Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Ζακυνθίων: Διαμαρτυρία για την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης κατά την διάρκεια εορτασμού του πολιούχου Αγ. Διονυσίου

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 6ης /08.08.2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου.

ΘΕΜΑ: :«Διαμαρτυρία την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης κατά την διάρκεια εορτασμού του πολιούχου Αγ. Διονυσίου»

Στη Ζάκυνθο, σήμερα 08 Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 μ.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου (πλατεία Σολωμού), συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ.14507/2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας κου Κωνσταντίνου Πέττα, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 89 του Ν. 4555/18.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ζαχαρούλα Θεοδόση Δημοτική υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος, Γεώργιος Τσουρουνάκης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με θέμα: :« Διαμαρτυρία την διεξαγωγή της εμποροπανήγυρης κατά την διάρκεια εορτασμού του πολιούχου Αγ. Διονυσίου», αναφέρει ότι η Πόλη της Ζακύνθου δεν πρέπει να είναι ο βόθρος που εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα. Η εμποροπανήγυρη με τη μορφή που έχει έως σήμερα πρέπει να καταργηθεί. Έχει ληφθεί από το τοπικό συμβούλιο η υπ’ αριθ. 62/2022 απόφαση, με την οποία προτάθηκε να καταργηθεί η Εμποροπανήγυρη, υπό τη μορφή που λειτουργεί σήμερα στο χώρο αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου και να μεταφερθεί σε άλλη χρονική περίοδο και περιοχή εκτός της Πόλεως που να εξυπηρετεί το αγοραστικό κοινό. Επίσης προτείνει αντί αυτής, να διοργανωθεί από τους αρμόδιους φορείς μία έκθεση προαγωγής των Ζακυνθινών προϊόντων, πολιτισμού και κουλτούρας. Φυσικά ένα χρόνο τώρα καμία ενέργεια δεν πραγματοποιήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση και ήδη το λιμενικό ταμείο έχει αποφασίσει για μία ακόμη χρονιά να πραγματοποιηθεί αυτό το παζάρι, που δεν προάγει με κανένα τρόπο το ήθη και έθιμα του τόπου μας, που δεν σχετίζεται με κανένα τρόπο με τις εορταστικές εκδηλώσεις του πολιούχου μας Αγίου Διονυσίου και που εξαιτίας της έλλειψης αστυνόμευσης και ελέγχων δημιουργούνται πολλά προβλήματα ανομίας, ασφάλειας και υγιεινής, εκ των οποίων οι κάτοικοι της περιοχής υποφέρουν και δικαίως διαμαρτύρονται. Το λιμενικό ταμείο, το οποίο εισπράττει ένα σεβαστό ποσό από τη διοργάνωση της. θα έπρεπε να φροντίζει για τη νομιμότητα και την ασφάλεια. Το ότι δεν έχει επαρκές προσωπικό δεν θα έπρεπε να αποτελεί δικαιολογία, αφού ο χώρος που διατίθεται είναι σε κατοικημένη περιοχή, δίπλα στο λιμάνι της Πόλης μας και δίπλα σε μία εκ των δύο κυρίων εισόδων της Πόλης. Το τοπικό συμβούλιο έχει ήδη προτείνει εναλλακτικές λύσεις, όπως τη διοργάνωση ενός φεστιβάλ με τη συμμετοχή φορέων και συλλόγων, που θα προάγει τη Ζακυνθινή κουλτούρα και παράδοσή, όπως την κληρονομήσαμε από τις παλαιότερες γενιές, θα προωθεί τα ζακυνθινά προϊόντα και με την κατάλληλη προώθηση, θα αποτελεί ως διοργάνωση διαφήμιση για το νησί μας παγκοσμίως. Είναι βέβαιο πως υπάρχουν λύσεις και ιδέες, που όμως θα πρέπει να υπάρχει και η βούληση από τους αρμοδίους για να πραγματοποιηθούν και μακροπρόθεσμα θα επιφέρουν πολύ μεγαλύτερο κέρδος συνολικά για το νησί μας, απ’ ότι ένα άναρχο παζάρι που, που ουσιαστικά ζημιώνει τις ζακυνθινές επιχειρήσεις και δημιουργεί πλήθος προβλημάτων.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Διονύσιος Κακολύρης Βλατζός, ο οποίος ανέφερε ότι στην προηγούμενη απόφαση του τοπικού συμβουλίου είχε προταθεί να μεταφερθεί η εμποροπανήγυρη σε άλλο μέρος, εκτός πόλης, όπου θα μπορούσε να γίνει με ομαλότερο τρόπο, να μη δημιουργούνται τόσο προβλήματα με την καθαριότητα, το κυκλοφοριακό κομφούζιο, την επικινδυνότητα από τους πεζούς και τα οχήματα σε τόσο κεντρικό σημείο της Χώρας , δίπλα στο λιμάνι. Από τη στιγμή που αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί και φέτος η εμποροπανήγυρη, θα πρέπει να δημιουργηθεί μία ομάδα εποπτείας με τη συνδρομή Αστυνομίας και Λιμενικού, ώστε να υπάρχει ένας έλεγχος.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Δημήτριος Βερτζάγιας, ο οποίος ανέφερε ότι η εμποροπανήγυρη δεν έχει καμία σχέση με τα ήθη και έθιμα του τόπου μας και δεν πρέπει να γίνεται σε αυτόν τον χώρο. Ο χώρος αυτός, θα πρέπει να μετατραπεί σε σύγχρονο παρκινγκ, για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της Πόλης. Ένα πρέπει να γίνεται η εμποροπανήγυρη, να βρεθεί άλλος χώρος εκτός της Πόλης, όπως γινόταν παλιά.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Μεϊντάνης, ο οποίος ανέφερε ότι το «παζάρι» που λειτουργεί τις ημέρες εορτασμού του Αγίου μας, στην ουσία προσβάλει τις θρησκευτικές εκδηλώσεις στη μνήμη του και προκαλεί πολλά προβλήματα στους κατοίκους της περιοχής. Δεν θα έπρεπε να γίνεται σε αυτό το χώρο.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου Ζακύνθου κ. Διονύσιος Γεωργάνος , ο οποίος ανέφερε ότι έχουν σταλεί έγγραφα προς τις Υπηρεσίες για το λόγο αυτό. Ήδη έχουν έρθει στο νησί εκατοντάδες Ρωμά που ενοχλούν τον κόσμο και δημιουργούν προβλήματα. Δημιουργούνται σοβαρά θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Έχουν δοθεί άδεις σε μικροπωλητές πάνω στα πεζοδρόμια και στο οδόστρωμα. Αυτά που συμβαίνουν είναι αδιανόητα και παράνομα και ο εμπορικός σύλλογος είναι αντίθετος σε αυτό. Η δημιουργία ενός πολιτισμικού φεστιβάλ είναι μία πολύ καλή ιδέα και θα την υποστηρίξει και ο εμπορικός σύλλογος.

Στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Τσουρουνάκης, ο οποίος ανέφερε ότι μία καλή ιδέα είναι η διοργάνωση ενός παραδοσιακού πανηγυριού, όπως γίνεται στα χωριά, με ζακυνθινό κρασί , ζακυνθινό φαγητό και παραδοσιακή ζακυνθινή μουσική. Αυτή θα ήταν μια εκδήλωση που θα προσέλκυε πολύ κόσμο και θα ήταν κάτι που θα διαφήμιζε τον πολιτισμό της Ζακύνθου, όπως γίνεται και σε άλλα νησιά που είναι διάσημα για τα πανηγύρια τους.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαλογική συζήτηση που προηγήθηκε, προτείνει: Σε συνέχεια της 62/2022 απόφασης μας, να σταματήσει η διοργάνωση της εμποροπανήγυρης κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις του πολιούχου Αγίου Διονυσίου και να μεταφερθεί σε άλλο μέρος εκτός
πόλεως Ζακύνθου. Να διοργανωθεί φεστιβάλ που θα προάγει τη ζακυνθινή κουλτούρα και τα ζακυνθινά προϊόντα. Το χώρο του λιμενικού ταμείου να δημιουργηθεί σύγχρονο παρκινγκ, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της πόλης της Ζακύνθου.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στην συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να προχωρήσουν σε ψηφοφορία και να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων

Αφού έλαβε υπόψη

– το άρθρο 83 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Κοινότητας, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),

– το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

– το περιεχόμενο των θεμάτων, τα οποία αν και δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα,

και μετά από διαλογική συζήτηση αφού ακολούθησε ψηφοφορία

Ομόφωνα

Αποφασίζει : Σε συνέχεια της 62/2022 απόφασης μας, να σταματήσει η διοργάνωση της εμποροπανήγυρης κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις του πολιούχου Αγίου Διονυσίου και να μεταφερθεί σε άλλο μέρος εκτός
πόλεως Ζακύνθου. Να διοργανωθεί φεστιβάλ που θα προάγει τη ζακυνθινή κουλτούρα και τα ζακυνθινά προϊόντα. Το χώρο του λιμενικού ταμείου να δημιουργηθεί σύγχρονο παρκινγκ, που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της πόλης της Ζακύνθου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 59/2023.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.