Νικήτας Αρετάκης: Εβδομαδιαίο δελτίο ενημέρωσης δημοτών για τα πεπραγμένα του Δήμου Ζακύνθου

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print
Φωτογραφία: Χαράλαμπος Συγούρος

Κάθε Εβδομάδα

Είναι πλούσια και σοβαρή η επικαιρότητα μερικά θέματα όμως είναι υπερεπείγοντα και πρέπει να προηγηθεί αναλυτική ενημέρωση. Ελπίζω με το πλήθος των θεμάτων να μην υποχρεωθούμε να αλλάξουμε το «Κάθε Εβδομάδα…» σε «Κάθε ημέρα…».

Σήμερα θα αναφερθούμε σε αυτά που αφορούν τη ΔΕΥΑΖ και προσεχώς θα αναφερθούμε στο «Ναυάγιο».

Σχετικά με τη ΔΕΥΑΖ:

Δεν είναι η ώρα να εξεταστεί  ποίους αφορούν οι ευθύνες για όσα κατ’ επανάληψη έχουν δημοσιευτεί για τη λειτουργία της ΔΕΥΑΖ.

Είναι όμως η τελευταία, μοναδική ώρα, για να αποφύγει τη χρεοκοπία η ΔΕΥΑΖ, να ξεχρεωθεί, να ανασυγκροτηθεί και να γίνει ικανή να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για παροχή ποσίμου ύδατος και κατασκευή ικανών δικτύων αποχέτευσης.

Είναι επίσης η τελευταία ευκαιρία να αντιληφθούν οι δημότες που είτε από κακές συνήθειες, είτε από αμέλεια που όλοι μας εκούσια ή ακούσια έχουμε και δεν καταβάλουμε έγκαιρα τις υποχρεώσεις μας στη ΔΕΥΑΖ και όσοι παρανομούμε πρέπει έγκαιρα να ρυθμίσουμε τις οφειλές μας και να αποκαταστήσουμε τις παρανομίες ώστε να αποφύγουμε τις συνέπειες.

Για τους πραγματικά απόρους και ανέργους έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για την εξόφληση των οφειλών τους.

Οι ημέρες που πέρασαν χωρίς ύδρευση μερικών περιοχών θα πρέπει να προβληματίσουν κάθε επιχειρηματία και νοικοκύρη Ζακυνθινό για το τι θα συμβεί εάν θα σταματήσει η αποχέτευση και ύδρευση στο Νησί για μεγάλο χρονικό διάστημα που ενδεχομένως θα απαιτηθεί  για να επιλυθούν τα προβλήματα.

Η Δικαιοσύνη με παρέμβαση δική μας και απόφαση του ίδιου του

κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ζακύνθου μας παρείχε «περίοδο χάριτος» μέχρι 6 Ιουλίου 2022 για να τακτοποιήσουμε τις υποχρεώσεις μας. Η προθεσμία αυτή εδόθη μετά από αιτιολογημένη αναφορά περί των μη πειστικών χρεώσεων της ΔΕΥΑΖ από τη «Volterra» λόγω της  χρηματηστηριακής αναπροσαρμογής   της ηλεκτρικής ενέργειας. (Πρώτοι εμείς τεκμηριώσαμε τους λανθασμένους  υπολογισμούς).

Προς τούτο εβοήθησε η επισήμανση των δύο πυρκαγιών που συνέβησαν και του σοβαρότατου κινδύνου ολοκληρωτικής καταστροφής του Δάσους λόγω έλλειψης ύδατος. Η αιτιολογία όμως αυτή δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί γιατί οδηγεί σε χρεοκοπία μία ιδιωτική εταιρία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (την «Volterra»).

Υπάρχουν οι κάτωθι κατηγορίες οφειλών και παρανομιών:

α. Κατηγορία οφειλών νοικοκυριών πάνω από 500€ και επιχειρήσεων πάνω από 1000€.

β. Κατηγορία Παράνομων συνδέσεων υδροληψίας (νοικοκυριά και επιχειρήσεις).

γ. Κατηγορία Παράνομων συνδέσεων υδροληψίας από παράνομες γεωτρήσεις

δ. Κατηγορία Παράνομων συνδέσεων υδροληψίας αποχέτευσης (νοικοκυριά και επιχειρήσεις).

ε. Κατηγορία συνδεδεμένων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οι οποίες έχουν συνδεθεί στο δίκτυο αποχέτευσης και εν συνεχεία έχουν επεκταθεί χωρίς να το έχουν δηλώσει στη ΔΕΥΑΖ.

Έχουν συσταθεί συνεργεία για γενικό έλεγχο και εν συνεχεία δικαστική επιδίωξη είσπραξης των οφειλών.

Διαπιστώθηκαν πρόσφατα λαθροϋδροληψίες, παράνομες συνδέσεις σε δίκτυα αποχέτευσης και υπέρογκες οφειλές από επιχειρηματίες. Μετά τη λήψη αυτών των μέτρων δυστυχώς δεν είναι δυνατή η ρύθμιση χρεών, όπως παρακαλείται ο Δήμαρχος. Δια τούτο είναι άμεση ανάγκη και συμφέρον των καταναλωτών να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να είναι συνεπείς μέχρι της εξόφλησης τούτων.

Πληροφορηθήκαμε εσχάτως από τον Τύπο  την προσφυγή ξενοδόχων του Πλάνου στον κ. Εισαγγελέα. Παρατηρούμε ότι:

α. Έχουν δίκιο που δεν μπορούν να λειτουργήσουν τις επιχειρήσεις τους

β. Δεν έχουν δίκιο όμως όσοι πραγματοποιούν παράνομες υδροληψίες και χρησιμοποιούν παράνομες συνδέσεις αποχετεύσεων.

γ. Δεν έχουν δίκιο όταν μόνοι τους κατασκεύασαν, χωρίς τις απαρα’ιτητες εγκρίσεις από τη ΔΕΥΑΖ, το δίκτυο των 500 μέτρων και διετήρησαν και την παράνομη λειτουργία του παλαιού τμήματος των δικτύων μεταξύ των επιχειρήσεων «Δεμέτη»-«Γαϊτάνου» χωρίς τις ανάλογες συνδέσεις παροχών στο νέο τμήμα του δικτύου και την εξασφάλιση της μη υπερπλήρωσης του παλαιού τμήματος ώστε να μην έχουμε διαρροές οσμών από τα φρεάτια και δίκαιες διαμαρτυρίες των περιοίκων οι οποίοι καθιστούν υπεύθυνη τη ΔΕΥΑΖ.

δ. Δεν έχουν δίκιο που διαμαρτύρονται όταν πρωτοστάτησαν σύμφωνα με πληροφορίες αυτοί οι ίδιοι στις παράνομες διασυνδέσεις των επιχειρήσεων του Τραγακίου στο γωνιακό φρεάτιο αποχέτευσης με την εφεύρεση κατασκευής των παράνομων και ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου δεξαμενών αποχέτευσης λυμάτων αντί βόθρων, για να αποχετεύουν τα λύματα δήθεν ώρες «μη αιχμής» λειτουργίας του δικτύου, κατόπιν σχετικής ειδοποιήσεως κατά παράβαση κάθε έννοιας κανονισμού λειτουργίας ενός αποχετευτικού δικτύου.

Δηλαδή για να αντιληφθεί κάθε δημότης:

Όταν ένα ξενοδοχείο δεν μπορούσε να πάρει νόμιμα πιστοποιητικά για να εκδοθεί μία οικοδομική άδεια όπως προβλέπει ο Νόμος, τότε με ή χωρίς έγκυρα πιστοποιητικά, εχορηγείτο η άδεια και ο ιδιοκτήτης κατασκεύαζε μία δεξαμενή μεγάλου όγκου, αποθήκευε τα λύματα και ειδοποιείτο ή υπολόγιζε ο ίδιος πότε δεν είχε πληρότητα το δίκτυο, οπότε έβαζε μπροστά την ιδιωτική του αντλία και αποχέτευε τα λύματα χωρίς να καταβάλλει στη ΔΕΥΑΖ τα τέλη για την παράνομη αυτή αποχέτευση.

Αφού έγιναν πολλές οι παράνομες αυτές συνδέσεις δεν είναι δυνατές οι συνεννοήσεις και ειδοποιήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων, οπότε έχουμε υπερφόρτωση του δικτύου με διαρροές λυμάτων από φρεάτια, ανώμαλη λειτουργία του δικτύου και κίνδυνο καταστροφής του δικτύου και των αντλιών του.

ε. Δεν έχουν δίκιο όσοι έχουν μεγάλες οφειλές δεκάδων χιλιάδων ευρώ στη ΔΕΥΑΖ από το αποχετευτικό δίκτυο ή από λαθροϋδροληψίες και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν συνδεθεί ποτέ στα δίκτυα της χρησιμοποιώντας γεωτρήσεις που είναι όμως αδήλωτες.

στ. Δεν έχουν δίκιο αυτοί που δεν έχουν διαμαρτυρηθεί όταν έπρεπε ενώ γνωρίζουν ότι από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δαπανήθηκαν πλέον των 2,2 δισεκατομμυρίων δραχμών χωρίς να ολοκληρωθούν από άποψη αποχέτευσης μεγάλα τμήματα της Πόλης, το Αργάσι, το Ρόιδο, η Μπόχαλη κλπ., και έχει βεβαιωθεί από τους τότε αρμοδίους ότι η αποχέτευση της Πόλης έχει ολοκληρωθεί. Εκ του λόγου τούτου σήμερα δεν είναι δυνατή η χρηματοδότηση για την αποχέτευση της Πόλης από Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ο αρμόδιος τότε Δήμαρχος κος Αγαλιανός δηλώνει ότι ο νυν Δήμαρχος με τις πράξεις του «δεσμεύει το μέλλον του Νησιού».

 Έχουμε ήδη  έτοιμη μελέτη αποχέτευσης για την Πόλη προύπολογισμού 3.500.000 € χωρίς χρηματοδότηση.

ζ. Δεν έχουν δίκιο αυτοί που ενώ δηλώνουν ικανοποιημένοι γιατί το τουριστικό ξενοδοχειακό εισόδημα στο Νησί είναι 650.000.000 € αποποιούνται τις ευθύνες τους για την κατάσταση των υποδομών του Νησιού στα θέματα της ύδρευσης και αποχέτευσης.

Νομίζουν ότι εξυπηρετούν τα προσωπικά τους συμφέροντα ενώ στην ουσία τα υποσκάπτουν.

Κατόπιν τούτων:

  1. Καλώ τους ξενοδόχους να αναλογιστούν τις ευθύνες τους.

Να αδειάζουν τις δεξαμενές των βοθρολυμάτων τους με λυματοφόρα και όχι μέσα στο δίκτυο της ΔΕΥΑΖ γιατί οι παράνομες συνδέσεις θα διακοπούν. Όσοι έχουν συνδεθεί στο δίκτυο, κυρίως από το Τραγάκι, λαθραία επάνω στους γνωστούς ιδιωτικούς σωλήνες αποχέτευσης να σταματήσουν, αλλιώς θα διακοπούν οι παροχές.

Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο Δήμαρχος προσπάθησε να βρει λύση.

Αλλά, όπως έχω γνωστοποιήσει δεν είναι δυνατόν να βρεθεί καμία νόμιμη υπό τις παρούσες συνθήκες.

Ούτε είναι επιτρεπτό και δυνατό να έχει ή να μισθώνει η ΔΕΥΑΖ στόλο λυματοφόρων για να αδειάζει μέσω φρεατίων παράνομες διασυνδέσεις βοθρολυμάτων για λογαριασμό ξενοδοχείων και ο Δήμαρχος να κατηγορηθεί για ειδεχθή ρύπανση του περιβάλλοντος.

Αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ τα τελευταία χρόνια έχει καταβάλλει η ΔΕΥΑΖ για να εξυπηρετήσει με αυτές τις μεταφορές βοθρολυμάτων τις παράνομες διασυνδέσεις των αποχετεύσεων των ξενοδοχείων.

  1. Καλώ επίσης τους ξενοδόχους, αφού η ΔΕΥΑΖ ετοιμάσει μελέτη για ένα νέο απαραίτητο πλάνο αποχετευτικών εγκαταστάσεων στην Περιοχή για να ανακουφιστεί ο βιολογικός της Πόλης, να προσέλθουν για παρεμβάσεις στους αρμόδιους φορείς ώστε να  εγκριθεί η σχετική χρηματοδότηση για άμεση κατασκευή των έργων. Μετά ταύτα θα γίνει εφικτή, λόγω της μειωμένης φόρτισης του βιολογικού, η ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου της Πόλης.
  2. Τέλος τους καλώ επίσης να συνεργαστούν με το Δήμαρχο όσο θα είναι στη θέση αυτή για να τεθούν τα θεμέλια της ανασυγκρότησης των υποδομών του Νησιού και να αφήσουν τις κριτικές για κόψιμο χόρτων στα οποία θα αναφερθώ αργότερα.
  3. Με την έγκριση των πιστώσεων 6.000.000 € για την αντικατάσταση των αμιαντοσωλήνων (ειδέ συνημμένο έγγραφο του Δημάρχου προς τον αρμόδιο Υπουργό για ικανοποίηση του αιτήματος) έχουμε ήδη να κατασκευάσουμε έργα προϋπολογισμού 13.000.000 € που αφορούν τη ΔΕΥΑΖ.

Δυστυχώς δεν έχω στον συνδυασμό μου τον κ. Νικόλαο Τσίπηρα να με πείσει να ζητήσω την κατασκευή άλλων έργων που είχα τη δυνατότητα, ώστε να χρεώσω τη ΔΕΥΑΖ με 15.000.000 €, όπως εκείνος εχρέωσε το Δήμο με τον ηλεκτροφωτισμό και τα πληρώνουμε εμείς σήμερα.

Έχω δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι δεν μ’ ενδιαφέρουν τ’ αξιώματα αλλά ευελπιστώ να αξιοποιηθούν οι προσπάθειές μου ώστε οι υποδομές του Νησιού να εναρμονιστούν και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του φυσικού κάλλους του.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.