Νικήτας Αρετάκης: Εβδομαδιαίο δελτίο ενημέρωσης δημοτών για τα πεπραγμένα του Δήμου Ζακύνθου

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print
Φωτογραφία: Χαράλαμπος Συγούρος

Την εβδομάδα που πέρασε (03-04-2022 έως 10-04-2022) στο Δήμο μας είχαμε σημαντικά γεγονότα που άλλα μας προβληματίζουν κι άλλα μας ικανοποιούν. Συγκεκριμένα:

1. Τα πρόστιμα των Ναυαγοσωστών
Εξεδόθη απόφαση από την Προϊσταμένη Υπηρεσία η οποία δικαιώνει το Δήμο και τον απαλλάσσει από τα πρόστιμα του Λιμεναρχείου.
Τελικά απεδείχθη ότι όλοι οι ανεύθυνοι, θέλοντας να μειώσουν τη Δημοτική Αρχή, δημοσίευαν ανερμάτιστα σχόλια και απέστειλαν ψευδείς καταγγελίες –συχνά υπογεγραμμένες με ψευδώνυμα- σε όλες τις Διοικητικές Αρχές της Χώρας, αλλά και οι δήθεν «υπεύθυνοι» με δηλώσεις, συνεντεύξεις κι άλλες ενέργειες προσπάθησαν να παραπλανήσουν την Προϊσταμένη Αρχή να καταδικαστεί o Δήμος, ώστε να παραιτηθεί ο «κακός Δήμαρχος», ο οποίος δεν επιτρέπει τη δυνατότητα της ρεμούλας, της διασπάθισης και εκμετάλλευσης των οικονομικών του Δήμου.

2. Επίσκεψη στο Λίβα
Την Τρίτη 05-04-2022 επισκεφθήκαμε με τον επιβλέποντα Μηχανικό τον Λίβα.
Από τα θετικά της επίσκεψης:
α) Ο Δρόμος που οδηγεί στον Λίβα και κατασκεύασε ο Δήμος είναι ευρωπαϊκών προδιαγραφών σε άριστη κατάσταση. Σύντομα θα πρέπει να γίνουν τα εγκαίνια.
β) Η ανάδοχος εταιρεία «Μεσόγειος» επρομηθευθεί καινούργια μηχανήματα επεξεργασίας απορριμμάτων προς δημιουργία νέας γραμμής διαχείρισης δια τα υπάρχοντα ανεπεξέργαστα και δια όσα από τα υπόλοιπα απορρίμματα απαιτείται.
γ) Η κατασκευή του νέου κυττάρου προχωρά με αργούς ρυθμούς αλλά σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους με μόνη επιφύλαξη την επιβεβαίωση των συμπυκνώσεων από το αρμόδιο εργαστήριο κάθε χίλια (1000) κ.μ. επιχωμάτωσης, δια τούτο εζητήθη η ενημέρωση της επίβλεψης σε κάθε επίσκεψη του αρμοδίου εργαστηρίου.

Από τα αρνητικά της επίσκεψης:
α) Η άρνηση χειριστού σκαπτικού μηχανήματος να επιτρέψει την είσοδο στο εργοτάξιο του Δημάρχου και του Επιβλέποντος με απαράδεκτες εκφράσεις.
β) Η ύπαρξη μεγάλης ποσότητας απορριμμάτων –κατ’ εκτίμηση 5.000 τόνοι- χύδην τοποθετημένα και ανεπεξέργαστα από το περασμένο καλοκαίρι δια τα οποία ο Δήμος έχει καταβάλλει στην ανάδοχο εταιρεία «Μεσόγειος» ποσόν 250.000 € (εάν επιβεβαιωθεί ότι είναι 5.000 τόνοι) χωρίς να έχουν επεξεργαστεί.
γ) Παρόλο που μετά τις διαμαρτυρίες μας σταμάτησε η καταστροφή των περιτυλιγμάτων και η αποθήκευση χύδην απορριμμάτων, η ήδη διαμορφωθείσα και η υπάρχουσα κατάσταση αποθήκευσης χύδην εγκυμονούν σοβαρότατους κινδύνους ρύπανσης καθόσον δεν πρόκειται περί προσωρινής εναπόθεσης αλλά αποθήκευσης με σημαντικές ποσότητες ανεξέλεγκτων διαχεόμενων στραγγιδίων.
δ) Η μη μεταφορά της ποσότητας των 10.000 τόνων απορριμμάτων εκτός Ζακύνθου, όπως είχε προγραμματιστεί και η διαφαινόμενη διάθεση της πίστωσης στην εσωτερική μετακίνηση των απορριμμάτων που είναι όπως έχει διαμορφωθεί ιδιαιτέρως υψηλού κόστους, είναι ενέργειες επιζήμιες, δια τούτο θα πρέπει να αποφευχθούν και η ποσότης των 10.000 τόνων να μεταφερθεί εκτός Ζακύνθου, όπως είχε προγραμματιστεί. Η μετακίνηση σε απόσταση ολίγων εκατοντάδων μέτρων δεκάδων χιλιάδων τόνων απορριμμάτων δια την απελευθέρωση των προς χρήση χώρων μπορούσε να είχε γίνει με μίσθωση οχημάτων, όπου το κόστος θα ήταν σημαντικά μειωμένο έναντι της αποτίμησης ανά τόνο μεταφερομένου φορτίου.

Προτάσεις άμεσων απαραίτητων ενεργειών που θα γίνουν εγγράφως:
α) Να επιταχυνθούν οι εργασίες κατασκευής του κυττάρου.
β) Να εγκατασταθεί η νέα γραμμή διαχείρισης και να επεξεργαστούν οι όγκοι των απορριμμάτων πριν της αποκομιδής του προσεχούς Θέρους.
γ) Να κατασκευαστεί κατάλληλος χώρος δια την προσωρινή τοποθέτηση των μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων που προβλέπονται δια αποκομιδή το προσεχές Θέρος.
δ) Να κατασκευαστεί ο βιολογικός.
ε) Να γίνουν οι κατάλληλες εργασίες δια την δυνατότητα συλλογής των στραγγιδίων και μεταφοράς τους στο βιολογικό που πρέπει να επεξεργαστούν.
στ) Να ληφθούν άμεσα μέτρα πυροπροστασίας της Περιοχής.
ζ) Ο Δήμος θα ζητήσει την άμεση δημοπράτηση για την πρόσληψη ειδικού Τεχνικού Συμβούλου, για την οποία έχει εγγραφεί πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου ποσού περίπου 300.000 € και ο διαγωνισμός δεν έγινε λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών χωρίς ευθύνη του Δήμου.

Η διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου είναι αριθμητικά ανεπαρκής ώστε να αναλάβει το έργο της διαρκούς επίβλεψης για την καλή κατασκευή του Έργου.

Επιπλέον θα πρέπει να επιδιωχθεί η επικαιροποίηση της Μελέτης σύμφωνα με τις τελευταίως επιτευχθείσες μεθόδους μείωσης των ποσοτήτων ταφής των απορριμμάτων, διότι τούτο θεωρείται απαραίτητο δια τη χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης θέσης εγκατάστασης του Εργοστασίου, λόγω του υποκειμένου υδροφόρου ορίζοντος.

Αυτά θα εισηγηθεί ο Δήμαρχος στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου ΦοΔΣΑ.

3. Η ΔΕΥΑΖ και οι διακοπές του νερού.
Δια την επιχείρηση έχω κάνει πλειστάκις αναφορές και ανακοινώσεις.
Έχω τονίσει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δύο φορές εστάθει εμπόδιο στο πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης της επιχείρησης. Παρά τούτο με τα τρία εκατομμύρια (3.000.000) € για πληρωμές οφειλών στη ΔΕΗ που παρεχώρησε η Κυβέρνηση κατόπιν προσωπικών μου, με σημαντικό ρίσκο, ενεργειών και 820.000 € από το Δήμο υπολογίζαμε τον περασμένο Οκτώβριο ότι θα εξοφλούσαμε τη «Volterra» και θα είχαμε ορατές προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης. Η ενεργειακή κρίση και η χρηματιστηριακή αποτίμηση της ενέργειας όπως εφαρμόστηκε από τη «Volterra» είχαν αποτέλεσμα να καταβληθούν το τελευταίο έτος 800.000 € επιπλέον από τα άλλα χρόνια και να οφείλουμε και 1.000.000 € για την ηλεκτρική ενέργεια.

Η αδυναμία να ανταποκριθούμε έφερε τη διακοπή της λειτουργίας των αντλιοστασίων με τις γνωστές συνέπειες την εβδομάδα αυτή.

Προ του αδιεξόδου ο Δήμος χρησιμοποίησε τις πέντε υδροφόρες του (εκ των οποίων τις τέσσερεις προμηθεύτηκε το τελευταίο έτος, 2021) και μετάφερε νερό στις Κοινότητες .
Με τις παρεμβάσεις του Δημάρχου στη Δικαιοσύνη και στην εταιρεία «Volterra» και με τις επαφές που πραγματοποίησε στην Αθήνα την τελευταία Παρασκευή επετεύχθη η επαναλειτουργία των απαραιτήτων γεωτρήσεων για την υδροδότηση του Νησιού.

Περεταίρω η αντικατάσταση μη λειτουργούντων αντλιών ενισχύει την υδροδότηση της Ζακύνθου και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που περιέργως άρχισαν ενωρίς.
Το μέλλον της επιχείρησης θα εξαρτηθεί από τους ίδιους τους εργαζόμενους και από τους μεγαλοφειλέτες δημότες.

Η Επιχείρηση έχει λάβει σημαντικά μέτρα συμπαράστασης με εκπτώσεις σε εκατοντάδες δημότες που έχουν ανάγκη οικονομικής ενίσχυσης.

Η ΔΕΥΑΖ με 15,5 εκατομμύρια (15.500.000) € ενταγμένα σε Προγράμματα νέα έργα και οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) € πρόσθετες ήδη μελέτες κτίζει το μέλλον των υποδομών της και επιδιώκει την πλήρη κάλυψη των αναγκών του Νησιού σε ύδρευση και αποχέτευση με Μελέτη-Εφαρμογή νέων Προγραμμάτων και εκτέλεση νέων έργων.

Θα συνταχθεί μελέτη βιωσιμότητας της Επιχείρησης και ακολούθως θα ληφθούν αποφάσεις για την οργάνωση της λειτουργίας της.

4. Η αίτηση των σχετικών Προέδρων για άμεση σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η αίτηση αναφέρεται:
α) Στην κακή κατάσταση των δημοτικών δρόμων.
Η παρούσα δημοτική Αρχή έχει έως σήμερα ανακατασκευάσει ασφαλτοτάπητες ποσού ύψους ενάμιση εκατομμυρίου και επίκεινται ακόμη άμεσα να ξεκινήσουν άλλα …. τ.μ.
β)Η ελλειπής καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων.
Η Δημοτική Αρχή έχει στον προϋπολογισμό ποσόν έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων δέκα έξι ευρώ (6.527.216 €) για την Καθαριότητα και τον Ηλεκτροφωτισμό του Νησιού.
Έχει δαπανήσει 1.500.000 € για προμήθεια σχετικού εξοπλισμού και θα ενισχύσει την Καθαριότητα με την ιδιωτική πρωτοβουλία και δαπάνη 400.000 €.
γ) Οι ζημιές στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης:
Το 2021 επισκευάστηκαν συνολικώς πλέον των χιλίων (1.000)βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης. Τα δίκτυα είναι κατασκευασμένα τη δεκαετία του 1980 από καρκινογενείς αμιαντοσωλήνες και παρουσιάζουν συχνά βλάβες. Μετά από συντονισμένες ενέργειες της παρούσας Δημοτικής Αρχής αποκατεστάθησαν οι λόγω της χρηματιστηριακής αποτίμησης της ηλεκτρικής ενέργειας διακοπές της λειτουργίας των αντλιτικών συγκροτημάτων και επανήλθε η ομαλή υδροδότηση της Ζακύνθου.
δ) Δεν θα είχα καμμία αντίρηση να αναφερθώ στα προβλήματα των κοινοτικών προέδρων στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. εάν υπήρχε αγαθή πρόθεση.
Αρκετοί τοπικοί πρόεδροι με ενημέρωσαν ότι έγινε μία πιεστική προσπάθεια συλλογής υπογραφών από Πρόεδρο τοπικής Κοινότητας, ο οποίος ενδιαφέρεται για την προβολή, σύμφωνα με πληροφορίες, «Ιανόπληκτου» υποψηφίου για το Δήμο Ζακύνθου.

Λοιπά θέματα της εβδομάδας:
α)Αλγεινή εντύπωση και δικαίωση της απόφασης του Δημάρχου να απέχει από τις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου απετέλεσε η τελευταία του Συνεδρίαση.
Με όλη την εκτίμηση που έχω στον κ. Κασιμάτη θα ήθελα να επισημάνω ότι η Πολιτεία είναι οργανωμένη με τους θεσμούς της με κυρίαρχη θέση να έχει η Δικαιοσύνη. Εάν κάπου αστοχήσει μία δικαστική απόφαση υπάρχει ο Εισαγγελέας που έχει τη δυνατότητα αναίρεσης και επανεκδίκασης της υπόθεσης, στον οποίο είχε τη δυνατότητα να απευθυνθεί ο κ. Κασιμάτης και όχι να προβαίνει σε ενέργειες που ευτελίζουν την παρουσία του Δ.Σ. καθόσον ήταν αναμενόμενες οι αντιδράσεις του κ. Γάσπαρου από τις οποίες εισέπραξε και το χαρακτηρισμό του «λαμόγιου» .
β) H πρόσφατη χαλάρωση των υγειονομικών περιορισμών ενόψει της έναρξης της Τουριστικής Περιόδου δημιούργησε ευνοϊκή συνθήκη για το άνοιγμα του νέου Θεάτρου με την εξαιρετική εμφάνιση της χορωδίας της Λευκίμης και πολυπληθούς παρουσίας των δημοτών.
γ) Την Παρασκευή με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου ολοκληρώθει η δικαστική διαδικασία της εις βάρος του Δημάρχου ληστείας το έτος 2016 αναγνωρίζοντας την ειλικρίνεια των καταγγελιών του οι οποίες με την παρέμβαση της θείας Δίκης (όπως διαφαίνεται από την εξιστόρηση των γεγονότων , με τα οποία είμαι βέβαιος πως θα ασχοληθεί ο Ιστορικός του μέλλοντος) είχαν αποτέλεσμα την επανάκτηση από τον Πολίτη, ιδιώτη και επιχειρηματία, του αισθήματος της ασφάλειας και της προστασίας του από την Παρανομία.
δ) Την Παρασκευή υπεγράφει η σύμβαση για το έργο οδοποιίας Καλαμακίου, την ανακατασκευή της οδού Τερτσέτη και λοιπών οδών προϋπολογισμού 780.000 € από ίδια κεφάλαια του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.