Τοπικό Συμβούλιο Πόλης Ζακύνθου: Υποχώρηση πρανούς υλικού στην περιοχή Τ.Κ Μπόχαλης

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρακτικό της 1ης /21-01-2022 συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου.

ΘΕΜΑ: «Υποχώρηση πρανούς υλικού στην περιοχή Τ.Κ Μπόχαλης ».

Στη Ζάκυνθο, σήμερα 21 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 06:00 μ.μ., στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου (πλατεία Σολωμού), συνήλθε σε συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων του Δήμου Ζακύνθου, ύστερα από την με αριθμ.1017/18-01-2022

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας κου Κωνσταντίνου Πέττα, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 89 του Ν. 4555/18.

Στη συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, παραβρέθηκαν οι: Γεώργιος Αρμένης- Δημοτικός Σύμβουλος, Δημήτριος Κουτσογιάννης- Δημοτικός Σύμβουλος, Γεώργιος Μοθωναίος- Δημοτικός Σύμβουλος, Διονύσιος Τουρκάκης- Προϊστάμενος Διεύθυνσης Καθαριότητας Δήμου Ζακύνθου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: «Υποχώρηση πρανούς υλικού στην περιοχή Μπόχαλης, Δ.Ε Ζακυνθίων, Δ. Ζακύνθου», αναφέρει ότι, οι ισχυρές και συνεχόμενες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες στο νησί της Ζακύνθου προκάλεσαν μετακίνηση του υλικού του πρανούς στην περιοχή της Τ.Κ Μπόχαλης και συγκεκριμένα στην περιοχή πίσω από το σχολικό συγκρότημα- πάνω από τα λυόμενα σπίτια (στο τέλος της δημοτικής οδού) ως και το υπαίθριο Δημοτικό θέατρο Ζακύνθου, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος μεγάλης κατολίσθησης, που μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τους δημότες, καθώς η περιοχή είναι κατοικημένη και υπάρχει και το σχολικό συγκρότημα.

Στη συνέχεια το λόγο ζήτησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κος Γεώργιος Αρμένης, ο οποίος πρότεινε, ότι λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και των κινδύνων που μπορεί να προκληθούν από μια ενδεχόμενη μεγάλη κατολίσθηση, θα πρέπει άμεσα να ενημερωθούν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου, προκειμένου να γίνει αυτοψία, να αξιολογηθεί η κατάσταση και να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση και στήριξη του πρανούς.

Ο Πρόεδρος πρότεινε να γίνει δεκτή η πρόταση του κ. Αρμένη και να ενημερωθούν άμεσα ο Δήμαρχος, η Πολιτική Προστασία και οι Τεχνικές Υπηρεσίες προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη να προχωρήσουν σε ψηφοφορία και να αποφασίσουν σχετικά.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ζακυνθίων

Αφού έλαβε υπόψη:

– το άρθρο 83 του Ν.3852/10 περί αρμοδιοτήτων Συμβουλίου Κοινότητας, όπως αυτό αντικαθίσταται από το άρθρο 84 του Ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α’),

– την εισήγηση του Προέδρου.

– το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

και μετά από διαλογική συζήτηση αφού ακολούθησε ψηφοφορία

Ομόφωνα

Αποφασίζει, να ενημερωθούν άμεσα ο Δήμαρχος ,οι Τεχνικές Υπηρεσίες και η Πολιτική Προστασία, προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση αποκατάσταση και στήριξη του πρανούς στην περιοχή της Τ.Κ Μπόχαλης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 02/2022.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.