Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Ζακυνθίων: Διαμαρτυρία για την διακοπή παροχής υδροδότησης στην Πόλη της Ζακύνθου

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 6ης /08.08.2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου.

ΘΕΜΑ: :«Διαμαρτυρία για την διακοπή παροχής υδροδότησης στην Πόλη της Ζακύνθου»

Στη Ζάκυνθο, σήμερα 08 Αυγούστου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 μ.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου (πλατεία Σολωμού), συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ.14507/2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας κου Κωνσταντίνου Πέττα, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 89 του Ν. 4555/18.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ζαχαρούλα Θεοδόση Δημοτική υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος, Γεώργιος Τσουρουνάκης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με θέμα: :«Διαμαρτυρία για την διακοπή παροχής υδροδότησης στην Πόλη της Ζακύνθου», αναφέρει ότι το νερό από δημόσιο αγαθό έχει γίνει πλέον ιδιωτικό, εάν αναλογιστούμε ότι οι πολίτες πληρώνουν τέλη, για την παροχή νερού, το οποίο είναι ακατάλληλο για πόση και οικιακή χρήση. Επιπλέον τις τελευταίες ημέρες πολλά νοικοκυριά στην Πόλη της Ζακύνθου , ταλαιπωρούνται από τη διακοπή υδροδότησης, λόγω βλάβης του αγωγού και χωρίς να υπάρχει ενημέρωση σχετικά με το χρόνο που αυτά θα παραμείνουν χωρίς νερό. Δεν υπάρχει καμία πρόνοια από την επιχείρηση ύδρευσης του Δήμου να εξυπηρετούν με μεταφορά νερού με υδροφόρες, τα νοικοκυριά που έχουν ανάγκη και αυτά αναγκάζονται να απευθύνονται σε ιδιώτες και με μεγαλύτερο κόστος. Για τους λόγους αυτούς διαμαρτυρόμαστε έντονα και καλούμε της δημοτική αρχή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αδιάκοπη παροχή νερού στους δημότες.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Δημήτριος Βερτζάγιας, ο οποίος ανέφερε ότι ύστερα από πληροφορίες, έχει συμβεί βλάβη στον σχετικά καινούργιο αγωγό ύδρευσης της Λιθακιάς και για το λόγο αυτό , συμβαίνουν οι διακοπές παροχής νερού.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεώργιος Τσουρουνάκης, ο οποίος ανέφερε ότι υπάρχουν ζητήματα κακοτεχνιών. Ο αγωγός δεκατριών χιλιομέτρων, είναι καινούργιος και έχει τουλάχιστον είκοσι χρόνια εγγύηση. Υπάρχει οριζόντιο ρήγμα στον αγωγό και πιθανόν να μην ήταν σωστό το υπόστρωμα. Πρέπει να ελεγθεί γιατί δεν δικαιολογείται ζημιά σε αγωγό που έχει τοποθετηθεί τόσο πρόσφατα και δεν υπάρχει άλλος εφεδρικός. Ο Δήμος θα έπρεπε να έχει τα απαραίτητα μηχανήματα και εξαρτήματα και να μπορεί μέσα σε 2-3 ώρες να επιδιορθώνει τις βλάβες. Δεν επιτρέπεται να ταλαιπωρούνται οι πολίτες.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Χρήστος Μεϊντάνης, ο οποίος ανέφερε ότι ο αγωγός έχει τοποθετηθεί μόλις δέκα έτη. Πολλά σπίτια έχουν κατασκευαστεί πριν τριάντα ή σαράντα έτη και οι σωληνώσεις τους λειτουργούν κανονικά. Πως είναι δυνατόν ένας αγωγός ύδρευσης να χαλάει μέσα σε δέκα χρόνια; Υπάρχουν σίγουρα κακοτεχνίες, όπως γίνεται με τα δημόσια έργα και πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Διονύσιος Κακολύρης (Βλατζός), ο οποίος ανέφερε ότι η βλάβη αφορά μία παράκαμψη του αγωγού και όχι τον κεντρικό αγωγό, όμως θα έπρεπε να μπορεί άμεσα να αποκατασταθεί η βλάβη και να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες μέσα στο καλοκαίρι.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαλογική συζήτηση που προηγήθηκε, προτείνει: Την έντονη διαμαρτυρία σχετικά με την διακοπή παροχής υδροδότησης στην Πόλη της Ζακύνθου, λόγω βλάβης του αγωγού ύδρευσης. Ο Δήμος για τις μέρες που συμβαίνει διακοπή ύδρευσης, χωρίς ευθύνη των δημοτών, να φροντίζει για τη μεταφορά νερού με δημοτικές υδροφόρες και να φροντίσει να διαθέτει να μηχανήματα και απαιτούμενα ανταλλακτικά, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στην συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να προχωρήσουν σε ψηφοφορία και να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων

Αφού έλαβε υπόψη

– το άρθρο 83 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Κοινότητας, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),

– το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

– το περιεχόμενο των θεμάτων, τα οποία αν και δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα,

και μετά από διαλογική συζήτηση αφού ακολούθησε ψηφοφορία

Ομόφωνα

Αποφασίζει την έντονη διαμαρτυρία σχετικά με την διακοπή παροχής υδροδότησης στην Πόλη της Ζακύνθου, λόγω βλάβης του αγωγού ύδρευσης. Ο Δήμος για τις μέρες που συμβαίνει διακοπή ύδρευσης, χωρίς ευθύνη των δημοτών, να φροντίζει για τη μεταφορά νερού με δημοτικές υδροφόρες και να φροντίσει να διαθέτει να μηχανήματα και απαιτούμενα ανταλλακτικά, για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 54/2023.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.