Δημήτρης Πέττας: Παραιτήθηκε από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ζακύνθου

Facebook
X
Email
LinkedIn
Pinterest
Telegram
Print
WhatsApp

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

Δημήτρη Πέττα, οικονομολόγου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ζακύνθου.

Προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ζακύνθου.

κ. Συνάδελφοι

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ του Επιμελητηρίου Ζακύνθου που συζητήθηκε ο απολογισμός του Επιμελητηρίου για το 2021, καταψήφισα τον Διοικητικό Απολογισμό που προτάθηκε από την Δ.Ε και παραιτήθηκα προφορικά από μέλος του Δ.Σ.

Θα ήθελα να υποβάλλω γραπτώς την παραίτηση και γνωστοποιήσω τους λόγους της προκειμένου να εντοπιστούν οι αδυναμίες, να διορθωθούν λανθασμένες τακτικές και οι προτάσεις να έρθουν στην επιφάνεια και να δρομολογηθεί η υλοποίηση τους.

Στις προηγούμενες εκλογές εκλέχθηκα με την πλειοψηφία, αφού προηγουμένως συμφωνήσαμε σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης. Μάλιστα για να βοηθήσω την νέα διοίκηση ανέλαβα ως μέλος της Διοικητικής Επιτροπής την θέση του Οικονομικού Επόπτη.

Δυστυχώς τον επόμενο χρόνο αναγκάστηκα σε παραίτηση διότι δεν μπορούσα ως οικονομολόγος να υπογράψω τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου με πλασματικά κονδύλια εσόδων καθ’ υπόδειξη της «γραφειοκρατίας» του εποπτεύοντος υπουργείου και μη έγκρισης εκ μέρους τους του προϋπολογισμού που περιλάμβανε την χρησιμοποίηση του ταμειακού υπολοίπου της προηγούμενης χρήσης για χρηματοδότηση του εξαγγελθέντος προγράμματος μας. Σημειωτέων ότι το επιμελητήριο διαθέτει σημαντικά χρηματικά διαθέσιμα λόγω των ετήσιων πλεονασμάτων. (Άλλη αδυναμία και αυτή το Επιμελητήριο να μη μπορεί μέσω παροχών και παρεμβάσεων να επιστρέψει τις συνδρομές των επιχειρήσεων στην αγορά )

Μεταξύ των κοινά συμφωνηθέντων προεκλογικά ήταν και οι παρακάτω προτάσεις μου:

• Η οργάνωση και η στελέχωση των υπηρεσιών του Επιμελητηρίου, προκειμένου να αυτό να υπηρετήσει τον σκοπό του και την τοπική αγορά. Η άμεση πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού (νομικού η οικονομολόγου) στο Τμήμα ΓΕΜΗ άκρως απαραίτητη για την ορθή λειτουργεία του στο ευαίσθητο θέμα της νομιμοποίησης των επιχειρήσεων, που θα λειτουργεί και ως σύμβουλος του επιχειρηματία. Η λειτουργία γραφείου τύπου και γραφείου προσωπικής και ηλεκτρονικής ενημέρωσης των μελών για τα τρέχοντα θέματα της αγοράς.

• Η οργάνωση του Μητρώου του Επιμελητηρίου, με την εκκαθάριση του Μητρώου από επιχειρήσεις που ήδη έχουν διακόψει την λειτουργία τους (και ειδικά των εταιρειών που έχουν διακόψει στην Δ.Ο.Υ με την ΠΟΛ.1019/2017) χωρίς να ενημερωθεί το ΓΕΜΗ. Ο τρόπος ήταν απλός με συγκεκριμένη διαδικασία. Η εκκαθάριση θα βοηθήσει να γνωρίζουμε την πραγματική εικόνα και την σύνθεση της τοπικής αγοράς προκειμένου το Επιμελητήριο να στοχεύει σε συγκεκριμένες δράσεις.

• Ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής του Επιμελητηρίου, προκειμένου να παρέχει στις επιχειρήσεις σύγχρονες υπηρεσίες. Μέσα σε αυτό εντασσόταν και η απόκτηση ιδιόκτητων γραφείων του, με τους παρακάτω τρόπους.

 Αγορά ακίνητου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες. (κονδύλια υπάρχουν)

 Διεκδίκηση από τους αρμοδίους φορείς χώρο στο παλιό Νοσοκομείο η στο μικρό Διοικητήριο.

 Πρόταση – διεκδίκηση προς τους διαχειριστές του Δαμιρειου Κληροδοτήματος για συνεργασία για την ανέγερση κτηριακών εγκαταστάσεων επι του οικοπέδου της παραλίας (με χρηματοδότηση από προγράμματα και ιδίους πόρους) ονομαζόμενού ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ, που θα στεγάσει όλους τους φορείς της τοπικής αγοράς, με συνεδριακό κέντρο και καταστήματα στο ισόγειο για εκμετάλλευση). Εξ άλλου αυτή ήταν και η πραγματική βούληση του διαθέτη.

• Η σύνταξη μελέτης σε συνεργασία με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο η άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα για την φέρουσα ικανότητα του νησιού. Το Επιμελητήριο και οι επιχειρηματίες προκειμένου να χαράξουμε την τοπική αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να γνωρίζουμε την φέρουσα ικανότητα των δημόσιων & ιδιωτικών υποδομών, το πεπερασμένο των φυσικών πόρων κλπ. Να εντοπίσουμε τους τομείς που τείνουν προς κορεσμό και να ερευνήσουμε νέους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

• Ο εξορθολογισμος των επιχορηγήσεων σε φορείς. Το Επιμελητήριο πρέπει να γίνεται χορηγός σε κάθε συγκεκριμένη εκδήλωση που προβάλλει και προωθεί την εικόνα του τόπου, και όχι γενικά και αόριστα να χορηγούνται επιχορηγήσεις και ειδικά σε τομείς που είναι άμεση υποχρέωση της Πολιτείας.

Αδύνατα σημεία:

• Τα παραπάνω ήταν ενδεικτικά των προγραμματισμένων στοχεύσεων της πλειοψηφίας της διοίκησης του Επιμελητηρίου. Να λάβουμε υπ όψη ότι η παρούσα διοίκηση ευτυχεί στο να διαθέτει ως μέλη της αρκετούς επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Η παρουσία τους θα έπρεπε να συμβάλλει στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.

• Αντ αυτού με ευθύνη της Δ.Ε δεν έχει δρομολογηθεί σχεδόν καμία από τις παραπάνω στοχεύσεις. Παράλληλα η διοίκηση δεν αξιοποίησε όλο το δυναμικό του Δ.Σ. Όλες οι εκπροσωπήσεις του Επιμελητηρίου στην ΚΕΕ κλπ. φορέων με απόφαση της πλειοψηφίας διανέμεται σε 3 συγκεκριμένα πρόσωπα.

• Όλη η δραστηριότητα της διοίκησης του Επιμελητηρίου εξαντλείται στη λεγόμενη εξωστρέφεια, σε συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια κλπ. με συμμετοχή συγκεκριμένων προσώπων, που ουσιαστικά τίποτα δεν έχουν προσφέρει την τοπική αγορά, εκτός ίσως από δημόσιες σχέσεις των συμμετασχοντων.

Υστέρα από τα παραπάνω και με δεδομένο ότι μέχρι το τέλος της θητείας της παρούσας διοίκησης δεν προβλέπω παρα τις εκάστοτε πιέσεις μου να έχει υλοποιηθεί κάτι.

Αν λάβουμε υπ όψη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο έχει μόνο διακοσμητικό ρόλο, αφού όλες οι αρμοδιότητες έχουν εκχωρηθεί στην Διοικητική Επιτροπή.

Για τους παραπάνω λόγους υποβάλλω και γραπτώς την παραίτηση μου από το Δ.Σ, καθ’ ότι απέτυχα να πιέσω για την προώθηση των παραπάνω ζητημάτων, ελπίζοντας ότι ίσως με την παραίτηση μου θα αφυπνιστεί η διοίκηση και θα αρχίσει να υλοποιεί τις προεκλογικές υποσχέσεις μας.

Θέλω να ζητήσω συγνώμη εάν με την απόφαση μου στενοχωρήσω φίλους και συνεργάτες αλλά “Φίλος μεν Πλάτων, φιλτάτη δʼ αλήθεια”.

Ευχαριστώ όλους για την μέχρι τώρα συνεργασία.

Ιδιαίτερα ευχαριστώ το προσωπικό του Επιμελητηρίου για την άψογη συνεργασία τόσο ως Οικονομικός επόπτης και μέλος της διοίκησης, όσο και ως επαγγελματίας για την προσφορά τους κάτω από αντίξοες συνθήκες στην τοπική αγορά.

Ζάκυνθος 10-10-2022

Δημήτρης Πέττας
Οικονομολόγος

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

1. Το ZANTETIMES.GR σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί τις δημοσιεύσεις των ιστοτόπων προέλευσης (πηγών) ούτε εκφράζουν προσωπική άποψη του διαχειριστή του ιστοτόπου ούτε οποιουδήποτε συμμετέχοντα στην ομάδα ανάπτυξής του.

2. Το ZANTETIMES.GR δεν υιοθετεί απόψεις που εκφράζονται σε σχόλια που φιλοξενούνται στους λογαριασμούς που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και στο ίδιο το άρθρο.

3. Όσοι θέλετε και έχετε την δυνατότητα μπορείτε να βοηθήσετε οικονομικά την προσπάθειά μας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο και στην περιγραφή γράψτε το ονοματεπώνυμο και το email σας για να σας σταλεί η απόδειξη. Κάντε την κατάθεση σας εδώ: https://pay.vivawallet.com/zantetimesgr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο