Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Αιτήσεις για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου»

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου καλεί τους ενδιαφερόμενους φορείς (ιδιωτικούς, δημόσιους, ΜΚΟ) που μπορούν να παρέχουν θέσεις Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) και τους φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ΠΑ από την 1η Ιουλίου έως και την 31η Αυγούστου 2022, να εγγραφούν στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ, μέσω της ιστοσελίδας του ΑΤΛΑΣ (στον σύνδεσμο: https://atlas.grnet.gr/).

Οι φοιτητές καλούνται, επίσης, να υποβάλουν σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της Τρίτης 29 Μαρτίου 2022 μέχρι και την 24η ώρα της Τρίτης 12 Απριλίου 2022. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίου Πανεπιστημίου» έχουν οι φοιτητές των Τμημάτων Ιστορίας, Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Πληροφορικής, Τεχνών, Ήχου και Εικόνας, Μουσικών Σπουδών, Τουρισμού, οι οποίοι βρίσκονται τουλάχιστον στο ΣΤ΄ εξάμηνο σπουδών τους και έχουν συγκεντρώσει 90 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» και αναλαμβάνει την αμοιβή και την ασφάλιση του εκάστοτε ασκούμενου, ενώ ο Φορέας Υποδοχής δε φέρει καμία υποχρέωση εργοδοτικής ή/και ασφαλιστικής κάλυψης, παρά μόνο την υποχρέωση δήλωσής του στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Ως μέρες ΠΑ ορίζονται όλες οι εργάσιμες ημέρες εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των δύο (2) μηνών. Η ΠΑ δε μπορεί να παραταθεί για κανένα λόγο, δεδομένου ότι η ασφάλιση του εκάστοτε φοιτητή αφορά αποκλειστικά μόνο αυτό το διάστημα. Πέραν αυτού του διαστήματος, οι φοιτητές θεωρούνται ανασφάλιστοι.

Οι ασκούμενοι θα πρέπει να απασχοληθούν σύμφωνα με τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν και για τους υπολοίπους εργαζομένους του φορέα υποδοχής ΠΑ, λαμβάνοντας όλα τα μέτρα υγιεινής και προστασίας κατά  της πανδημίας  covid-19 (εγκύκλιος με αριθμό πρωτ. 17312/Δ9.506 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων/Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας, Σώμα Επιθεώρησης και Εργασίας – όπως τροποποιηθεί/αντικατασταθεί και ισχύει κάθε φορά).

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΠΑ θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές μόνον ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση internship@ionio.gr. Πριν την υποβολή της αίτησής τους, όλοι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να διαβάσουν τη σχετική αναλυτική Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του γραφείου ΠΑ ΙΠ (στον σύνδεσμο: http://dasta.ionio.gr/internship/) και περιέχει σημαντικές πληροφορίες και επισημάνσεις.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμενο ή την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι ασκούμενοι και οι συνεργαζόμενοι Φορείς μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο ΠΑ ΙΠ, στο τηλέφωνο 26610 87306 (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) ή -κατά προτίμηση- στο e-mail: internship@ionio.gr.

Ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Επίκουρος Καθηγητής Εμμανουήλ Δρακάκης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.