Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Ζακυνθίων: Αίτημα για ύπαρξη τροχονόμου κατά τις ώρες επιβίβασης & αποβίβασης του πλοίου στην περιοχή του λιμεναρχείου και γέφυρας Αγ. Χαραλάμπη

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print
Φώτο: Wanderlost.Gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 4ης /27-06-2023 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου.

ΘΕΜΑ: «Αίτημα για ύπαρξη τροχονόμου κατά τις ώρες επιβίβασης- αποβίβασης του πλοίου, στην περιοχή του λιμεναρχείου και γέφυρας Αγ. Χαραλάμπη».

Στη Ζάκυνθο, σήμερα 27 Ιουνίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:45 , στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου (πλατεία Σολωμού), συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ.14507/23-06-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας κου Κωνσταντίνου Πέττα, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 89 του Ν. 4555/18.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ζαχαρούλα Θεοδόση Δημοτική υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, παραβρέθηκε η Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου κα Κατερίνα Μοθωναίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα εντός ημερήσιας διάταξης με θέμα: «Αίτημα για ύπαρξη τροχονόμου κατά τις ώρες επιβίβασης- αποβίβασης του πλοίου, στην περιοχή του λιμεναρχείου και γέφυρας Αγ. Χαραλάμπη», αναφέρει ότι κατά τις ώρες επιβίβασης και αποβίβασης των πλοίων της γραμμής, δημιουργείται ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο στην είσοδο του λιμένα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη ταλαιπωρία και καθυστερήσεις σε επισκέπτες και κατοίκους, αφού η περιοχή είναι μία εκ των πυλών εισόδου- εξόδου της πόλης.

Για να λυθεί αυτός ο εφιάλτης που καθημερινά αντιμετωπίζουμε όλοι, θα πρέπει να τοποθετηθούν τουλάχιστον δύο τροχονόμοι, ώστε να ρυθμίζουν την κυκλοφορία κατά τις ώρες δρομολογίων του πλοίου της γραμμής.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Διονύσιος Κακολύρης – Βλατζός, ο οποίος ανέφερε ότι πρέπει να υπάρξει πίεση προς του αρμοδίους, ώστε τουλάχιστον για τους μήνες αιχμής να υπάρχει τροχονόμος στο σημείο, της ώρες επιβίβασης- αποβίβασης, όπως συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Δημήτριος Βερτζάγιας ο οποίος ανέφερε ότι είναι πραγματικό γεγονός ότι η τροχαία είναι υποστελεχωμένη και ότι οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω της τουριστικής περιόδου, όμως αυτό δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία καθώς το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο και επιφέρει μεγάλη ταλαιπωρία στον κόσμο που μπορεί να απαιτείται και μισή ώρα να βγει από το λιμάνι και άλλη τόση ώρα μέχρι να φτάσει το φανάρι στη γέφυρα του Αγ. Χαραλάμπη. Είναι ανάγκη να υπάρξει συνεργασία μεταξύ τροχαίας και λιμεναρχείου, ώστε τις ώρες αιχμής να υπάρχουν τροχονόμοι να αποφορτίζουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί απόφαση προκειμένου το τοπικό συμβούλιο να αιτηθεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ τροχαίας και λιμεναρχείου, ώστε να γίνουν τα προβλεπόμενα για να τοποθετηθούν τουλάχιστον δύο τροχονόμοι στα σημεία έμπροσθεν του λιμεναρχείου και φανάρι στη θέση της γέφυρας του Αγ. Χαραλάμπη , τις ώρες επιβίβασης και αποβίβασης του πλοίου, προκειμένου να αποφορτιστεί το σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημιουργείται.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στην συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να προχωρήσουν σε ψηφοφορία και να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων

Αφού έλαβε υπόψη

– το άρθρο 83 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Κοινότητας, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),

– το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

– το περιεχόμενο των θεμάτων, τα οποία αν και δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθούν κατά προτεραιότητα, και μετά από διαλογική συζήτηση αφού ακολούθησε ψηφοφορία

Ομόφωνα

Αποφασίζει να ληφθεί απόφαση προκειμένου το τοπικό συμβούλιο να αιτηθεί να υπάρξει συνεργασία μεταξύ τροχαίας και λιμεναρχείου, ώστε να γίνουν τα προβλεπόμενα για να τοποθετηθούν τουλάχιστον δύο τροχονόμοι στα σημεία έμπροσθεν του λιμεναρχείου και φανάρι στη θέση της γέφυρας του Αγ. Χαραλάμπη , τις ώρες επιβίβασης και αποβίβασης του πλοίου, προκειμένου να αποφορτιστεί το σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα που δημιουργείται.

Το παρόν πρακτικό να κοινοποιηθεί στον στο Τμήμα Τροχαίας Ζακύνθου και στο Λιμεναρχείου Ζακύνθου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 46/2023.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.