Έκθεση Ευθύμιου Λέκκα: Εκτίμηση Διακινδύνευσης στην Περιοχή Ναυαγίου Ζακύνθου

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Προς τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
κ. Χρήστο Στυλιανίδη
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2013 – A.Π.: 550/09-03-2023

Θέμα: Εκτίμηση Διακινδύνευσης στην Περιοχή Ναυαγίου Ζακύνθου.

Κύριε Υπουργέ,

Στις 8/3/2023 πραγματοποιήθηκε έκτακτη αυτοψία στην ευρύτερη περιοχή του Ναυαγίου Ζακύνθου με σκοπό την εκτίμηση της διακινδύνευσης από φυσικούς κινδύνους. Η έρευνα βασίστηκε σε μακροσκοπικές παρατηρήσεις και μετρήσεις πεδίου, καθώς επίσης και στην αποτύπωση των πρανών με τη χρήση ΣμηΕΑ και τη λήψη αεροφωτογραφιών υψηλού ποσοστού επικάλυψης από χαμηλό ύψος, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία επιφανειακού μοντέλου τριών διαστάσεων (30 model) με φωτογραμμετρικές μεθόδους.

Σύμφωνα με την επεξεργασία ενός μεγάλου όγκου δεδομένων που συνθέτουν ένα 30 μοντέλο και τη σύγκριση με αντίστοιχα μοντέλα που είχαν κατασκευαστεί στο παρελθόν, στο πλαίσιο εφαρμοσμένου ερευνητικού προγράμματος, προκύπτουν τα ακόλουθα:

• Στην ευρύτερη περιοχή υφίσταται υψηλή σεισμικότητα σε εξέλιξη που ασκεί στα βραχοτεμάχη υψηλές σεισμικές κατακόρυφες και οριζόντιες φορτίσεις, με αποτέλεσμα την υψηλότατη πιθανότητα εκδήλωσης γενικευμένων κατολισθήσεων, καταπτώσεων και καταρρεύσεων.

• Υφίστανται διάσπαρτα βραχώδη τεμάχη μεγέθους έως 0,5 m’ τα οποία έχουν πρόσφατα καταπέσει από τα πρανή του όρμου στην περιοχή της Απαγορευμένης Ζώνης και στην περιοχή της Ζώνης Ελεγχόμενης Πρόσβασης (επισυνάπτεται χάρτης).

• Στη βορειοανατολική και νοτιοδυτική πλευρά των πρανών, παρατηρήθηκαν πρόσφατες χαίνουσες διακλάσεις, κατακόρυφες με ομόρροπη διάταξη προς το πρανές, ορατού μήκους 6 περίπου μέτρων οι οποίες διευκολύνουν την εισροή των επιφανειακών και μετεωρικών υδάτων και προκαλούν διάβρωση και αστάθεια και στη συνέχεια πιθανές εκτεταμένες ανατροπές, καταπτώσεις και καταρρεύσεις.

Στα πρανή εκτός του χώρου της υφιστάμενης παραλίας, παρατηρήθηκαν τεμάχη με οριακή ευστάθεια τα οποία εάν καταρρεύσοΜε βάση τα ανωτέρω προτείνεται:

• Να απαγορευτεί η πρόσβαση στην Απαγορευμένη Ζώνη και στη Ζώνη Ελεγχόμενης Πρόσβασης (επισυναπτόμενος χάρτης),
• Να απαγορευτεί η προσέγγιση στο κορυφαίο τμήμα του πρανούς και να υπάρξει κατάλληλη σηματοδότηση της απαγόρευσης.
• Να επιτρέπεται η προσέγγιση στη Ζώνη Ελέυθερης Πρόσβασης μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και παροχής βοήθειας.

Τέλος επισημαίνεται ότι θα πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε δύο τουλάχιστον φορές ανά έτος, να πραγματοποιούνται ενόργανες μετρήσεις και επί τόπου αυτοψίες στην περιοχή προκειμένου να διερευνάται η εξέλιξη των φαινομένων και η βαθμονόμιση της εκάστοτε χρονικά εξελισσόμενης διακινδύνευσης.
Οι ανωτέρω προτάσεις θα πρέπει να εφαρμοστούν άμεσα και να ισχύουν ωσότου διαμορφωθούν νέα δεδομένα που θα προκύψουν από τις αυτοψίες.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή ενημέρωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
· Δρ. ΕΥΘΥΜΗΣ ΛΕΚΚΑΣ
Καθηγητής Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.