Νικήτας Αρετάκης: Το Ναυάγιο, ο Δήμαρχος, ο κ.Βουλευτής, ο κ.Τσίπηρας και η καραμέλα κατά τον κ.Βουλευτή όπως φαίνεται δεν έλιωσε και θα αργήσει πολύ ακόμη για να λιώσει

Facebook
Twitter
Email
LinkedIn
Pinterest
Print
Φωτογραφία: Χαράλαμπος Συγούρος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Ναυάγιο, ο Δήμαρχος, ο κ.Βουλευτής, ο κ.Τσίπηρας και η καραμέλα κατά τον κ.Βουλευτή όπως φαίνεται δεν έλιωσε και θα αργήσει πολύ ακόμη για να λιώσει

Χθες το μεσημέρι επιστρέφοντας από την γεώτρηση στο Καταστάρι ενημερώθηκα για την συνέντευξη του κ.Βουλευτή στο ραδιόφωνο της εταιρίας «ΣΤΙΓΜΑ Α.Ε.».

Μου έκανε αίσθηση διότι δεν το περίμενα από τον κ.Βουλευτή να συστήνει στους αρμοδίους του Υπουργείου Τουρισμού να είναι προσεκτικοί στην επιλογή του εκπροσώπου του Δήμου καθόσον πρέπει αυτός να υποδειχθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή με άλλα λόγια να μην είναι ο Δήμαρχος.
Προβληματίστηκα και απογοητεύθηκα εν συνεχεία όταν άκουσα ότι εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου είναι ο κ.Τσίπηρας με αναπληρωτή τον κ. Κόττη.
Είναι αχαρακτήριστη, αδικαιολόγητη και εμπαθούς χαρακτήρα η συμπεριφορά των 19 Δημοτικών Συμβούλων εναντίον του Δημάρχου και Μηχ/γου-Ηλ/γου ΕΜΠ Νικήτα Αρετάκη καθ΄ύλην αρμοδίου δια την υποβολή προτάσεων δια το Ναυάγιο στην πενταμελή Επιτροπή.

Απαιτούν παρανόμως την ακύρωση του δικαιώματος της Οικονομικής Επιτροπής να ορίζει εκπρόσωπο του Δήμου σε αναπτυξιακούς οργανισμούς, επιδιώκουν την πλειοψηφία των τριών με εκλογή Συμβούλου από την αντιπολίτευση ώστε να θέσουν την Κυβερνητική Πολιτική απέναντι στην Εκκλησία και να ακυρώσουν ακόμη και την βούληση του Υπουργείου.

Κατόπιν τούτων αποφάσισα να δεχθώ τον ευνουχισμό των δυνατοτήτων του Δημάρχου λόγω του εκλογικού νόμου και να μην ασχοληθώ πλέον με το θέμα.

Πλην όμως, προσπαθεί κανείς να «αγιάσει» αλλά ο πειρασμός δεν τον αφήνει.

Την ώρα που σκεφτόμουν αυτά ήρθε στο Γραφείο μου η Γραμματεύς του Δήμου και μου παρέδωσε το αριθ.πρωτ.5880/22/13-01-22 έγγραφο του ΕΦΚΑ (ΙΚΑ) το οποίο με την συνημμένη βεβαίωση οφειλών προειδοποιεί τον Δήμο ως μόνο μέτοχο της Δ.Α.Ε.Ζ. για αναγκαστική είσπραξη ποσού εννιακοσίων εξήντα χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα δυο ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (960.392,68€) από τον Δήμο.

Ήρθαν στο μυαλό μου το ένα εκατομμύριο ευρώ που πρέπει να καταβάλλει ο Δήμος δια αδικαιολόγητα έξοδα του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ».
Ήρθαν στο μυαλό μου τα πλέον του ενός εκατομμυρίου ευρώ που είναι η ζημία του Δήμου από την ΣΑΖ Α.Ε. με Πρόεδρο τον κ.Τσίπηρα επί προεδρίας του οποίου χρεοκόπησε και ο ίδιος προσποιείται τον αδιάφορο.

Ήρθαν στο μυαλό μου τα δέκα εκατομμύρια ευρώ που θα ζημιωθεί ο Δήμος από την εφαρμογή της σύμβασης για τον φωτισμό επί προεδρίας του κ.Τσίπηρα ο οποίος είχε σημαντική συμμετοχή στην εκτέλεση του έργου και χωρίς να έχει τελικά φωτισμό ο Δήμος.

Ήρθαν στο μυαλό μου τα πέντε εκατομμύρια ευρώ που δώσαμε στην ALPHA BANK ως δάνειο με τελεσίδικες Δικαστικές Αποφάσεις.

Ήρθαν στο μυαλό μου πέντε εκατομμύρια ευρώ που πήγαν χαμένα στην αποχέτευση του Καλαμακίου.

Ήρθαν στο μυαλό μου τα εκατομμύρια ευρώ που θα απαιτηθούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων του Δήμου σε Δημότες δια οικονομικές απαιτήσεις.
Κατόπιν τούτου αποφάσισα να διερευνήσω τι ήταν αυτή η εταιρεία του Δήμου.

Η εταιρεία «ΔΑΕΖ» ιδρύθη με την απόφαση 136/13.4.1999 του Δημοτικού Συμβουλίου με Δήμαρχο τον κ.ΑΓΑΛΙΑΝΟ μέλος τον κ.Αρμένη και κεφάλαιο απο τον Δήμο 10.000.000 δραχμών.
Δια τις χρήσεις 2003 έως και 2007 που υπάρχουν στοιχεία η εταιρεία χρηματοδοτείτο από τον Δήμο με 581.603,66ευρώ και με την απόφαση 148/04-06-2008 αποφασίζεται η μετατροπή της ΔΑΕΖ σε κοινωφελή επιχείρηση.

Με την απόφαση 225/19-08-2008 αποφασίζεται η λύση και εκκαθάριση της εταιρείας με οφειλές τότε στην ΔΟΥ, στο ΙΚΑ και στους εργαζόμενους ένα εκατομμύριο δεκαέξι χιλιάδες εκατόν ενενήντα ένα ευρώ και σαράντα λεπτά (1.018.191,40€).

Μόνο το ΙΚΑ σήμερα απαιτεί από το Δήμο 960.392,68€.

Με την ίδια απόφαση αποφασίζεται και η μεταφορά των εργαζομένων στον Δήμο για να ικανοποιηθούν μερικοί εκλεκτοί.

Το θέμα είναι πόσοι επέλεξαν την ίδρυση, τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και ποιοι από αυτούς σήμερα πρωτοστατούν στο διορισμό των μελών της πενταμελούς Επιτροπής του Ναυαγίου προσπαθώντας να αποκλείσουν τον Δήμαρχο.

Αυτοί από τους εν ενεργεία σήμερα είναι:

Συνεδρίαση Δ.Σ. 130/13-04-99
1)Ο κ.Αγαλιανός Δήμαρχος το 1999, επικεφαλής Συνδυασμού σήμερα (ίδρυση της εταιρείας).
Συνεδρίαση Δ.Σ. 2/15-01-2003
2)Ο κ.Διονύσιος Ακτύπης Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου το 2003 και Βουλευτής σήμερα.
3)Ο κ.Γεώργιος Αρμένης Δημοτικός Σύμβουλος το 2003 και επικεφαλής Συνδυασμού σήμερα.

Συνεδρίαση Δ.Σ. 26/3/2008
1)Ο κ.Διονύσιος Ακτύπης Δήμαρχος το 2008 Βουλευτής σήμερα
2)Η κ.Μοθωναίου Δημ. Σύμβουλος το 2008 Αντιπεριφερειάρχης σήμερα
3)Οι κ.κ.Αβράμης , Αρμένης και Ξένος δεν μετείχαν στην ψηφοφορία ήταν όμως παρόντες με άγνωστες διαλογικές συζητήσεις.

Η εταιρεία ΣΑΖ Α.Ε. θα έχει πολύ χειρότερα οικονομικά αποτελέσματα για το Δήμο. Πρόεδρος ήταν και είναι κ.Νικόλαος Τσίπηρας αφού επί των ημερών του χρεοκόπησε την ΣΑΖ Α.Ε., παριστάνει τον αδιάφορο σε προσκλήσεις τόσο του πρώην Δημάρχου όσο και του νυν για να λυθεί η εταιρεία. Απέκλισε την Δημοτική Αρχή με παράνομο τρόπο από την συμμετοχή στην Διοίκηση της εταιρεία ΔΙΚΤΥΟ και μέσω ιδιωτικών γραφείων παρέχει τα χρηματοδοτικά προγράμματα μεταξύ των οποίων πλέον των 400.000,00ευρώ στον κ.Αγαλιανό για να επισκευαστεί το κτίριο του πολιτιστικού σωματείου « Λέσχη ο Ζάκυνθος» με Πρόεδρο τον κ.Αγαλιανό. Τώρα προσπαθεί να βάλει την Κυβερνητική Πολιτική απέναντι στην Εκκλησία και πριν οριστεί επισήμως μέλος της πενταμελούς Επιτροπής αποφάσισε την απαλλοτρίωση 1.000στρ. έκτασης στο Ναυάγιο προφανώς και την εκκλησιαστική περιουσία. Είναι από αυτούς τους «βέρους» δεξιούς που κατόρθωσαν επί δεκαετίες να μην έχει η ΝΔ Βουλευτή στο νησί.

Εκείνο όμως που οφείλει πριν αναπτύξει και το Ναυάγιο και πριν την απαλλοτρίωση των 1.000στρ. είναι να μας πει ποιος έγραψε την σύμβαση για τον οδοφωτισμό και εζημίωσε τον Δήμο με πλέον των 10.000.000,00ευρώ όταν ήταν Πρόεδρος του Δ.Σ. διότι από την ΕΔΕ προκύπτει ότι κανείς δεν γνωρίζει ποιος την συνέταξε και την προσκόμισε στον τότε Δήμαρχο προς υπογραφή.

Ύστερα από όλα αυτά επειδή η ποινική διαδικασία είναι μακροχρόνια θα καλέσω την Οικονομική Επιτροπή, την Νομική Υπηρεσία και την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και θα ζητήσω να γίνουν αγωγές αποζημίωσης σε όλους εκείνους που έχουν με σκόπιμες παραλείψεις ή ενέργειες ζημιώσει το Δήμο.
Όσον αφορά για τα 14 υποέργα του OPEN MALL είναι βέβαιο ότι θα κατασκευαστούν εφόσον έχει ήδη δημοπρατηθεί και αρχίζει η κατασκευή του κυρίως έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΕΤΑΚΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Συμφωνώ με τους όρους και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.