Έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τη χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τη χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους

Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Ζακύνθου ενημερώνει ότι, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 70/12.01.2023 Υπουργική Απόφαση «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης 2, «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», του Μέτρου 3.4.3 – «Μέτρα Εμπορίας», (παρ. 3, του άρθρου 68, Καν.(ΕΕ) 508/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν(ΕΕ) 1278/2022, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, «Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020», με αριθμ. ΦΕΚ 277/Β/24.01.2023 και ΑΔΑ: 62ΣΒ4653ΠΓ-2ΘΞ.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.4.3, είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας.

Το παραπάνω Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης ύψους 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης.
Κατόπιν έκδοσης της σχετικής Πρόσκλησης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που θα λειτουργεί στον ιστότοπο, ο οποίος θα οριστεί στην Πρόσκληση όπου επίσης ορίζονται και οι ημερομηνίες έναρξης/λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Η αρμοδιότητα διαχείρισης της δράσης 2, του Μέτρου 3.4.3 του Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014- 2020, ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ).

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας  του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων  τηλ.:213 150 11 83 ή στο τηλ.:26953-60361 της υπηρεσίας μας.

Ο Δ/ντής Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΜΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.