Νικήτας Αρετάκης: Εβδομαδιαίο δελτίο ενημέρωσης δημοτών για τα πεπραγμένα του Δήμου Ζακύνθου

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print
Φωτογραφία: Χαράλαμπος Συγούρος

ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Η εβδομάδα που πέρασε από 11 έως και 16 Απριλίου είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τη Δημοτική Αρχή όπως γίνεται φανερό από τα κάτωθι.

Συγκεκριμένα:

Για τη Νομική Υπηρεσία

α. Πρόσφατες, τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις:

· Δικαστική απόφαση καταβολής ποσού 184.250 € δια τοποθέτηση χλοοτάπητος-φωτισμού στο Στάδιο Δ.Δ. Αμπελοκήπων.

· Αποζημίωση ενοικιαστού για το κτίριο στην παραλία ΕΟΤ 102.959 €.

· Καταβολή ποσού 60.000 € σε Εταιρία ολοκληρωμένης επικοινωνίας, από 2006.

β. Δικάσιμες αγωγές 15/04/2022:

· Καθαρισμός τάφρων 29.996,55€, από 2017, νομιμοτόκως.

· Καθαρισμός παραλιών 19.989,94€, από 2017, νομιμοτόκως.

· Εξόφληση λογαριασμού σε Τράπεζα 35.550,50 €, από 2005, νομιμοτόκως.

· Εργολαβία πλατείας Βολιμών. Ο προϋπολογισμός της αρχικής εργολαβίας ήταν 84.894,25 €, το έργο είναι ατελείωτο από το 2014 και ο εργολήπτης με αγωγή του ζητά 211.987,49€, νομιμοτόκως.

· Αποζημίωση για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ΔΕΥΑΖ 40.300 €.

· Αποζημίωση απόρριψης λυματολάσπης κλπ. 172.762,50 € (ΔΕΥΑΖ).

γ. Πέραν τούτων ανεβλήθη αγωγή του προσωπικού της ΔΕΥΑΖ για προσωπική διαφορά στους μισθούς 421.872,66 €.

Επίσης έχει αναβληθεί και εκκρεμεί και άλλη αγωγή του προσωπικού της ΔΕΥΑΖ ύψους 446.611,83 €.

Σημειωτέον ότι ήδη έχουν επιδικαστεί για το προσωπικό αποζημιώσεις λόγω μισθοδοσίας ποσού 1.468.714,22 €, έχει καταβληθεί ποσόν 628.070,59€ και οι τόκοι είναι 465.009,25 €.

Αυτά σημειώνονται για να αντιληφθούν οι εργαζόμενοι στη ΔΕΥΑΖ πόσο συμφέρον τους είναι να επιβιώσει άμεσα η Εταιρεία ώστε να είναι δυνατή η εξόφληση των αναδρομικών.

Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι τόσο στο Δήμο όσο και στη ΔΕΥΑΖ

σημαντικά ποσά δαπανώνται για εξόφληση οφειλών παρελθόντων ετών.

Τα «παράπονα» των Προέδρων

Όσον αφορά την παρουσία των Προέδρων αν αγνοηθούν μερικές εξαιρέσεις που θα απασχολήσουν τη Δικαιοσύνη για να τεκμηριώσουν τις ύβρεις τους, μπορεί κανείς να συγχαρεί τους λοιπούς Προέδρους για την παρουσία τους. Σε προηγούμενη συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο ενθυμούμεθα την απαράδεκτη συμπεριφορά μερικών που διέλυσαν τη συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου. Φαίνεται ότι η παρουσία μου είναι εκείνη που δίνει το έναυσμα της οχλοκρατίας.

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα δύο από τα διόμιση έτη της Δημοτικής Αρχής είχαμε να αντιμετωπίσουμε Ιανό, Κορονοϊό, Πλημμύρες, οικονομική Κρίση και ενεργειακή κρίση. Οι Υπηρεσίες του Δήμου λειτούργησαν τυπικά με ειδικούς όρους και τεράστιες προσπάθειες λόγω 50% τηλεργασίας, εκ περιτροπής εργασία, αδειών ειδικού σκοπού και φόβου εξάπλωσης της Πανδημίας.

Ευτυχώς τώρα αρχίσαμε να κινούμαστε ελεύθεροι.

Εκτός αυτού στο Δήμο έχουμε και σοβαρότατη έλλειψη προσωπικού.

Για να εξυπηρετηθεί η καθημερινότητα του Πολίτη είναι απαραίτητη η ύπαρξη σωστών υποδομών.

Καθαριότητα

Η καθαριότητα του Νησιού όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή ήταν με πλήρως κατεστραμμένο μηχανολογικό εξοπλισμό. Τα απορρίμματα ήταν σε σωρούς στους δρόμους, με περιφερόμενα τρωκτικά, ανύπαρκτους κάδους και ο ΧΥΤΑ του Σκοπού ανοιγόκλεινε κατά περίπτωση σύμφωνα με τη βούληση μιας ομάδος.

Όπως προσωπικά ο ίδιος ο αγαπητός Πρόεδρος του Αργασίου, ο κύριος Κοτσώνης μου είχε πει μάζευε χρήματα από τους Ξενοδόχους για να τα δώσει στους υπαλλήλους της καθαριότητας για να γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων.

Αυτό βέβαια είχε σαν συνέπεια τη δημιουργία διαφόρων ομάδων επιρροής στην καθαριότητα του Νησιού, η οποία και σήμερα παραμένει ορατή.

Η πεζή καθαριότητα ήταν ανύπαρκτη, άλλωστε δεν είχε λόγο ύπαρξης αφού τα απορρίμματα είχαν κατακλύσει τους δρόμους και οι χωματερές όλο το Νησί.

Σήμερα έχουμε επενδύσει ενάμιση εκατομμύριο (1.500.000) € σε μηχανήματα καθαριότητας, έχουμε διαθέσει σημαντικά κεφάλαια – περίπου 300.000 €- για επισκευές και ανταλλακτικά οχημάτων εξασφαλίζοντας τον μηχανολογικό εξοπλισμό που απαιτείται και έχουμε προβλέψει πρόσθετα κονδύλια για ενοικίαση εάν παραστεί ανάγκη. Εκτός αυτών έχουν διατεθεί προ μηνών 450 κάδοι από την Υπηρεσία Καθαριότητας και υφίστανται δύο μελέτες για διαγωνισμό προς εγκατάσταση υπόγειων κάδων,.

Όσον αφορά την πεζή καθαριότητα αυτή επηρεάζεται από αστάθμητους παράγοντες οι οποίοι οφείλονται σε απροθυμία σημαντικού αριθμού από τους προσληφθέντες να ασχοληθούν με αυτήν. Τελευταία ήρθε στο γραφείο μου νέος στην ηλικία υπάλληλος πεζής καθαριότητας ο οποίος μου εζήτησε να υπογράψω να γίνει επόπτης καθαριότητας. Όταν του απήντησα να περιμένει γιατί έχουμε περισσότερους επόπτες από εργαζόμενους μου απήντησε ότι εάν δεν υπογράψω θα πάρει άδεια άνευ αποδοχών δύο χρόνια και θα αποχωρήσει.

Ένας άλλος αστάθμητος παράγοντας είναι ότι παρεμβαίνουν τα διάφορα προγράμματα πρόσληψης προσωπικού (ΟΑΕΔ, εποχιακές προσλήψεις, προσλήψεις λόγω covid κλπ) και επειδή είναι περιορισμένου χρόνου και απρόβλεπτου αριθμού δεν σου εξασφαλίζουν μια σταθερή παρουσία μόνιμου προσωπικού ώστε να λύσεις οριστικά το πρόβλημα.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή, από τις πρώτες ήδη μέρες της θητείας της επανέφερε στην καθαριότητα από θέσεις γραφείων όπου είχαν τοποθετηθεί, ενώ είχαν προσληφθεί ως εργάτες καθαριότητας, αρκετούς υπαλλήλους ωστόσο το μέτρο αυτό ατόνησε καθότι δεν έφερε τ’ αναμενόμενα αποτελέσματα.

Δεν υφίσταται πρόθεση ιδιωτικοποίησης της Υπηρεσίας Καθαριότητας, όπως κακώς ισχυρίζονται ορισμένοι για να δημιουργήσουν εντάσεις στο προσωπικό, αλλά υπήρξε η σκέψη να υπάρχει εγκεκριμένη πίστωση προϋπολογισμού, ώστε με ανάθεση συγκεκριμένου έργου και σε συγκεκριμένη περιοχή σε συνεννόηση με τη Διεύθυνση Καθαριότητας να καλυφθούν άμεσα οι αυξημένες λόγω τουριστικής περιόδου ανάγκες στον τομέα της καθαριότητας. Επιπλέον έχουμε προβλέψει στον προϋπολογισμό δαπάνη 600.000 € για πρόσληψη προσωπικού πέραν των μονίμων του Δήμου, των μονίμων του ΦοΔΣΑ και των απασχολούμενων μέσω ΟΑΕΔ. Υπάρχει όμως πρόβλημα ενδιαφέροντος, λόγω υπεραπασχόλησης στον τομέα του Τουρισμού την περίοδο αυτή.

Φωτισμός

Τα προβλήματα του οδοφωτισμού τόσο στη σύνταξη της μελέτης, όσο και στην υπογραφή της σύμβασης και εκτέλεσης του έργου με την Κ/Ξ είναι πολύ μεγάλα με σοβαρές οικονομικές συνέπειες για το Δήμο. Τα έχω επισημάνει και αναμένω να καθοριστεί επακριβώς η θέση της Κ/Ξ στις απόψεις μου για να ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις.

Στον προϋπολογισμό το κεφάλαιο 20 (καθαριότητα-φωτισμός) του Δήμου είναι ύψους 7.000.000 €.

Δε έχουν ακόμα ληφθεί αποφάσεις διότι πρώτα έπρεπε να διαπιστωθεί το ετήσιο κόστος λειτουργίας του δικτύου με τα νέα φωτιστικά σώματα. Πάντως σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις της Κ/Ξ θα δοθεί λύση.

Ύδρευση

Δεν πρέπει να συγχέονται οι συνέπειες της ενεργειακής Κρίσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στις γεωτρήσεις λόγω της εκτίναξης του κόστους της ενέργειας και της πρόσκαιρης αρνητικής συνέπειας στην υδροδότηση του Νησιού με τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται για τη διάσωση της ΔΕΥΑΖ από τη χρεοκοπία -όπως έχω τονίσει κατ΄ επανάληψη δημοσίως- και της σημαντικής σύνταξης μελετών και κατασκευής νέων δικτύων.

Έγιναν σημαντικές και αξιόλογες προσπάθειες και δικαστικές παρεμβάσεις δια να επιτευχθεί η επαναλειτουργία των αντλιοστασίων κατόπιν επανασύνδεσής τους με την ηλεκτρική ενέργεια. Αξοσημείωτη ήταν η συμβολή των πέντε υδροφόρων την περίοδο αυτή (προμήθεια της Δημοτικής Αρχής).

Σημειωτέον ότι την 14/04/2022 μας κοινοποιηθεί και επισήμως η ένταξη στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και η διάθεση ποσού 5.922.000 € δια την αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ορεινών κοινοτήτων Ζακύνθου από δεξαμενή Αγαλά έως τη δεξαμενή Εξωχώρας δαπάνης 3.600.000 €, αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης περιοχής Ρίζας από την τ.κ. Λαγοπόδου έως την περιοχή του Δράκα της τ.κ. Σκουλικάδου, δαπάνης 2.250.000 € και επιπλέον 72.000€ για τις επιβλέψεις της αρχαιολογικής υπηρεσίας στα δύο αυτά έργα, τα οποία έχουν απόλυτα αξιολογηθεί ως πρώτη επιλογή της Δημοτικής Αρχής.

Πέραν τούτων έχουμε την κατασκευή του δικτύου της οδού Φιλικών προϋπολογισμού σχεδόν 1.000.000 € και την κατασκευή του δικτύου Λούχα-Γύρι προϋπολογισμού σχεδόν 2.000.000 €.

Τη μελέτη και την προσπάθεια για την ολοκλήρωση της αντικατάστασης του συνόλου των πεπαλαιωμένων από την δεκαετία του 1980 δικτύων η Δημοτική Αρχή θα τη συνεχίσει και θα την ολοκληρώσει γιατί είναι ο μόνος δρόμος να απαλλαγούμε από τις βλάβες του δικτύου, να εξοικονομήσουμε ηλεκτρική ενέργεια και να κατασκευάσουμε μονάδες παραγωγής πόσιμου νερού.

Αποχέτευση

Γίνονται προσπάθειες και συντονισμένες ενέργειες ώστε παρά τις πολλές παρανομίες που παρουσιάζονται στη χρήση των δικτύων αποχέτευσης να γίνει δυνατή η λειτουργία τους και να αντιμετωπιστεί η λειτουργία των εγκαταστάσεων μέχρις αναβάθμισης του βιολογικού με την εγκριθείσα μελέτη προϋπολογισμού 4.000.000 € και την κατασκευή νέων δικτύων και τοπικών μονάδων βιολογικού καθαρισμού. Βέβαια η οριστική λύση θα δοθεί μετά τη σύνταξη και εφαρμογή του master plan της αποχέτευσης προς τούτο θα πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν οι σχετικές ενέργειες.

Οι άλλες αναγκαίες παρεμβάσεις της καθημερινότητας, λαμβανομένων υπόψη και των απαιτήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, θα επιταχυνθούν με τη συμβολή της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Οικονομικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις παρούσες δυνατότητές τους και της σταδιακής παρουσίας του Δημάρχου σε όλες τις Κοινότητες ώστε να γίνεται άμεση καταγραφή, μελέτη και εκτέλεση των απαραιτήτων ενεργειών για την αντιμετώπιση αυτών.

Οι πληροφορίες του κ.Βουλευτή

Οι πληροφορίες του κ.Βουλευτή ότι τάχα ο Δήμαρχος δεν εγκρίνει την ανακατασκευή αγροτικών δρόμων οι οποίοι οδηγούν σε καλλιέργειες γιατί δεν επιθυμεί να δίδονται άδειες ανέγερσης οικοδομών είναι παντελώς ανακριβείς και απέχουν από την πραγματικότητα. Το ότι έχουν πρόσφατα ανακατασκευαστεί αγροτικοί οδοί 500.000 €, ήδη είναι προς κατασκευή άλλες 440.000 € και το γεγονός πως έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» μελέτες αγροτικής οδοποιίας 3.000.000 €, διαψεύδουν τις πληροφορίες του κ. Βουλευτή κι όσων υποστηρίζουν ότι εχάθηκαν 2.000.000 € από άλλο πρόγραμμα, εφόσον η μελέτη της αγροτικής οδοποιίας μπορούσε να κατατεθεί σε ένα μόνο χρηματοδοτικό πρόγραμμα και αυτό επελέγει να είναι το «Αντώνης Τρίτσης».

Επομένως ο κ. Βουλευτής καλά θα κάνει να αφήσει τη διασπορά πληροφοριών και να ενδιαφερθεί για τη σύντομη ένταξη της κατασκευής της αγροτικής οδοποιίας στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Ο Δήμαρχος έχει τονίσει ότι δεν εγκρίνει τη μετατροπή δασικών οδών σε δημοτικούς δρόμους διότι τούτο είναι η απαρχή της καταστροφής του Δάσους.

Επίσκεψη στο Φιολίτη

Την τελευταία Παρασκευή το απόγευμα ο Δημάρχος συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους και τον Ειδικό του Σύμβουλο επεσκέφθη τον Πρόεδρο του Φιολιτίου ενόψει της έναρξης των εργασιών ανάπλασης της πλατείας και της μετατροπής του παροπλισμένου μονοθέσιου σχολείου του 1957 σε ιστορικό-λαογραφικό Μουσείο. Το έργο αποτελεί τμήμα μελέτης που κατετεθεί και χρηματοδοτήθηκε με ποσόν ύψους 400.000 € από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης 1821» και περιλαμβάνει επιπλέον εγκεκριμένη από την Εφορεία Αρχαιοτήτων ανάπλαση της πλατείας της Μπόχαλης και επεμβάσεις εξωραϊσμού του Λόφου του Στράνη.

Πέραν τούτων επισκεφθήκαμε την κατασκευασθείσα από εμάς Παιδική Χαρά, την πλατεία της Εκκλησίας και το με κατεστραμμένα κουφώματα και άλλες οικοδομικής φύσεως σοβαρές φθορές Κοινοτικό Κατάστημα, καταγράψαμε τις ελλείψεις και θα δρομολογηθούν οι απαραίτητες επεμβάσεις αποκατάστασης αυτών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.