Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Ο.Δ.Α.Ζ.: Σχετικά με την προμήθεια των τροφίμων

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

1ο ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η νέα διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά της έθεσε ως όρο όλες οι προμήθειες να γίνονται με δημόσιες προσκλήσεις και συμβάσεις για το λόγο επίτευξης καλύτερων τιμών, δυνατότητα συμμετοχής πολλών προμηθευτών και διαφάνεια, καθόσον όλες οι προσκλήσεις αναρτώνται στην Διαύγεια.

Για το θέμα αυτό αναφέρθηκε, αναλυτικά, ο Πρόεδρος του ιδρύματος, Διονύσης Καμβάσης.

«Η νέα διοίκηση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων πήρε απόφαση ώστε να εκτελέσει τους προϋπολογισμούς σύμφωνα με τα οριζόμενα και να μην παρεκκλίνει σε τίποτα απ’ αυτό. Έτσι, με την έναρξη χρήσης του προϋπολογισμού του 2020 μπήκε όρος από τη νέα διοίκηση όλες οι προμήθειες να γίνονται με δημόσιες προσκλήσεις και συμβάσεις γιατί λόγο επίτευξης καλύτερων τιμών, δυνατότητας συμμετοχής περισσότερων προμηθευτών, διαφάνειας, καθώς όλες οι προσκλήσεις αναρτώνται στη Διαύγεια.

Έτσι λοιπόν δεν παρεκκλίναμε σε τίποτα, σε ότι έχει σχέση με τους νόμους περί συμβάσεων και προμηθειών. Συγκεκριμένα, να μιλήσουμε για την προμήθεια των τροφίμων, ένας τομέας που “καίει” ή “έκαιγε” το ίδρυμα».

Προμήθεια τροφίμων

Ο κ. Καμβάσης αναφέρθηκε στη συνέχεια στην προμήθεια των τροφίμων, τονίζοντας ότι η κίνηση της νέας διοίκησης να προχωρήσει στη λύση των έτοιμων γευμάτων είχε μόνο όφελος για το ίδρυμα.

«Με την έλευση μας, αρχές του 2020, εφαρμόσαμε σε πρώτο στάδιο τον ανοιχτό, πρόχειρο, διαγωνισμό. Και εν συνεχεία τον ανοιχτό, ηλεκτρονικό, διαγωνισμό. Εμείς αναλάβαμε στις 10 Δεκεμβρίου 2019, οπότε ολοκληρώσαμε και τον Δεκέμβριο με ότι ίσχυε και ότι είχε συμφωνήσει η προηγούμενη διοίκηση, δηλαδή με τις απευθείας αναθέσεις, σεβόμενοι τους τροφίμους μας.

Συγκεκριμένα, οι προμήθειες τροφίμων γινόντουσαν από συγκεκριμένα μαγαζιά χωρίς σύμβαση και με απευθείας ανάθεση, ενώ εμείς από 01/01/2020 ξεκινήσαμε με ανοιχτό πρόχειρο διαγώνισμα και εν συνεχεία πήγαμε στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

Θα αναρωτηθείτε, στο σημείο αυτό, γιατί δεν κάναμε εξ αρχής τον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Δεν τον κάναμε γιατί, πρώτον, δεν υπήρχε η τεχνογνωσία στο ίδρυμα από τους υπαλλήλους μας και δεύτερον, για να γίνει ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός χρειάζεται πάρα πολύ χρόνος.

Κι έτσι, ξεκινήσαμε με τον ανοιχτό, πρόχειρο, διαγωνισμό που είναι κι αυτός πάλι με προσφορές και προχωρήσαμε στην προμήθεια τροφίμων. Παράλληλα, οι υπάλληλοι μας έκαναν εκπαίδευση, μέσω εταιρείας, ώστε να μπορέσουν να κάνουν σύνταξη του διαγωνισμού, του ανοιχτού ηλεκτρονικού. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν να αναρτήσουν στη Διαύγεια τον διαγωνισμό, όπου μέσω του ηλεκτρονικού γίνονται οι προσφορές».

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού

Η κίνηση αυτή της νέας διοίκησης, απέφερε μείωση των δαπανών, κατά 130.000€ για το ίδρυμα. Για το θέμα αυτό ο κ. Καμβάσης τόνισε:

«Το έτος 2019, όπου διοίκηση ήταν οι προηγούμενοι, η δαπάνη για προμήθεια τροφίμων ανήλθε στο ποσό των 330.000€, περίπου. Ερχόμενοι εμείς και με τις συμβάσεις που κάναμε (είτε με τον ανοιχτό, είτε με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό) καταφέραμε η δαπάνη να φτάσει τα 200.000€, μειωμένη κατά 130.000€.

Η προμήθεια τροφίμων, με τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ξεκίνησε στα μέσα Αυγούστου του 2020 και ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2021. Καταφέραμε τα προϊόντα να τα πάρουν περισσότεροι από έναν μειοδότες, μοιράζοντας έτσι την πίτα. Περισσότεροι εξ αυτών ήταν Ζακυνθινοί.

Πριν τελειώσει η σύμβαση που είχαμε κάνει για την προμήθεια των τροφίμων και επειδή βλέπαμε ότι στην κουζίνα υπάρχει πρόβλημα, από απόψεως υπηρεσίας, δηλαδή το προσωπικό δεν επαρκούσε, δεν μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στο έργο μας. Αυτό οφειλόταν στο ότι κάποιοι είχαν συνταξιοδοτηθεί και κάποιοι άλλοι επρόκειτο, κάποιοι άλλοι είχαν υψηλό φόρτο εργασίας και κάποιοι άλλοι είχαν οφειλόμενα ρεπό.

Το πρόβλημα βελτιώθηκε όταν ήρθε το προσωπικό με κοινωφελή εργασία, από τον ΟΑΕΔ, αλλά μόνο για τους επόμενους 8 μήνες, οπότε και έληγε το πρόγραμμα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να προβλέπεις τι πρέπει να συμβεί. Οπότε είδαμε ότι θα είχαμε στο άμεσο μέλλον σοβαρό πρόβλημα και εφόσον δεν υπήρχαν προσλήψεις, μέσω ΑΣΕΠ, στην ειδικότητα του μάγειρα, τότε συμφωνήσαμε, από κοινού με τους εργαζόμενους, να έρχονται έτοιμα τα φαγητά στο ίδρυμα, αντί να κάνουμε προμήθεια τροφίμων».

Το κόστος των έτοιμων γευμάτων

Η διοίκηση αφού τα έβαλε κάτω, διαπίστωσε ότι τους έρχεται μία η άλλη το κόστος του έτοιμου φαγητού από την προμήθεια τροφίμων. «Όσα πληρώναμε για να έχουμε προμήθεια τροφίμων το 2021, με το ίδιο κόστος έκλεισε ο διαγωνισμός για την προμήθεια έτοιμων γευμάτων για ένα έτος», τόνισε ο κ. Καμβάσης.

Και συνέχισε: «Σαφέστατα πλέον μιλάμε για ποιότητα, αλλά και ποσότητα. Μάλιστα πριν οι μερίδες φτάσουν στους τρόφιμους υπάρχει δειγματοληπτικός έλεγχος από το υγειονομικό και η πρώτη μερίδα, σε καθημερινή βάση, δοκιμάζεται από μένα και την διευθύντρια. Στην αρχή της συνεργασίας μας με την εταιρεία υπήρξαν κάποιες παρατηρήσεις από μας (π.χ. το φαγητό δεν είχε πολύ λάδι κ.α.) οι οποίες διορθώθηκαν άμεσα.

Τα τρόφιμα που έρχονται εδώ πληρούν όλες τις προδιαγραφές. Έρχονται σε ειδικά θερμαινόμενα BOX. Πριν ακόμα υπογράφει η σύμβαση, είχαμε επισκεφτεί με την Διευθύντρια του ιδρύματος τις εγκαταστάσεις της εταιρείας και παρακολουθήσαμε όλη την διαδικασία τροφοδοσίας. Από το παρασκευαστήριο ως την τροφοδοσία στο ίδρυμα.

Μας ενδιαφέρει από την πρώτη στιγμή οι κανόνες υγιεινής. Κατ’ επανάληψη και εγώ, αλλά και η διευθύντρια ρωτάμε αν οι τρόφιμοι μας είναι ευχαριστημένοι. Έως τώρα δεν έχουμε παράπονα».

Ο κ. Καμβάσης ανέφερε ότι στην κουζίνα του ιδρύματος υπάρχουν πεπαλαιωμένες συσκευές. Το παράδειγμα που έδωσε ήταν κατατοπιστικό. Είπε: «Ένας άλλος λόγος που πήγαμε στο Catering ήταν οι πεπαλαιωμένες συσκευές, οι οποίες έχουν πάθει πολλές ζημιές.

Να σας αναφέρω ένα απλό παράδειγμα. Όταν είχαμε να ψήσουμε μπιφτέκια, έπρεπε να έρθουν οι υπάλληλοι από τις 6 το πρωί για να είναι έτοιμα στις 12 το μεσημέρι. Φανταστείτε λοιπόν ένας επαγγελματικός φούρνος που είναι σε λειτουργία περίπου 6 ώρες τι ρεύμα καίει και ειδικά αυτή την εποχή».

«Είχαμε προγραμματίσει την αντικατάσταση των συσκευών»

Ο Πρόεδρος τόνισε ότι αν στο μέλλον εξασφαλίσουν προσωπικό για την κουζίνα, τότε θα προβούν στην αντικατάσταση των συσκευών. «Βέβαια είχαμε προγραμματίσει και με μια σωστή διαχείριση να αλλάξουμε κάποια στιγμή τις συσκευές. Αν μπορέσουμε στο μέλλον να εξασφαλίσουμε προσωπικό, πιστεύω ότι η οποιαδήποτε διοίκηση του ιδρύματος τη στιγμή εκείνη να προβεί στην αντικατάσταση τους και να επανέλθει στο παλαιό καθεστώς, αν και πιστεύω ότι είναι καλύτερη η διαχείριση που γίνεται τώρα».

«Καταφέραμε καλύτερη ποιότητα με μικρότερο κόστος»

Κλείνοντας ο κ. Καμβάσης δήλωσε: «Εν κατακλείδι, κινηθήκαμε με τα πρέποντα και τα νόμιμα και πάντα έχοντας στο νου να μην αδικηθεί κανείς ή τουλάχιστον να μην ευνοηθεί κανείς εις βάρος κάποιου άλλου, να τρώνε καλά τρόφιμοι μας, να τρώνε αρκετά, να μπορεί το προσωπικό να ανταποκριθεί στις ανάγκες και όσο μπορούμε να μειώσουμε το φόρτο τους.

Ελεγχθήκαμε τρεις φορές από το υγειονομικό και σε καθημερινή βάση έχει γνώση η διοίκηση με το τι τρέφονται οι πάσχοντες μας.
Καταφέραμε την περικοπή της δαπάνης κατά 130.000€ καταφέρνοντας καλύτερη εκτέλεση του προϋπολογισμού».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΚΠΠΙΝ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΜΒΑΣΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.