2/2022 Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου στις 19/1/22

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print

ΖΑΚΥΝΘΟΣ : 18/01/2022

AΡ. ΠΡΩΤ:1009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΙΟΥ

Βαθμός προτεραιότητας : ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

– ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

– ΜΜΕ

ΘΕΜΑ: <<Πρόσκληση Έκτακτης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10)>>

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθ. του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του αρθρ. 65 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του Ν.4635/2019 σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί σε μεικτή συνεδρίαση με φυσική παρουσία αποκλειστικά για πλήρως εμβολισμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με το αντίστοιχο πιστοποιητικό που έχουν προσκομίσει ή θα προσκομίσουν μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης στην υπηρεσία μας, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου (Πλ. Σολωμού) και οι ανεμβολίαστοι μπορούν να συμμετάσχουν με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης κατά του κόβιντ 19 την : Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 και ώρα : 18.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα έχοντας υπόψη την παρ. 6β, του Άρθου 4, του κανονισμού λειτουργίας του Δ. Σ. του Δήμου Ζακύνθου:

(Άρθο 4, παρ. 6β) σύγκλιση από το ένα τρίτο των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ¨η από το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκλείεται επίσης και από τους συμβούλους που έχουν υποβάλει αίτηση για σύγκλιση (το ένα τρίτο τουλάχιστο των μελών του) αν ο πρόεδρος δεν συγκαλέσει το συμβούλιο σε έξι μέρες το αργότερο μετά την υποβολή της αιτήσεως. Δηλαδή αν μέχρι τότε δεν έχει εκδώσει και αποστείλει την πρόσκληση.

1) Έγκριση κατεπείγουσας πρόσκλησης συζήτησης θεμάτων σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

2) Έγκριση του Δ.Σ. λήψης απόφασης επί του συγκεκριμένου θέματος : “Εκλογή εκπροσώπου του Δήμου στην επιτροπή Πρότυπης Τουριστικής Αξιοποίησης και Προστασίας του Ναυαγίου Ζακύνθου” ύστερα από το υπ.αριθμ. 213/7-1-2022 έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού που εκδόθηκε κατ΄ εφαρμογή της παρ.2, Άρθρου 68, Ν. 4875/2021.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ

Εμείς οι 19 Δημοτικοί σύμβουλοι οι υπογράφοντες την συννημένη ” Πρόσκληση Έκτακτης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10)”, Σας διαβιβάζουμε σε ηλεκτρονική μορφή και παρακαλούμε όπως εκδώσετε και διανείμετε τις προσκλήσεις σύγκλησης και των 33 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου.

Συννημένα:
1) Πρόσκληση Έκτακτης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου
2) Λίστα υπογραφών 19 Δημοτικών Συμβούλων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.