Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου: Λίμνη Κερίου | Σφράγιση παλαιών γεωτρήσεων υδρογονανθράκων και περιβαλλοντική παρακολούθηση

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΕΘΠΖΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΙΟΥ

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου «Αποκατάσταση οικολογικών διεργασιών του Υγροτόπου Λίμνης Κεριού Ζακύνθου: Σφράγιση τριών (3) παλαιών γεωτρήσεων υδρογονανθράκων και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων–Πιλοτική Εφαρμογή» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2022, από το Πράσινο Ταμείο, προϋπολογισμού 300.000€, με Δικαιούχο Φορέα Υλοποίησης τον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) και το Ινστιτούτο Γεωενέργειας (τ. Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ-ΙΓΕ). Η Λίμνη Κεριού ως γνωστόν αποτελεί τμήμα του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και εντάσσεται στο Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών NATURA 2000, καλύπτοντας μια έκταση 250 στρεμμάτων περίπου, η οποία συμπεριλαμβάνει σημαντικά προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας και οικοτόπους (π.χ. Οικότοπος Προτεραιότητας 7210), που εντάσσονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».

Πιο αναλυτικά, προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες δράσεις:

Δράση 1: Αξιολόγηση του επιπέδου ρύπανσης, διερεύνηση/αποτύπωση του δικτύου εκροών υδρογονανθράκων
Δράση 2: Σφράγιση τριών (3) παλαιών γεωτρήσεων υδρογονανθράκων (πιλοτική εφαρμογή)
Δράση 3: Διαχείριση των υφιστάμενων υγρών και στερεών αποβλήτων
Δράση 4: Πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης
Δράση 5: Περιβαλλοντική ενημέρωση, ευαισθητοποίηση κοινού.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της αποκατάστασης της Λίμνης Κεριού, που αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα με την Οδηγία Οικοτόπων και Ειδών 92/43, την Οδηγία Περί Υδάτων 60/2000 και το Π.Δ. περί ίδρυσης ΕΘΠΖ (ΦΕΚ 906/Δ/1999), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εκ του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.