Γεώργιος Τσουκαλάς – Μανιάτης: Φάκελος Ζακύνθου | Έγγραφα της Δεκαετίας του 1920 Θεμελιώνουν την Ακύρωση της Αγοραπωλησίας του 2014 στα Ορεινά με Μαθηματική Ακρίβεια

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Φάκελος Ζακύνθου: Έγγραφα της Δεκαετίας του 1920 Θεμελιώνουν την Ακύρωση της Αγοραπωλησίας του 2014 στα Ορεινά με Μαθηματική Ακρίβεια

Ιερά Μονή Αναφωνήτριας Ζακύνθου

Πράξη 1η

«Ευρισκόμενος εις το δωμάτιον μου σήμερον την 4ην του μηνός Νοεμβρίου μόνος, γράφω την παρούσαν διαθήκην….»

Είμαστε πιθανόν κάπου στο 1960. Ο παππούς του πωλητή τεσσάρων χωριών της Ζακύνθου συντάσσει τη διαθήκη του, όπως αναφέρει το ακριβές αντίγραφο αυτής, δημοσιευμένο από το Πρωτοδικείο Αθηνών το 1961.

«[….] τα ευρισκόμενα εις τη μονήν Αναφωνητρίας ήτοι χωράφια και ελαιόδεντρα με τας εντός δεξαμενάς εις την κόρη Σοφίαν….»

Ο Ανδρέας Φλαμπουριάρης αφήνει στην κόρη του Σοφία την περιουσία του στην κοινότητα Αναφωνήτριας. Στο κείμενο της διαθήκης δεν αναφέρεται χρονολογία σύνταξης αυτής, δεν αναφέρονται σαφείς πληροφορίες για τις εκτάσεις, τίποτε περί 14.500 στρεμμάτων γης και τίποτα περί ιδιοκτησίας στις τοπικές κοινότητες Εξωχώρας, Μαριών και Βολιμών.

Αντίγραφο της από 16-01-1989 Ιδιόγραφης Διαθήκης της Σοφίας Αγγελακοπούλου (κόρη του Ανδρέα Φλαμπουριάρη και θεία του Γεωργίου Χάρου) από τη Δικαστική Γραφολόγο κ. Καραβιά

Πράξη 2η

«Όλη μου η κτηματική περιουσία της Μονής Αναφωνήτριας εις την Νήσον Ζάκυνθον να περιέρχεται εις την απόλυτον δικαιοδοσία του….».

Βρισκόμαστε στο έτος 1989. Η θεία του πωλητή τεσσάρων χωριών της Ζακύνθου και κόρη του Ανδρέα Φλαμπουριάρη συντάσσει την ιδιόγραφη διαθήκη της, όπως αναφέρει το ακριβές αντίγραφο αυτής του 2017 από την ειδική Δικαστική Γραφολόγο Μαρία Γ. Καραβιά.

Η Σοφία Αγγελακοπούλου αφήνει όλη την περιουσία της στο σύζυγό της. Μετά δε το θάνατό του, επιθυμεί η περιουσία της να περιέλθει σε δύο ανηψιούς της, ένας εκ των οποίων είναι ο Γεώργιος Χάρος. Και σε αυτήν τη διαθήκη δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για τις εκτάσεις, τίποτε περί 14.500 στρεμμάτων γης και τίποτε περί ιδιοκτησίας στις τοπικές κοινότητες Εξωχώρας, Μαριών και Βολιμών.

Πράξη 3η

«Ένα αγρόκτημα μετά των ελαιόδεντρων και εγκαταστάσεων, εκτάσεως μέτρων τετραγωνικά εβδομήντα εννέα χιλιάδες (79,000) και που βρίσκεται στην θέση ΜΟΝΗ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑΣ της Νήσου Ζακύνθου….».

Παραμένουμε στο έτος 1989. Το Δεκέμβριο, ο Γεώργιος Χάρος δηλώνει αποδοχή κληρονομιάς, λίγους μήνες μετά το θάνατο της θείας του Σοφίας. Στη δήλωσή του, επικαλείται την από 16-01-1989 διαθήκη της Σοφίας και εν συνεχεία την από 04-11-1960, όπως γράφει ο ίδιος, διαθήκη του πατέρα της Ανδρέα Φλαμπουριάρη, η οποία όμως διαθήκη δεν αναγράφει καμία χρονολογία σύνταξης στο περιεχόμενό της, όπως προαναφέραμε στην Πράξη 1η.

Ενώ και οι δύο διαθήκες δεν περιέχουν καμία λεπτομέρεια σχετικά με τις εκτάσεις στη θέση της Μονής Αναφωνήτριας και δε γίνεται καμία αναφορά σε αριθμό στρεμμάτων σε αυτές, ο εγγονός του Φλαμπουριάρη θα αποδεχτεί 79 στρέμματα σε εκείνη την τοποθεσία, περιγράφοντας κιόλας με τι συνορεύουν στα βόρεια, νότια, ανατολικά και δυτικά. Όπως και να έχει, στην αποδοχή κληρονομιάς κατά το έτος 1989, του πωλητή τεσσάρων χωριών κατά το έτος 2014, δεν θα αναφερθεί τίποτε περί 14.500 στρεμμάτων γης και τίποτε περί ιδιοκτησίας στις τοπικές κοινότητες Εξωχώρας, Μαριών και Βολιμών.

Η Ιστορική Απόφαση υπ΄αριθ. 2007/5-5-1925 από τον Οικονομικό Έφορο της Ζακύνθου, η οποία περιγράφει αναλυτικά την ακίνητη περιουσία του από 28-11-1922 αποθανόντος Στυλιανού Φλαμπουριάρη και η οποία αποδίδει στην οικογένειά του 179 στρ. γης στην Κοινότητα Αναφωνήτριας και 100 στρ. γης στην Κοινότητα Ορθονιών, συνολικά 279 στρ.

Η Ιστορική Απόφαση υπ΄αριθ. 2007/5-5-1925

Το φως της δημοσιότητας θα δει για πρώτη φορά, την 1η Μαΐου 2020, μία σημαντική Απόφαση, η οποία ουσιαστικά αποτελεί το «Prequel» της Tριλογίας των Πράξεων που περιγράφησαν. Συγκεκριμένα, το βράδυ της 28ης Νοεμβρίου 1922 θα αφήσει την τελευταία του πνοή ο Στυλιανός Φλαμπουριάρης. Ο Οικονομικός Έφορος Ζακύνθου θα ζητήσει πληροφορίες για την ακίνητη περιουσία του αποθανόντος από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αναφωνήτριας, τον Αστυνομικό Σταθμάρχη Ελατίων, την Εθνική Τράπεζα Ζακύνθου, την Ιονική Τράπεζα Ζακύνθου και τον Δήμαρχο Πατρέων. Στη συνέχεια, θα συντάξει και θα υπογράψει την Απόφασή του.

Σύμφωνα με τη σελίδα Navagiogate.com, η οποία δημοσίευσε για πρώτη φορά αυτά τα ιστορικά στοιχεία το 2020, ο Οικονομικός Έφορος θα καταλήξει στα εξής:

«Η ακίνητη περιουσία του Στυλιανού Δ. Φλαμπουριάρη, κατά τον χρόνο του θανάτου του, αποτελείτο από: ι) 179 στρέμματα αγρούς, χωράφια και αμπέλια στην Κοινότητα Αναφωνητρίας (βλ. Άγιος Νικόλαος, Μυίγες, Κάτω Μυίγες, Στέρνα Αγίου, Μελισσόκηπος, Πορτελιό, Τουρκόστερνα, Παλιό Λητρουβιό, Σταυρός, Πύργος, Κόλλα) μαζί με 130 διάσπαρτα ελαιόδεντρα, τον Ναό Υ.Θ. Αναφωνητρίας (μετά του ελαιοτριβείου, Ναού της Αγίας Αναστασίας και του Κελλίου του Αγίου Διονυσίου), μία Οικία και τέσσερις στέρνες και ιι) άλλα 100 στρέμματα αγρούς, ελαιώνες και αμπέλια στην περιοχή Φαρμακάρι της Κοινότητος Ορθωνιών, μαζί με μια Οικία, 4 δεξαμενές και 30 διάσπαρτα ελαιόδεντρα.
Η ανωτέρω ακίνητη περιουσία του Στυλιανού Δ. Φλαμπουριάρη, συνολικής αξίας 106.100 δραχμών, θα κατανεμηθεί στους έξι (6), εξ αδιαθέτου, Κληρονόμους του, ως εξής: το 25% στη Μαρία Μπολντού σύζυγο Στυλιανού Δ. Φλαμπουριάρη και το υπόλοιπο 75% στα πέντε(5) παιδιά του (Αγγελική, Διονύσιο, Αντρέα, Νικόλαο και Σπυρίδωνα) και, εν συνεχεία, θα βεβαιωθούν και αποδοθούν στο ελληνικό Δημόσιο οι αναλογούντες, για τον καθένα, φόροι!»

Η Ερώτηση που Ακυρώνει Μονομιάς το Συμβόλαιο του 2014

Ποιος μαθηματικός αλγόριθμος διαίρεσης του 75% των 279 στρεμμάτων περιουσίας του Στυλιανού Φλαμπουριάρη διαιρούμενο στα πέντε παιδιά του, θα μπορούσε να αποδώσει σε ένα από τα πέντε τέκνα του, τον Ανδρέα, κτηματική περιουσία 14.500 στρεμμάτων, τα οποία στη συνέχεια θα περνούσαν στην κόρη του Σοφία και θα κατέληγαν στον ανιψιό της Γεώργιο, τον πωλητή αυτών των χιλιάδων στρεμμάτων κατά το έτος 2014;;

8/12/2022

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ-ΜΑΝΙΑΤΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

ΜΕ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΦΩΝΗΤΡΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΑΓΓΕΛΙΕΣ