαράδεκτος ο νόμος που επιτρέπει στους δημοσίους υπαλλήλους να είναι υποψήφιοι, δεν γίνεται να συμβαίνουν και τα δύο αυτά.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαλογική συζήτηση που προηγήθηκε, προτείνει: Οι αρμόδιες υπηρεσίες να πραγματοποιήσουν άμεσα ελέγχους σε όλους τους δημόσιους- κοινοχρήστους χώρους, να απομακρυνθεί οτιδήποτε έχει τοποθετηθεί παράνομα και εμποδίζει την ανεμπόδιστη χρήση τους από όλους τους πολίτες και να επιβληθούν πρόστιμα.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στην συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να προχωρήσουν σε ψηφοφορία και να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων

Αφού έλαβε υπόψη

– το άρθρο 83 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Κοινότητας, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),

– το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

– το περιεχόμενο των θεμάτων, τα οποία αν και δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα,

και μετά από διαλογική συζήτηση αφού ακολούθησε ψηφοφορία

Ομόφωνα

Αποφασίζει : Οι αρμόδιες υπηρεσίες να πραγματοποιήσουν άμεσα ελέγχους σε όλους τους δημόσιους- κοινοχρήστους χώρους, να απομακρυνθεί οτιδήποτε έχει τοποθετηθεί παράνομα και εμποδίζει την ανεμπόδιστη χρήση τους από όλους τους πολίτες και να επιβληθούν πρόστιμα.

Το παρόν να κοινοποιηθεί στο Δήμαρχο Ζακύνθου, στην Αστυνομική Δ/νση Ζακύνθου, στη Δημοτική Αστυνομία, στις Τεχνικές Υπηρεσίες, στη Τμήμα εκδόσεων αδειών επιχειρήσεων και στον κ. Εισαγγελέα Ζακύνθου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 61/2023.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.