Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Δήμου Ζακύνθου: Ιδιωτικοποίηση πεζής καθαριότητας Δήμου Ζακύνθου

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ιδιωτικοποίηση πεζής καθαριότητας Δήμου Ζακύνθου

Κατά την χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πληροφορηθήκαμε ότι ο Δημαρχεύων, καθώς έλειπε ο κ. Δήμαρχος Ζακύνθου, Αντιδήμαρχος Δ.Ε Αλυκών κ. Νικήτας Σπίνος ανακοίνωσε ότι η πεζή καθαριότητα για το έτος 2022 θα δοθεί σε ιδιώτη εργολάβο.

Θα θέλαμε να γνωρίσουμε προς τους Δημότες του Δήμου Ζακύνθου αλλά και τον κύριο Δήμαρχο και το Δημοτικό συμβούλιο τα εξής:

• Το Σύνταγμα, εξασφαλίζει ως πρωτεύουσα υποχρέωση του Κράτους την εξασφάλιση της Υγείας των πολιτών του (άρθρο 5 παρ. 5 σε συνδυασμό με άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος). Στην υποχρέωση αυτή υπάγεται και η αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών καθαριότητας. Προς αποτελεσματικότερη οργάνωση της παροχής των εν λόγω υπηρεσιών, ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α’ 114), ορίζει με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 παρ. Ι περ. β΄ υποπερ. 4 ότι η αρμοδιότητα αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων ανατίθεται στους Δήμους.
Συνάγεται, επομένως, ότι η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων ανήκει στην αρμοδιότητα εκάστου Δήμου και ότι οι σχετικές εργασίες πρέπει, κατ’ αρχήν, να εκτελούνται από το προσωπικό και τα μέσα των αρμόδιων προς τούτο δημοτικών υπηρεσιών. Άλλωστε, ο Δημόσιος και Κοινωνικός χαρακτήρας των υπηρεσιών, με μόνιμο προσωπικό και τον απαραίτητο μηχανολογικό-τεχνολογικό εξοπλισμό, είναι αυτός που εγγυάται την ποιότητα και την οικονομία των υπηρεσιών των Δήμων προς όφελος των Δημοτών.

• Επιπλέον, οι πολίτες του εκάστοτε Δήμου πληρώνουν ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το όποιο προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας.
Μάλιστα, με βάση την σχετική διάταξη του Νόμου, απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων (άρθρο 185 του Ν. 4555/2018).

• Από το συνδυασμό όλων των ανωτέρω υπερνομοθετικών και νομοθετικών διατάξεων συνάγεται ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας στους Δημότες του μέσω της απασχόλησης προσωπικού και στελέχωσης του εξοπλισμού του, από τα ανταποδοτικά τέλη που για τον σκοπό αυτό καταβάλλουν οι δημότες του.

• To Υπουργείο εσωτερικών με έγγραφο του ενημέρωνε τους Δήμους να εκτελέσουν προγραμματισμό προσλήψεων και η Διεύθυνση Διοικητικών με Έγγραφο της που προώθησε προς όλους τους εμπλεκομένους ζητουσε να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες ζητώντας ταυτόχρονα από την Διεύθυνση Οικονομικών να προβλέψει τις αντίστοιχες πιστώσεις.

• Από πρόσφατο Δελτίο τύπου του κ. Δημάρχου Ζακύνθου στο οποίο Δημοσιεύει το έγγραφο της Δ/νση καθαριότητας στο οποίο αναφέρονται άλλα έγγραφα της Διεύθυνσης περί προγραμματισμού προσλήψεων, φαίνεται ότι η Διεύθυνση Καθαριότητας έχει κάνει τον προγραμματισμό και έχει ζητήσει εγκαίρως το απαιτούμενο προσωπικό, αλλά αντίθετα δεν έχουν προχωρήσει οι υπόλοιπες διαδικασίες.

Αντί λοιπόν να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να προσληφθεί εγκαίρως το απαιτούμενο προσωπικό αποφασίσθηκε από την Δημοτική Αρχή να ανατεθεί η πεζή καθαριότητα σε ιδιώτη.

Θεωρούμε την κατ’ εξαίρεση δυνατότητα που παρέχεται στο νόμο, περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων και ανάθεσης των υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες εργολάβους για συγκεκριμένες υπηρεσίες, με συγκεκριμένη διάρκεια και για συγκεκριμένη περιοχή (άρθρο 117 Ν. 4674/2020) καταχρηστική.

Κατά την προϊσχύουσα,  δε, μορφή της διατάξεως (άρθρο 61 παρ. 1 του Ν. 3979/2011), οριζόταν ρητώς ότι η ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτη επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση,  μόνον εφ’ όσον αιτιολογείται ειδικώς και τεκμηριώνεται με συγκεκριμένα στοιχεία η αδυναμία εκτέλεσης των εν λόγω υπηρεσιών με ίδια μέσα του Δήμου, εν όψει των εκάστοτε αναγκών που ανακύπτουν από τις τοπικές συνθήκες και με κριτήριο την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών αυτών με σεβασμό προς το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία σε συνδυασμό με την επίτευξη οικονομίας κλίμακας. Οι προϋποθέσεις αυτές, έχουν γίνει άλλωστε παγίως δεκτές από την εθνική νομολογία (ενδεικτικά 1237/2019 ΣτΕ, 3629/2013 ΕΣ Τμ. VI).

Το διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εργαζομένων του Δήμου Ζακύνθου Δηλώνει κάθετα αντίθετο στην όποια προσπάθεια ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών του Δήμου.

Καλεί την Δημοτική Αρχή και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες όπως σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να πράξουν τα όσα ο Νόμος ορίζει.

Επειδή με τις χθεσινές δηλώσεις του ο κ. Αντιδήμαρχος έδωσε να εννοηθεί ότι όπως έχει ενημερωθεί η δημοτική αρχή υπάρχει πίστωση στον προϋπολογισμό για ανάθεση σε ιδιώτη αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού καλούμε την δημοτική αρχή και την Οικονομική Υπηρεσία να μας ενημερώσει πως είναι δυνατόν στην Υπηρεσία 20 η οποία είναι η υπηρεσία Φωτισμού και καθαριότητας του προϋπολογισμού να υπάρχουν χρήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάθεση σε ιδιώτη και αυτά να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόσληψη προσωπικού.

Το Δ. Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Ζακύνθου με ομόφωνη απόφαση του αποφάσισε ότι θα είναι απέναντι σε οποιαδήποτε ενέργεια που θίγει τα δικαιώματα των εργαζομένων από οποιονδήποτε προέρχεται και σε όποια θέση και αν βρίσκεται.

Ο Σύλλογος εργαζομένων λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για την προστασία των μελών του χωρίς καμιά άλλη σκοπιμότητα και χωρίς καμιά άλλη εξάρτηση.

Δηλώνουμε ότι θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας με κάθε νόμιμο τρόπο.

Δεν παίζουμε με τα δικαιώματα μας και δεν θα αφήσουμε κανένα να παίξει μαζί μας.

Εκ του Δ. Σ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.