Νικήτας Αρετάκης: Ο «Λίβας» και οι συνέπειες

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΛΙΒΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

«Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη στεγάνωση καθώς πιθανή διαφυγή στραγγισμάτων στο υπέδαφος θα προκαλέσει ρύπανση των υδροφόρων στρωμάτων. Εκτιμάται ότι η ρύπανση θα είναι ταχύτατη λόγω της μεγάλης καρστικοποίησης των ανθρακικών πετρωμάτων και της μεγάλης περατότητας που εμφανίζουν αυτά με αποτέλεσμα τη σοβαρή υποβάθμιση των υδροχημικών χαρακτηριστικών των υδρομαστευτικών έργων υδροληψίας που βρίσκονται ανατολικότερα».

Τα ανωτέρω αποτελούν απόσπασμα από την υδρογεωλογική μελέτη της Εταιρίας «Ευρωσύμβουλοι ΕΠΕ» (Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες) που αφορά τη θέση «Λίβα» της Δημοτικής Ενότητας Ελατίων του νομού Ζακύνθου.

Από τη μελέτη αυτή επίσης πληροφορούμεθα ότι τα ρυθμιστικά αποθέματα του καρστικού υδροφόρου ορίζοντα ανέρχονται σε 1,5 εκατομμύριο κυβικά μέτρα και τα συνολικά αποθέματα σε 12,2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα με στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα σε 600-700 μέτρα περίπου.

Αυτά είναι κρίσιμα στοιχεία τα οποία θα πρέπει κάθε ένας που θα ασχοληθεί είτε με την επίβλεψη είτε με την κατασκευή του Έργου να τα λάβει σοβαρά υπόψη του για να μην καταστραφεί το Νησί.

Από τα έτη 2018-2019 υπεγράφησαν σύμβασεις του ΦοΔΣΑ με την εταιρεία «Μεσόγειος» για την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων στο Λίβα έως την κατασκευή του Εργοστασίου. Για την προσωρινή διαχείριση τότε εγκαταστάθηκαν μηχανήματα τα οποία καμία Επιτροπή δεν ήθελε να τα παραλάβει με αποτέλεσμα η παραλαβή να γίνει από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο. Η κατασκευή του εργοστασίου μετά από διεθνή διαγωνισμό, εν μέσω της Πανδημίας, λόγω και του συνήθους επείγοντος, ανετέθει στη εταιρεία «Μεσόγειος» που ήταν και η μοναδική συμμετοχή στο διαγωνισμό.

Τότε, μετά από επίμονη παρέμβαση εμού του Δημάρχου, αφαιρέθησαν από την μελέτη πριν της δημοπρατήσεως τα οκτώ εκατομμύρια ευρώ που αφορούσαν πενταετή λειτουργία του Εργοστασίου μετά την ολοκλήρωσή του.

Από τότε μέχρι σήμερα έχει παρέλθει διάστημα πέντε περίπου ετών για την προσωρινή διαχείριση και περίπου ενάμιση έτος για την κατασκευή του Εργοστασίου.

Η αναλυτική περιγραφή των γεγονότων που συνέβησαν τα ως άνω χρονικά διαστήματα για τις αντίστοιχες αρμοδιότητες των εμπλεκομένων στη διαχείριση είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά δεν είναι ο κατάλληλος χρόνος αναφοράς. Εκείνο που ενδιαφέρει άμεσα είναι η καταγραφή των γεγονότων της παρούσης περιόδου.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ στην οποία συμμετείχε και ο Δήμαρχος Ζακύνθου ήρθαν προς έγκριση δύο άρθρα τα οποία αφορούσαν τη διαχείριση των απορριμμάτων στη Ζάκυνθο. Η υπερψήφιση τους υποστηρίχθηκε και από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ, Μηχανικό κ. Κάρδαρη Θεόδωρο.

Τα άρθρα αυτά καθόριζαν τα εξής:

α. Να γίνει επέκταση της υπάρχουσας σύμβασης δια την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων με τη «Μεσόγειος ΑΕ» κατά 7.000 τόνους με την ίδια τιμή 41,60€ ανά τόνο, χωρίς το ΦΠΑ, μέχρις αναδείξεως αναδόχου από το νέο διαγωνισμό.

β. Να γίνει νέος διαγωνισμός για την προσωρινή διαχείριση μέχρι της εξαντλήσεως των 7.000 τόνων ή μέχρι της έναρξης της λειτουργίας του νέου Εργοστασίου, ο οποίος διαγωνισμός θα αφορά επιπλέον και την πενταετή λειτουργία του Εργοστασίου χωρίς να είναι ακόμα γνωστή η ημερομηνία ολοκλήρωσης της εγκατάστασής του.

Όταν έλαβα το λόγο, έχοντας υπόψη μου προηγούμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ που είχα τοποθετηθεί κατά της διενέργειας διαγωνισμού αυτή την περίοδο για λειτουργία του Εργοστασίου πέντε ετών αντί 10.000.000,00 € , ετόνισα:

• Ότι δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να μπερδεύουμε την προσωρινή διαχείριση με τη λειτουργία του Εργοστασίου.

• Ότι θεωρώ πως πρέπει να γίνει ένας διαγωνισμός τώρα για την επέκταση της διαχείρισης και αργότερα, προ της περαίωσης του νέου Εργοστασίου, να γίνει ο διαγωνισμός της λειτουργίας του.

• Ότι η διενέργεια οποιουδήποτε διαγωνισμού αυτή την περίοδο, χωρίς να είναι απαραίτητος, είναι επισφαλής για τα συμφέροντα είτε του Δήμου είτε του Αναδόχου λόγω της ενεργειακής κρίσης και είναι πιθανόν να δημιουργήσουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα με άμεσες δυσμενείς συνέπειες στη λειτουργία του Εργοστασίου.

Ο κ. Κάρδαρης απήντησε ότι πρέπει να γίνει τώρα ο διαγωνισμός διότι υπάρχει ένα κενό, καθόσον τα άλλα εργοστάσια δημοπρατούνται μαζί με τη λειτουργία τους για έχουμε καλύτερη κατασκευή και συντόμως θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του κυττάρου οπότε θα αρχίσει η τοποθέτηση εντός αυτού των απορριμμάτων.

Αυτή η αναφορά απεκάλυψε αυτό που φοβόμουν: Ότι διαφαίνεται πως θα καθοριστεί μια νέα τιμή αποζημίωσης της «Μεσόγειος ΑΕ» δια την μετακίνηση των ήδη υπαρχόντων απορριμμάτων στο νέο κύτταρο, η οποία βέβαια εάν ληφθεί υπόψη η τιμή σύμφωνα με την πρόσφατη μετακίνηση των δεμάτων στη δαπάνη των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €) τότε η συνολική επιβάρυνση του Δήμου για τη μετακίνηση των εκατόν είκοσι χιλιάδων και πλέον τόνων, όταν θα ολοκληρωθεί, θα υπερβεί τα πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000 €).

Αναλογιζόμενος την ανάγκη αύξησης των δημοτικών τελών που απαιτεί αυτή η ενέργεια ετόνισα ότι:

Η καλή κατασκευή του έργου εξαρτάται από τη σωστή επίβλεψη. Ψηφίζω αρνητικά σε αυτή την εισήγηση.

Με έκπληξη διεπίστωσα ότι οι Δήμαρχοι της Κεφαλληνίας και της κεντρικής Κέρκυρας απεχώρησαν πριν ψηφίσουν κι αυτό δεν ήταν τυχαίο.Οποιαδήποτε αμφισβήτηση επιλύεται με δημοσίευση της μαγνητοφωνημένης συνεδρίασης από αυτόν που την έχει και όχι με αόριστες παραπλανητικές αναφορές.

Ο Δήμαρχος εστήριξε και στηρίζει την κυβερνητική επιλογή ίδρυσης του νέου Περιφερειακού ΦοΔΣΑ και επισημαίνει ότι εάν η παρουσία του θα είναι επωφελής για τους δημότες θα εξαρτηθεί από εμάς τους Δημάρχους οι οποίοι έχουμε έναντι αυτών και την ευθύνη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.