Νικήτας Αρετάκης: Εβδομαδιαίο δελτίο ενημέρωσης δημοτών για τα πεπραγμένα του Δήμου Ζακύνθου

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print
Φωτογραφία: Χαράλαμπος Συγούρος

Κάθε Εβδομάδα

ΔΕΥΑΖ (έφτασε ο κόμπος στο χτένι).

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Κατ΄ επανάληψη η Δημοτική Αρχή έχει ενημερώσει τον Δημότη για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑΖ, την ανοργάνωτη διαχρονική πορεία της, τα ελλείμματα της και την γήρανση και ακαταλληλότητα των υποδομών της.

Από την αρχή διαπιστώσαμε ότι δεν είναι δυνατόν νε επιβιώσει μια επιχείρηση η οποία αντλεί πλέον των οκτώ εκατομμυρίων κ.μ. ύδατος ετησίως, τιμολογεί τα δυόμιση εκατομμύρια και εισπράττει το αντίτιμο των μισών τιμολογηθέντων περίπου.

Αυτή η επί σειράν ετών άσκοπη άντληση συνεπάγεται την αδικαιολόγητη φθορά του μηχανολογικού εξοπλισμού λόγω 24ώρης  λειτουργίας, την αδικαιολόγητη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και περαιτέρω συμβάλλει στην κακή ποιότητα του αντλούμενου ύδατος λόγω υπεράντλησης του υδροφόρου ορίζοντα. Δυστυχώς δυο προσπάθειες που έκανε η Δημοτική Αρχή για εξυγίανση της επιχείρησης σταμάτησαν μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΤΩΝ

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι γνωστό και εντοπίζεται στην υπερχείλιση και έκκληση οσμών από τα φρεάτια αποχέτευσης της περιοχής του Πλάνου.

Το πρόβλημα αυτό εμφανίσθηκε το έτος  2018 λόγω της υπερφόρτωσης του δικτύου αποχέτευσης.

Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν την αποχέτευση τους με κατασκευή βοθροδεξαμενών μεγάλης χωρητικότητας και εν συνεχεία με επιλεκτικές ώρες εκκενώσεων μέσω παρανόμων συνδέσεων στο δίκτυο της ΔΕΥΑΖ συντελούν στο να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του Βιολογικού και στην ομαλή λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου. Οι συνέπειες έχουν διογκωθεί  λόγω του αυξανόμενου πλήθους των παρανόμων συνδέσεων στο δίκτυο της ΔΕΥΑΖ.

Η οριστική λύση του προβλήματος απαιτεί την ανακατασκευή του παλαιού δικτύου όπου απαιτείται και την επέκταση του δια την δυνατότητα αποχέτευσης νομίμως των παράνομων συνδεδεμένων επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Εν συνεχεία είναι αναγκαία η κατασκευή ενός βιολογικού στην περιοχή τύπου compact διά να δοθεί η δυνατότητα στον υφιστάμενο βιολογικό να δεχθεί το υπόλοιπο της Πόλης, το Καλαμάκι, τους Αμπελόκηπους, το υπόλοιπο του Αργασίου, την Μπόχαλη κ.λ.π.

Αυτά βέβαια μέχρι να υλοποιηθεί το master-plan για την αποχέτευση του νησιού που θα συνταχθεί από μηχανικούς που θα επισκεφθούν το νησί στο τέλος του μήνα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Προφανώς σε περίοδο πανδημίας με Ιανό και συνθήκες έκτακτης ανάγκης του νησιού, με έσοδα 5.000€ ημερησίως και λειτουργικά έξοδα 300.000€ τον μήνα ήταν ανέφικτος η κατασκευή έργων σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα.

Σήμερα «έφτασε ο κόμπος στο χτένι» και πρέπει άμεσα να δοθεί λύση ώστε να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες του Τουρισμού την περίοδο αυτή.

Το έτος 2018 είχαμε υπερχειλίσεις λυμάτων και η Διοίκηση της ΔΕΥΑΖ τότε το αντιμετώπισε με μεταφορά στον Βιολογικό λυμάτων από επιλεγμένο αντλιοστάσιο του δικτύου με λυματοφόρα οχήματα.

Αποτέλεσμα ήταν να σταματήσουν οι υπερχειλίσεις των φρεατίων πλην όμως η ΔΕΥΑΖ υπερχρεωθεί στους λυματοφορείς με σημαντική οικονομική ζημιά.

Σε σύσκεψη αντιπροσωπείας των ξενοδόχων με τον Δήμαρχο εξητάσθησαν οι δυο δυνατές επιλογές για άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος ως κατωτέρω:

1η Επιλογή: Εντοπισμός από ειδική προς τούτο Επιτροπή της ΔΕΥΑΖ όλων των παράνομων συνδέσεων στο δίκτυο αποχέτευσης και διακοπή αυτών όπως καθορίζει ο κανονισμός της ΔΕΥΑΖ ώστε να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία των δικτύων.

2η Επιλογή: Παρακολούθηση της λειτουργίας του Δικτύου και μεταφορά (των επιπλέον της δυνατότητας λειτουργίας των ποσοτήτων λυμάτων) στον Βιολογικό με λυματοφόρα και με δαπάνη των παρανόμως συνδεδεμένων.

Κατ΄ αρχάς συνεφωνήθη η δεύτερη επιλογή πλην όμως οι τρείς πρώτες ημέρες έδειξαν ότι η εφαρμογή της είναι ανέφικτη λόγω της απαιτούμενης συνεργασίας πολλών ατόμων (βιολογικός, ηλ/γος ΔΕΥΑΖ, εκπρόσωπος ξενοδοχείων κ.λ.π.) και κυρίως λόγω κινδύνου μιας κακής εκτίμησης όσον αφορά την κατάσταση λειτουργίας του δικτύου με συνέπεια να έχουμε υπέρβαση των επιτρεπτών ορίων ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου οπότε μοιραίως θα συμβεί και υπερχείλιση των φρεατίων από βοθρολύματα. Αυτά επροβλημάτισαν και δικαίως και τον εκπρόσωπο των ξενοδόχων όσον αφορά την ανάληψη της ευθύνης.

Κατόπιν τούτων η μόνη και νόμιμη επιλογή είναι η πρώτη.

Παρακαλούνται όσοι έχουν συνδεθεί στο δίκτυο αποχέτευσης  της  ΔΕΥΑΖ χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες να φροντίσουν δια την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών τους δια την αποχέτευση των ιδιοκτησιών τους. Θα συσταθεί ειδική Επιτροπή που άμεσα θα καταγράψει τις παράνομες συνδέσεις στα δίκτυα, σύμφωνα και με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΖ.

Τα έξοδα στα οποία υποβάλλεται καθημερινά η ΔΕΥΑΖ για αποζημίωση των λυματοφόρων οχημάτων θα καταλογισθούν στους παρανόμως συνδεδεμένους στο δίκτυο αποχέτευσης.

Η ΔΕΥΑΖ είναι μια δική μας γαλακτοφόρος αγελάδα η οποία από το πολύ άρμεγμα μερικών κοντεύει να ψοφήσει.   

Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι όπως και μερικοί εργαζόμενοι στην επιχείρηση που έχουν εύκολη λύση την παραίτηση με διάφορες αβάσιμες αιτιολογίες.

Σημειωτέον ότι η επιχείρηση επιβαρύνεται με οφειλές αναδρομικών αποδοχών των εργαζομένων που αφορούν την περίοδο των μνημονίων από το έτος 2011 με ποσά περίπου δυο εκατομμυρίων ευρώ και αντίστοιχους τόκους περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ.                                  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΖ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.