Τοπικό Συμβούλιο Κοινότητας Ζακυνθίων: Άμεση διακοπή όλων των έργων που συνελούνται στο κέντρο της πόλης εν μέσω καλοκαιρινής περιόδου

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 5ης /06-07-2023 κατεπείγουσας ,δια περιφοράς, συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου.

ΘΕΜΑ: «ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΕΩΣ ΚΑΙ 15 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2023.» Στη Ζάκυνθο, σήμερα 06 Ιουλίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα από 13:00 π.μ, συνήλθε σε κατεπείγουσα, δια περιφοράς συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ. 15530/06-07-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας κου Κωνσταντίνου Πέττα, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, λόγω του επείγοντος του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του νόμου 3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (7 ):

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κωνσταντίνος Πέττας, Πρόεδρος

2. Δημήτριος Βερτζάγιας, Μέλος

3. Διονύσιος Κακολύρης (Βλατζός),Μέλος

4. Ιωάννης Στάθης, Μέλος

5. Χρήστος Μεϊντάνης, Μέλος

6. Νικόλαος Μαρίνος, Μέλος

7. Διονύσιος Κόκλας, Μέλος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ζαχαρούλα Θεοδόση Δημοτική υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ, ΕΩΣ ΚΑΙ 15 ΣΕΠΤΕΒΡΙΟΥ 2023» , ανέφερε τα εξής:

Έπειτα από δεκάδες καταγγελίες συμπολιτών, αλλά και με δική μας πρωτοβουλία,  αιτούμαστε την άμεση διακοπή όλων των έργων που συντελούνται στο εμπορικό κέντρο της Πόλης της Ζακύνθου εν μέσω τουριστικής περιόδου.

Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να πραγματοποιούνται έργα σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, δημιουργώντας πρακτικά προβλήματα (σκόνη, ηχορύπανση)  και επιβαρύνοντας το κυκλοφοριακό πρόβλημα, το οποίο είναι τεράστιο, ύστερα από το κλείσιμο της οδού Φιλικών και την έλλειψη μέριμνας από το Δήμο για την επίλυση του ζητήματος.

Επίσης θεωρούμε ότι η μετατροπή κεντρικών δημοτικών οδών σε εργοτάξιο, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, έχουν επενδύσει και περιμένουν να εκμεταλλευτούν την τουριστική κίνηση της θερινής περιόδου, για να μπορέσουν να επιβιώσουν εν μέσω οικονομικής κρίσης. Η εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν θα επιφέρουν ανυπολόγιστες οικονομικές ζημιές στις επιχειρήσεις, αλλά και θα αποτελέσουν τουριστική δυσφήμιση στους χιλιάδες επισκέπτες, λόγω της εικόνας που παρουσιάζει το κέντρο της πρωτεύουσας του νησιού, που ήδη είναι επιβαρυμένη από την έλλειψη χώρων στάθμευσης, καθαριότητας και τους όγκους σκουπιδιών.

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι στα δύο χρόνια του Κορωνοιού χάθηκε πολύτιμος χρόνος από έργα που θα μπορούσαν να γίνουν τότε.

Αλλά αποφάσισε τώρα η Δημοτική Αρχή, μέσα στο καλοκαίρι, ενώ όλες οι επιχειρήσεις παλεύουν να επιβιώσουν και σε μια Πόλη με τόσα προβλήματα να προσθέσει ακόμα ένα, τη μετατροπή του κέντρου σε εργοτάξιο, με αποκλειστικό λόγο να φανεί ότι κάνει έργο, προσβλέποντας μόνο στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές.

Οι κ. κ. Δημήτριος Βερτζάγιας και Διονύσιος Κακολύρης, μέλη του Τ.Σ. συμφωνούν με την τοποθέτηση του Προέδρου.

Ο κ. Ιωάννης Στάθης είναι σύμφωνος με την παύση των εργασιών, αλλά τα ημιτελή έργα δε γίνεται να σταματήσουν γιατί το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο . Επίσης έργα που έχουν γίνει με διαγωνισμό δε μπορούν να σταματήσουν, γιατί υπάρχουν ρήτρες και κανονικά έπρεπε να είχε προβλεφθεί η παύση εργασιών τη θερινή περίοδο. .

Ο κ. Διονύσιος Κόκλας συμφωνεί με την άμεση παύση των εργασιών και έως 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Ο Κ. Χρήστος Μεϊντάνης συμφωνεί με την άμεση διακοπή των εργασιών έως και 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Ο κ. Νικόλαος Μαρίνος συμφωνεί με την παύση των εργασιών στα έργα για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, εάν και εφόσον αυτά τα έργα προκαλούν  πρόβλημα  στις εν λόγω περιοχές και στο κυκλοφοριακό, που όντως είναι επιβαρυμένο.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να προχωρήσουν σε ψηφοφορία και να αποφασίσουν σχετικά με την άμεση διακοπή όλων των εργασιών που συντελούνται στο κέντρο της Πόλης έως 15 Σεπτεμβρίου 2023.

και μετά από διαλογική συζήτηση αφού ακολούθησε ψηφοφορία ψήφισαν ως εξής:

Υπέρ: ψήφισαν επτά (7) ήτοι : Κωνσταντίνος Πέττας- Πρόεδρος, Δημήτριος Βερτζάγιας- Μέλος, Διονύσιος Κακολύρης (Βλατζός)-Μέλος ,Ιωάννης Στάθης- Μέλος, Χρήστος Μεϊντάνης- Μέλος, Διονύσιος Κόκλας- Μέλος, Διονύσιος Μαρίνος- Μέλος,

Ομόφωνα

Αποφασίζεται να γίνει άμεση διακοπή όλων των εργασιών που συντελούνται στο κέντρο της Πόλης έως 15 Σεπτεμβρίου 2023.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στο Δήμαρχο και τις Τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, για δικές τους ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 52/2023.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.