Σοφία Βαρδακαστάνη: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Δημόσια Διοίκηση

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Δημόσια Διοίκηση

Oι τρέχουσες εξελίξεις και οι χρόνιες παθογένειες στον χώρο της Δημόσιας Διοίκησης καθιστούν την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης άμεση αναγκαιότητα. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η συνακόλουθη μετάβαση στην κοινωνία της πληροφορίας σε συνδυασμό με το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον όχι μόνο αύξησαν τις απαιτήσεις των πολιτών και των επιχειρήσεων, αλλά ταυτόχρονα ανέδειξαν και την ανάγκη για διακρατική συνεργασία και υιοθέτηση μιας ενιαίας Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποτελεί έναν ισχυρό ψηφιακό δίαυλο μέσω του οποίου μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αμφότερες οι τρέχουσες και οι επικείμενες απαιτήσεις του διοικητικού μηχανισμού.

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας αποσκοπεί στην ηλεκτρονική πραγματοποίηση των συναλλαγών μεταξύ κράτους και πολιτών και στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στο πολιτικό γίγνεσθαι και στη διαδικασία διαμόρφωσης και ακολούθως λήψης των αποφάσεων. Βασικά χαρακτηριστικά της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι η άμεση επαφή με τον πολίτη, η συνεργασία των δημόσιων οργανισμών τόσο για την εξυπηρέτηση των πολιτών όσο και για τον σχεδιασμό νέων πολιτικών, η παροχή υπηρεσιών στους πολίτες μέσα από ηλεκτρονικές πύλες και τελικά η αξιολόγησή τους.

Δια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρέχεται η δυνατότητα μείωσης των δαπανών των δημόσιων υπηρεσιών και του μέσου κόστους συναλλαγής, γεγονός που αναμφίβολα ευνοεί και την εξοικονόμηση πόρων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των κρατικών οικονομιών και η μεταξύ άλλων βελτίωση στον τρόπο αξιοποίησης των εθνικών πόρων και τελικά της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Εξίσου σημαντική βέβαια κρίνεται και η συνεργασία μέσω των ψηφιακών διαύλων των εγχώριων αρχών σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό και εθνικό. Αυτή η διαλειτουργικότητα φυσικά επιτυγχάνεται και σε επίπεδο διακρατικό, αφού προωθείται η επικοινωνία μεταξύ διεθνών ευρωπαϊκών οργανισμών.

Ταυτόχρονα η βελτίωση της ποιότητας και των υπηρεσιών που παρέχονται ως αποτέλεσμα της γενικότερης προσπάθειας απλοποίησης και μείωσης του χρόνου των διαδικασιών γεννά ένα υψηλό αίσθημα ικανοποίησης στους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα και συμβάλλει δραστικά στην αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιαχείρισης και διαφθοράς. Με άλλα λόγια, μέσω της ψηφιοποίησης συντελείται η καλύτερη διαχείριση των πόρων και η παρεμπόδιση του ανθρώπινου παράγοντα από το ενδεχόμενο να παρακάμψει διαδικασίες που θεωρεί επουσιώδεις.

Οι πολίτες επωφελούνται εξαιρετικά από την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών και των πληροφοριών που παρέχει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Από άποψη πρακτική σημειώνεται εξοικονόμηση χρόνου και μείωση κόστους για τους πολίτες, οι οποίοι διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους χωρίς να υπάρχει ανάγκη μετάβασης ή ακόμα και αναμονής στην εκάστοτε υπηρεσία. Η εκμηδένιση των αποστάσεων διευκολύνει ιδιαίτερα όλους όσοι ζουν σε μέρη απομακρυσμένα από τα μεγάλα διοικητικά κέντρα, οι οποίοι άλλοτε έπρεπε να μεταφερθούν σε αυτά για να διευθετήσουν τις συναλλαγές τους με το κράτος, αλλά και ορισμένες ευπαθείς ομάδες, όπως τα άτομα με αναπηρίες. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του κράτους ούσες προσβάσιμες διαρκώς στο σύνολο των πολιτών και αντλώντας στοιχεία από κοινές βάσεις δεδομένων συμβάλλουν στην ταχεία εξυπηρέτηση τους και όπως είναι φανερό, στην παροχή ίσων ευκαιριών.

Παράλληλα η ισοτιμία που εδραιώνεται στη Δημόσια Διοίκηση μέσω της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες έχουν το δικαίωμα της έγκυρης ενημέρωσης και της συμμετοχής στα κοινά μέσα από πρακτικές όπως η διαβούλευση ή η ψηφοφορία. Επίσης δύνανται να ελέγχουν οι ίδιοι την πορεία των συναλλαγών ή των αιτημάτων τους και να μην καθίστανται έρμαια στις διαθέσεις των διοικητικών υπαλλήλων. Σε γενικές γραμμές οι διαδικασίες αυτές είναι απλές και φιλικές προς τον πολίτη και ως εκ τούτου αυξάνουν τον βαθμό ικανοποίησής του από τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, αν και παρουσιάζει υστέρηση στον τομέα αυτό συγκριτικά με άλλες χώρες, τα τελευταία χρόνια και ιδίως στην μετά την πανδημία εποχή έχουν συντελεστεί σημαντικά βήματα προόδου. Ωστόσο στους κόλπους της τοπικής αυτοδιοίκησης παρατηρείται αδυναμία, αφού το επίπεδο ψηφιοποίησης των δήμων είναι σχετικά χαμηλό. Απαιτείται λοιπόν άμεσα ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δήμων μας μέσα από την υποστήριξή τους από αρμόδιες συμβουλευτικές μονάδες και την θέσπιση και άμεση εφαρμογή ενός κοινού πλαισίου προδιαγραφών για την είσοδό τους στον ψηφιακό κόσμο. Η αναβάθμιση των υπηρεσιών αυτών και η αξιοποίηση των εργαλείων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την Τοπική Διακυβέρνηση και την βελτίωση του κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού γίγνεσθαι σε επίπεδο τοπικό.

ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗ ΣΟΦΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ – MASTER ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ