Δήμος Ζακύνθου: 13-14-15/2023 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 20/4/23

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 13η/2023 δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου (Πλ. Σολωμού ) και με τηλεδιάσκεψη την 20η του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6:00μ.μ έως 7.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό της ημερησίας διάταξης.

«Έγκριση :

1. Ισολογισμού 31/12/2015(αριθ. 163 παρ. 4 και 164 του Ν. 3463/06) και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 2015 του Δήμου Ζακύνθου.

2. Της συμπεριλαμβανόμενης στον Ισολογισμό έκθεσης Ελέγχου μεταβολής της Απογραφής Έναρξης 01/01/2011, λόγω νέων προσδιοριστικών στοιχείων που εμφανίστηκαν εντός του έτους 2015 (αριθ.3 υπ.αποφ. 74445/2010) στην Οικονομική υπηρεσία το Δήμου.

3. Έκθεση έλεγχου επί των οικονομικών καταστάσεων 2015 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.

4. Έκθεση έλεγχου επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2015 και συνέταξε ο κ. Μάρκος Φραντζέσκος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15101) ΣΟΛ Α.Ε.»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 14η/2023 δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου (Πλ. Σολωμού ) και με τηλεδιάσκεψη την 20η του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00μ.μ έως 8.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό της ημερησίας διάταξης.

«Έγκριση:

1. Ισολογισμού 31/12/2016(αριθ. 163 παρ. 4 και 164 του Ν. 3463/06) και των λοιπών οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 2015 του Δήμου Ζακύνθου.

2. Της συμπεριλαμβανόμενης στον Ισολογισμό έκθεσης Ελέγχου μεταβολής της Απογραφής Έναρξης 01/01/2011, λόγω νέων προσδιοριστικών στοιχείων που εμφανίστηκαν εντός του έτους 2016 (αριθ.3 υπ.αποφ. 74445/2010) στην Οικονομική υπηρεσία το Δήμου.

3. Έκθεση έλεγχου επί των οικονομικών καταστάσεων 2016 της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ζακύνθου.

4. Έκθεση έλεγχου επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 και συνέταξε ο κ. Μάρκος Φραντζέσκος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15101) ΣΟΛ Α.Ε.»

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στην 15η/2023 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σε μεικτή συνεδρίαση: με φυσική παρουσία, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου (Πλ. Σολωμού) και με τηλεδιάσκεψη, την 20η του μηνός Απριλίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00μ.μ. έως 9.00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΝ 20/04/2023

1. Γνωμοδοτικές Επιτροπές – Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου
Οικονομική Υπηρεσία

2. Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων Δήμου Ζακύνθου
Οικονομική Υπηρεσία

3. Διαγραφές λανθασμένων χρεώσεων
Οικονομική Υπηρεσία

4. Έγκριση εξειδίκευσης της πίστωσης συνολικού πόσου 192,2 € με φπα εις βαρος του κα .15.6471.002 (διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων δήμου Ζακύνθου 2023) για την παροχή υπηρεσιών/υλικων για την διοργάνωση μουσικοθεατρικής παράστασης που θα πραγματοποιηθεί στις 23-04-2023 στη Ζάκυνθο, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του δήμου Ζακύνθου έτους 2023.
Οικονομική Υπηρεσία

5. Αιτήσεις
κ. Πρόεδρος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ