Νικόλαος Μουζακίτης: Απάντηση στον Ανεξάρτητο Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Παναγιώτη Ποζίδη

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

Κύριε Ποζίδη,

Σε συνέχεια της (ασαφούς ως προς τα ζητούμενά της) επιστολής σας με την οποία, ουσιαστικά, επικαλείστε ότι ο ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος έχει δικαιώματα Επικεφαλής Περιφερειακής Παράταξης στη λειτουργία του Σώματος, θα ήθελα να σας αναφέρω τα κάτωθι.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 42071/6.7.2020 και την υπ’ αριθμ. 77-12/29.05.2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου «Έγκριση νέου Κανονισμού Λειτουργίας Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» για τις Περιφερειακές Παρατάξεις και την ανεξαρτητοποίηση Περιφερειακών Συμβούλων προβλέπονται τα εξής:

  • Επικεφαλής της περιφερειακής παράταξης είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος περιφερειάρχης.

  • Μέλος του περιφερειακού συμβουλίου μπορεί με γραπτή δήλωση του προς το προεδρείο να ανεξαρτητοποιηθεί από τη περιφερειακή παράταξη, με την οποία έχει εκλεγεί.

  • Το μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της οικονομικής επιτροπής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος μπορεί να ορισθεί ή να παραμείνει θεματικός αντιπεριφερειάρχης. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξή του στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη.

Υπενθυμίζω, ότι για την ψήφιση του Νέου Κανονισμού λειτουργίας του Π.Σ. Ιονίων Νήσων, είχε πραγματοποιηθεί αλληλογραφία με τη Γενική Γραμματεία Εσωτερικών και Οργάνωσης, Γενική Δ/νση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α., Τμήμα Οργάνωσης Τ.Α. Β’ βαθμού, κατά την οποία καθίσταται σαφές το παρακάτω (αρ. πρωτ. 43053/09.06.2021 επιστολή τους):

«Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας και επί των ερωτημάτων που διατυπώνονται σε αυτό σχετικά με τροποποιήσεις στον κανονισμό λειτουργίας του περιφερειακού σας συμβουλίου, σας ενημερώνουμε, ότι όπως σας γνωρίσαμε οι κανονισμοί λειτουργίας των περιφερειακών συμβουλίων δεν μπορούν να παρεκκλίνουν από τις ισχύουσες διατάξεις του ν.3852/2010, όπως ισχύει, και της αρ.πρωτ.42071/6-7-2020 Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών «Πρότυπος κανονισμός λειτουργίας περιφερειακού συμβουλίου» (ΑΔΑ Ω72Θ46ΜΤΛ6-Β6Ι) (ΦΕΚΒ΄2938/17-7-2020), για τα θέματα που ρυθμίζονται με τις ανωτέρω».

Είναι λοιπόν, σαφές, ότι τα Περιφερειακά Συμβούλια, δε δύναται να παρεκκλίνουν από τον εκ του Νόμου Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας τους και τα Συλλογικά Όργανα όλων των ΟΤΑ Β’ βαθμού της χώρας έχουν εναρμονιστεί με αυτόν.

Όσον αφορά στα δικαιώματα και, συνακόλουθα, στις υποχρεώσεις συμβούλων, που ανεξαρτητοποιήθηκαν από την παράταξή τους, υπογραμμίζεται, καταρχήν, ότι οι εν λόγω σύμβουλοι θα πρέπει να θεωρούνται ανεξάρτητα μέλη του συμβουλίου, μη ανήκοντα σε κάποια παράταξη.

Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι κάθε Περιφερειακός Σύμβουλος έχει δικαίωμα έκφρασης, διατύπωσης γνώμης και ερωτημάτων επί των θεμάτων στο Όργανο, ασχέτως με τη διαστρεβλωμένη αναφορά του Κανονισμού Λειτουργίας και της ψήφισης αυτού που επικαλείστε στην επιστολή σας. Οι μομφές σας δε, προς το πρόσωπό μου και τη δημοκρατική λειτουργία του Οργάνου στο οποίο είμαι Πρόεδρος, μόνο αβάσιμες θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν.

Κύριε Ποζίδη, με την επιστολή σας απαξιώνετε το θεσμικό ρόλο του Περιφερειακού Συμβούλου, ένα ρόλο που οφείλουμε όλοι να τιμούμε, καθώς αντικατοπτρίζει και εκπροσωπεί ένα κοινωνικό σύνολο του οποίου είμαστε εκπρόσωποι.

Ως Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, επιθυμώ να σας καταστήσω σαφές ότι η λειτουργία του Σώματος θα γίνεται πάντα με σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές και στους νόμους που διέπουν το κράτος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Νικόλαος Μουζακίτης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.